Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008. Arbetsgrupp nr 3: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008. Arbetsgrupp nr 3: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008

2 Arbetsgrupp nr 3: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas för att motsvara behoven Kenneth Pärus, ordf. Martin Ollqvist Carola Lithén Lena Gammelgård Anders Furustrand Yvonne Nybo Gunilla Jusslin Sanna Anttila-Ingi

3 UTÖKAT SAMARBETE INOM MENTALVÅRDEN Arbetsgruppen har tillsatt en utredningsgrupp med uppgift att före utgången av augusti månad 2008 utarbeta en gemensam mentalvårdsplan för samarbetsområdet. Vårdnämnden gav vid sitt möte den 23.1.2008 arbetsgruppen i uppdrag att utreda behovet av stödboende inom mentalvården samt de ekonomiska konsekvenserna av det. Utredningsgruppens medlemmar: Viveca Söderberg, ordf. Jan-Erik Stenroos, ersättare Gunilla Jusslin, viceordf. Maria Hammar, sekr. Annika Kvist-Östman Jean Sandvik Ulla Lindroos Ulla Högnäs

4 UTÖKAT SAMARBETE INOM SPECIALFUNKTIONER ÅR 2009 Arbetsgruppen har tillsatt fem utredningsgrupper bestående av berörd personal som skall utarbeta ett förslag till hur specialfunktionerna inom samarbetsområdet kunde ordnas från och med 1.1.2009: 1. De specialiserade skötarnas verksamhet 2. Företagshälsovården 3. Skolhälsovården 4. Medicinska rehabiliteringen 5. Krisgruppsverksamheten Utredningsgruppernas rapporter tas upp till diskussion på arbetsgruppens möte onsdagen den 16 april. Separat utredning gällande bäddavdelningarna

5 Arbetsgruppen diskuterade och gav förslag på vilka tyngdpunktsområden man kunde beakta i utvecklingsarbetet: 1. Inriktning på ett rehabiliterande arbetssätt för de äldre 2. Fortbildning av personalen 3. Inriktning på det psykosociala bland barn och ungdomar (skolhälsovården, mödra- och barnrådgivning) 4. Mental- och missbrukarvården 5. Patientperspektivet: beskrivning av dagliga arbetsprocesser/vårdgarantin/vårdbedömning Arbetsgruppen har även gett utredningsgrupperna i uppdrag att definiera målsättningar och tyngdpunktsområden för kommande kvalitetsutveckling. MÅLSÄTTNINGAR FÖR KOMMANDE KVALITETSARBETE

6 SAMORDNING AV TANDVÅRDEN ÅR 2009 1. Tandvården fungerar fortsättningsvis som närservice i det nya samarbetsområdet 2. Tandregleringsvården fortsätter även som närservice i nära samarbete med specialsjukvården 3. Gemensam satsning på rekrytering och skolning/utbildning av personal inom samarbetsområdet 4. Akuttandvården under vardagar samordnas så att patienter tas emot inom samarbetsområdet där det finns ledig kapacitet Målsättningar: digitaliserad tandröntgen för att snabbt kunna överföra röntgenbilder mellan tandläkarmottagningarna samt 1 gemensam tandhygienist för samarbetsområdet Arbetsgruppen förhöll sig positiv till målsättningarna, men beslöt att återkomma till dem i samband med beredningen av vårdnämndens budget.

7 SAMARBETSOMRÅDETS ORGANISATIONSSTRUKTUR Arbetsgruppen har diskuterat samarbetsområdets organisationsstruktur. Arbetsgruppen föreslog att det för hela samarbetsområdet inrättas en ansvarig tandläkare och en bitr. ansvarig tandläkare. Ansvariga tandläkaren har närvarorätt i hvc- samarbetsområdets ledningsgrupp.


Ladda ner ppt "Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008. Arbetsgrupp nr 3: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas."

Liknande presentationer


Google-annonser