Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3D-strategi, SBK Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3D-strategi, SBK Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 3D-strategi Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson GIS-chef

2 3D-strategi, SBK Göteborg
Utveckling av dagens primärkartbas Från punkt och linjegeometri i 3D till ytor (även texturer och attribut), standardiserad lagring av objekt i Oracle Spatial med full topologi, samt utveckling av ajourföringsrutiner Detaljerad terrängmodell Flera användningsområden, bl a stabilitetsutredning Verktyg i stadsbyggnadsprocessen Utställning och samråd av planerade områden och gaturum Presentation av plan- och arkitektförslag i realtid Simuleringar: Gestaltningar, sol-/skuggstudier, siktstudier ”Den virtuella staden”

3 3D-strategi, SBK Göteborg
Delprojekt: ANVÄNDARE PRIMÄRKARTA/ AJOURFÖRING DATABASMODELL

4 3D-strategi, SBK Göteborg - Principbeslut
Nuläge Framtid Parallell 3D-modell (Citymodellen) Ögonblicklig 3D-modell Utdrag primärkarta Utdrag primärkarta Löpande ajourföring 2D-representation Uttag Uttag Primärkarta i 2D / 3D Primärkarta i full 3D Löpande ajourföring Löpande ajourföring

5 Primärkartan

6 Dagens virtuella Stadsmodell – ett verktyg i stadsutvecklingsprocessen
Citymodellen Dagens virtuella Stadsmodell – ett verktyg i stadsutvecklingsprocessen

7 Gothia Towers

8 Gothia Towers

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Vindkraftspark

18 3D-strategi, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Detaljnivåer, LOD (LevelOfDetail) D Terrängmodell 1 - Stadsmodell med platta tak utan textur 2 - Texturerade byggnader och takstrukturer 3 - Yttre arkitektmodell med fönster och balkonger 4 - Inre arkitektmodell med rum, dörrar, trappor

19 3D-strategi, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR Användningsområden/behov: LOD1 (Volymmodell); volymstudier, solstudier, buller, spridningsmodeller, ljusspridning, LOD2-3; utställningar/samråd, presentationer befintligt/planerat Ambitionsnivå: LOD1 för hela Göteborgs stad (2007), LOD2 för tätbebyggt område (2010), LOD3 utvalda områden. Ansvar, uppbyggnad, lagring samt ajourhållning i SBKs regi. Teknik: Databaslagring, standardiserad databasmodell, löpande ajourhållning, virtuella gränsskikt, programvaror skall följa SBKs standarder

20 3D-strategi, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
NULÄGE Citymodellen används idag för visualisering av stadsbyggnadsprojekt Framtagning av metodik för automatisk generering av LOD1 över hela Göteborgs kommun Kompletterande kartering av takkonstruktioner i 3D har upphandlats Kompletterande terrängmodeller inköpta (laserscanningar) Projekt 3D4Stad initierat Konceptuell systemlösning Pilotprojekt C3 initierat

21 LOD 1 – Volymmodell, Göteborgs kommun
FME-rutin för automatgenerering av LOD1-modell ur databasen

22 LOD 1 – Volymmodell, Göteborgs kommun

23 Kompletterande kartering av takkonstruktioner
Kartering utförs av Blom Swe AB Standard för trådmodell: SOSI 4.0 ytmodell: CityGML Attributklassificering enligt SOSI 4.0

24 Kompletterande kartering av takkonstruktioner
Förväntad geometrisk nivå på LOD3-resultatet

25 Terrängmodell

26 Kritiska vattennivåer - fysisk planering

27 Konceptuell systemlösning
Web Konceptuell systemlösning Desktop .. Virtuell modell Integrerade system Format för realtidsuttag (exv. SceneGraph) LOD-nivåer Utsnitt Utsnitt Utsnitt Löpande uppdateringar av resp. utsnitt FME-script Desktop Terrängmodell Markmodell Byggnadsmodell Detaljmodell Texturer DB Oracle Spatial Relationshandlingar Arkitektritningar Löpande ajourföring (delmängder) Filter

28 Kommunal standard - 3Dstadsmodell?
Projekt 3D4Stad - Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg Syfte: Arbetsstandard för lagring och hantering av kommunala 3D-stadsmodeller Förslag på prioriterade aktiviteter: INFORMATIONSMODELL / DATABASMODELL IN- OCH UTLÄSNINGSRUTINER GEMENSAM GRUND FÖR TAXOR

29 Pilotprojekt med C3 Technologies
Dotterbolag till Saab AB Teknik: “Högupplöst flygfotografering med noggrant kalibrerade kameror. Kamerans position och vinklar för varje bild är uppmätta med väldigt hög precision med hjälp av ett mycket avancerat navigationssystem. Detta gör att man med decimeternoggrannhet kan beräkna var varje pixel i bilden träffar jordklotet.” “Med teknik för stereoseende används två bilder i följd för att beräkna höjdprofilen över området. Resultatet blir ett flygfoto där varje pixel är positionsbestämd i tre dimensioner. Över en hel stad sammanfogas tusentals sådana flygfoton till en enda sammanhängande 3D-modell. Hela processen är automatiserad i en avancerad 3D-processor. “ Sthlm City Söder Norr Drottningholm

30 Framtidsvisioner inom Stadsbyggnad gällande Geografisk informationsteknik och 3D
Virtuella presentationer av Stadsbyggnadsprojekt Utställning/samråd görs, samt arkitektförslag presenteras, i en virtuell miljö. Hur ser det ut från mitt fönster? Sökning efter information via kartor och virtuella världar i 2D och 3D Exempel Google Earth, Yahoo Maps, Microsoft Live Search Maps Informationssynergier Information lagras vid källan men kan genom standarder knytas samman, presenteras och analyseras enhetligt i ett gränssnitt OnLine-projekt/ärenden Möjlighet att följa ett projekt via karta, OnLine (e-government), genom dess handläggningstid

31 forts. Bygglov mot 3D-visualiserad detaljplan OnLine kontroll och visualisering mot gällande plan med maximala nyttjanderätter. Visualisering av 3D-fastighetsbildning

32 Lansering karttjänst - www.goteborg.se

33 Eric Jeansson Chef GIS-gruppen


Ladda ner ppt "3D-strategi, SBK Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser