Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Repskapet 2009-02-26. GrundskolanGymnasiet 40-5455+40-5455+ 3,39%4,96%4,03%3,63% Några effekter av percentilsatsningen 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Repskapet 2009-02-26. GrundskolanGymnasiet 40-5455+40-5455+ 3,39%4,96%4,03%3,63% Några effekter av percentilsatsningen 2008."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Repskapet

2 GrundskolanGymnasiet ,39%4,96%4,03%3,63% Några effekter av percentilsatsningen 2008

3 LÖV 09 LR-inriktningen LRs uppfattning är att:  Fördelningen sker utifrån ett procentuellt tänkesätt  Respektive chef disponerar lägst 5% att fördela på enhetsnivå  I tjänst varande medlem garanteras 3%  Gymnasielärares lön prioriteras i LÖV 09 i en extra satsning.  Förvaltningscentralt inom UVB disponeras 0,1% på totala lönesumman för ”fellönesättningar” efter ansökan från chef.  Utfallet för sjukskrivna och föräldralediga relateras till den utveckling, som dessa individer har haft de två åren, som föregick ledigheten.

4 LÖV 09 UVB-svaret på LR-inriktningen Svar: Arbetsgivaren bedömer att det finns ett utrymme på 3,8% att fördela. Lönen beskrivs efter löneöversynen som en månadslön. Svar: Vi har inte ekonomiska förutsättningar för att klara annat än avtalets krav kostar oss 3,8% Svar: Inga individgarantier ingår i avtalet och grunden för individuell differentierad lönesättning är att inga individgarantier ska finnas. Svar: Vi har inte tagit ställning till några strategiska prioriteringar ännu. Men dessa prioriteringar kommer att ske inom ramen 3,8% Svar: Vi hanterar alla strategiska prioriteringar inom ramen för vårt utrymme på 3,8% Svar: Varje chef har ett ansvar att lägga löneförslag på alla som omfattas av löneöversynen. En inriktning för detta har varit att göra en bedömning av individen som om den varit i tjänst.

5 Personalchefen om lönetak (1) (Brev till Björn Sundin) ”Vår skrivning som kommer att gå ut till samtliga chefer lyder: När det gäller utfall i löneöversyn ska dessa grundas på medarbetarens individuella prestationer utifrån uppdrag och fastställda nedbrutna lönekriterier. Inom Vård och bildning finns inga beslut om lönetak för olika befattningar. Löneförslag kan därför inte motiveras till en redan befintlig lönenivå. Vi efterstävar en ökad lönespridningen för samtliga yrkesgrupper inom Vård och Bildning. ”

6 Personalchefen om lönetak (2) (Brev till chefer) ”Det är viktigt att prata om lönen och inte lönepåslaget. Om en medarbetare inte får någon löneökning i löne- översynen får den ju fortfarande lön. Om du säger noll i löneökning upplevs detta ofta som att medarbetaren inte får någon lön alls. ”

7 Överläggningen på VoB (1) § 5 Överläggningarna återupptas. LR är angelägen att arbeta för förtroendeskapande åtgärder i löneöversynen och framhåller därför samma önskan som den 27/1 att cheferna i förhandlingsmodellen ska erbjuda medarbetarna förberedande lönesamtal. LR begär dessutom att de lokala parterna överenskommer om hanteringsordning. §6 --- Arbetsgivaren kan även i år gå med på att tillämpa båda modellerna men står fast vid att förhandlingarna ska föras på Fyrisborg där arbetsgivaren utser sina företrädare och LR utser sina företrädare. Inga krav finns på våra chefer att genomföra ”lönesättande samtal” eller lönesamtal med de medarbetare som omfattas av förhandlingsmodellen.

8 Överläggningen på VoB (2) § 7 Parterna klargjorde att rektor har full frihet att när som helst på eget initiativ föra samtal med medarbetare på skolan. ---

9

10

11 1Tills vidare 13Tillsvidare i kommunen, anställd enligt LAS *) 16Lärare med ordinarie tjänst enligt övergångsbestämmelse 3För viss bestämd tid, egentligt vikariat* 31För viss bestämd tid, arbetsanhopning 4För viss bestämd arbetsuppgift 41För viss bestämd arbetsuppgift, arbetsanhopning 46Allmän visstidsanställning Anställningsformer

12 AID-etiketter KlartextBSKAIDExempel Gymnasielärare Gymnasielärare, lektor Lektor Gymnasielärare, lektor Yrkeslärare; vård Gy, yrkes-, vårdlärare Bild, musik, idrott Bild, musik, idrott, slöjd, hk 1-7-lärare Grsk tidigare år 4-9-lärare Grsk senare år Slöjd, Hk Bild, musik, idrott, slöjd, hk Spec-sär Grsk tidigare år, spec Spec-sär Grsk senare år, spec Spec-sär Gy, spec - allm. ämnen Spec-sär Gy, spec - yrkesämnen Spec-sär Speciallärare - särskilt stöd Spec-sär Specialpedagog Modersmål Grsk tidigare år-modersmål Modersmål Grsk senare år-modersmål Modersmål Gy-modersmål SFI SFI-lärare SYV SYV

13 AG- förslag OmrådeRumOmbud 9/ KG fsk 350KR-HE HE-KR 12/ Norra Reserv 350AI-KR 13/ Östra Södra 326KR-AI SF-HE 18/ Vux GY 350SF-JD AI-SF 19/3?Avst C-M Alla 20/ Västra Södra 326HE-KR SF-HE 23/ GY 350 AI-SF 24/ Reserv / Övrig tid GY Reserv 350AI-SF 31/ Avst GR350Berörda 2/ Avst GY350AI-SF Förhandlingstider


Ladda ner ppt "Välkommen till Repskapet 2009-02-26. GrundskolanGymnasiet 40-5455+40-5455+ 3,39%4,96%4,03%3,63% Några effekter av percentilsatsningen 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser