Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop 13 mars Uppsala Effektiva hemtjänstresor - Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop 13 mars Uppsala Effektiva hemtjänstresor - Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter."— Presentationens avskrift:

1 Workshop 13 mars Uppsala Effektiva hemtjänstresor - Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter

2 Bakgrund Möter flera av de nationella, regionala och lokala kvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning God bebyggd miljö

3 Regionala mål År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark oberoende av fossila bränslen År 2015 har andelen resor som sker med kollektivtrafik eller cykel ökat med 15% och till år 2020 med 20% jämfört med år 2002 genom att stat, kommun, länstrafik och arbetsgivare tillhandahåller och främjar attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla År 2015 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn vara minst 10% lägre än år 2002

4 Luften och hälsans miljömål 20 steg för klimat och hälsa Mål nummer 10: Använda planeringsverktyg för att optimera tjänsteresor, till exempel inom hemtjänsten

5 Smarta hemtjänstresor Projekt med Länsstyrelsen, Aneby, Eksjö och Vetlanda kommuner 2010

6 Vad kom man fram till? I projektet framkom att det fanns besparingspotential i körsträckorna mellan 37-47% Endast grova indikationer-många specifika skillnader som inte räknats med

7 Vad gör vi nu? Länsstyrelsen beslutar att skicka in projektansökan till energimyndigheten Beslut EM 10 september 2012. Projektet beviljas! Finansierar en projektledare under 15 månader

8 Projektets mål Att minska hemtjänstens resor i länet med 10% motsvarande ca 7800 MWH Få kunskap om transporternas betydelse för hemtjänsten och öppna för en dialog där arbetet med effektivisering av transporterna kan bidra till högre kvalitet för hemtjänstens personal och för verksamheten (mindre restid=mer kundtid)

9 Vad kan man göra? Implementera olika åtgärder såsom; Nyckelfri hemtjänst Planeringsverktyg Ruttoptimeringssystem Organisationsförändringar Genomgång bilpark Rutiner för fordonsanvändning Kompetensutveckling för planerare kring transporter och betydelsen av dessa Implementering elbilar/elcykel Hitta samordningsvinster. Exernt och internt

10 Kunskapsöverföring Seminarier anordnas inom projektet via Länsstyrelsen Studiebesök Workshops Samordnarträffar Nätverk för planerare inom hemtjänsten Pilotgrupper inom hemtjänsten

11 Vad behöver Ni? -Föreläsningar? -Information om ruttoptimeringssystem? -Önskemål om innehåll i workshops? -Studiebesök? Hör jättegärna av Er!! sara.erlingson@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Workshop 13 mars Uppsala Effektiva hemtjänstresor - Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter."

Liknande presentationer


Google-annonser