Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri - Instrument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri - Instrument"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri - Instrument

2 PRESENTATION: Inledning Grundinstrument Sammanfattning

3 ( Röd linje = år 1, grön linje = år 2)
Sammanställd kvalitetsstjärna från två årsskattningar med hjälp av dataprogram ( Röd linje = år 1, grön linje = år 2)

4 Kvalitetsstjärnan har utvecklats och prövats sedan 1997 inom psykiatrisk vård. För att underlätta bearbetning och hantering har det tagits fram ett dataprogram. Kvalitetsstjärnan är ett nationellt kvalitetsregister och utvecklas för närvarande tillsammans med KPV (Kvalitetsregister för psykiatrisk vård). Kvalitetsstjärnan består av ett antal frågeformulär där syftet är att årligen: följa upp hur patientens vård och behandling fungerar få en uppfattning om hur närstående ser på vården och behandlingen få fram vilka framsteg som har gjorts få en uppfattning om vilka ytterligare insatser som eventuellt behövs

5 Frågeformulären är utarbetade för att kunna användas som ett stöd i mötet mellan patient och personal. Patienten skall kunna få jämförelser mellan sina årsskattningar eller från referensdatabasen med patienter i motsvarande situation. Skattning görs årligen vid födelsedatum +/- 6 v. Det är också möjligt att göra fristående stjärnor, tex. före/efter vistelse på behandlingsenhet. Till den nuvarande grundversionens frågeformulär kan fördjupningsskalor tillfogas, vilka kan användas lokalt.

6 För att underlätta bearbetning och hantering har det tagits fram ett dataprogram.
Data kan användas för verksamhetsuppföljning. Kontinuerliga uppföljningsträffar sker i gemensam genomförandegrupp (GGG), lokal genomförandegrupp (LGG) och genom erfarenhetskonferenser. Inom barn- och ungdomspsykiatrin används en annan version av kvalitetsstjärnan.

7 PRESENTATION: Inledning Grundinstrument Sammanfattning

8

9

10

11

12

13

14 Frågeområden

15

16

17

18

19 Symtom och Psykosocial funktion
Område 4:1 Personalskattning ”Split-GAF” som beskrivet i SCID används för att indikera Symtomtyngd och Psykosocial funktion

20

21

22

23

24 UKU:s Biverkningsskala
- Inventering av besvär/symtom enligt första momentet i UKU - SERS - Clin Område 6:1 - Personalskattning Skattningsområde: 1. Psykiska störningar 2. Neurologiska biverkningar 3. Autonoma biverkningar 4. Andra biverkningar

25 Exempel:

26

27

28

29 ( Röd linje = år 1, grön linje = år 2)
Sammanställd kvalitetsstjärna med hjälp av dataprogram ( Röd linje = år 1, grön linje = år 2) UNDERLAG FÖR SAMTAL MED PATIENT/ NÄRSTÅENDE/VÅRDPERSONAL

30 PRESENTATION: Inledning Grundinstrument Sammanfattning

31 Kvalitetsstjärnan består av:
Basuppgifter Brukartillfredsställelse Livskvalitet Symtom och Psykosocial funktion Närståendes situation UKU-Biverkningsskala Patientupplevda besvär

32 Kvalitetsstjärnan har utvecklats för att vara en verksamhetsintegrerad årlig uppföljningsmetod.
Vid praktisk användning har den ett stort pedagogiskt värde och uppskattas av patienter/anhöriga och vårdpersonal. Registrerade uppgifter i dataprogrammet används för ett nationellt kvalitetsregister

33 Kvalitetsstjärnans hemsida:

34


Ladda ner ppt "Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri - Instrument"

Liknande presentationer


Google-annonser