Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson GIS-chef Eric Jeansson 2008-05-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson GIS-chef Eric Jeansson 2008-05-27."— Presentationens avskrift:

1 Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson GIS-chef Eric Jeansson 2008-05-27

2 Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi, SBK Göteborg  Utveckling av dagens primärkartbas Från punkt och linjegeometri i 3D till ytor (även texturer och attribut), standardiserad lagring av objekt i Oracle Spatial med full topologi, samt utveckling av ajourföringsrutiner  Detaljerad terrängmodell Flera användningsområden, bl a stabilitetsutredning 2008-2010  Verktyg i stadsbyggnadsprocessen Utställning och samråd av planerade områden och gaturum Presentation av plan- och arkitektförslag i realtid Simuleringar: Gestaltningar, sol-/skuggstudier, siktstudier ”Den virtuella staden”

3 Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi, SBK Göteborg Delprojekt: DATABASMODELL PRIMÄRKARTA/ AJOURFÖRING ANVÄNDARE

4 Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi, SBK Göteborg - Principbeslut NulägeFramtid Primärkarta i 2D / 3D Primärkarta i full 3D 2D-representation Parallell 3D-modell (Citymodellen) Utdrag primärkarta Ögonblicklig 3D- modell Löpande ajourföring Uttag Löpande ajourföring Uttag

5 Eric Jeansson, 2008-05-27 Primärkartan

6 Eric Jeansson, 2008-05-27 Citymodellen Dagens virtuella Stadsmodell – ett verktyg i stadsutvecklingsprocessen

7 Eric Jeansson, 2008-05-27 Gothia Towers

8 Eric Jeansson, 2008-05-27 Gothia Towers

9 Eric Jeansson, 2008-05-27

10

11

12

13

14

15

16

17 Vindkraftspark

18 Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi, Stadsbyggnadskontoret Göteborg 0 - 2.5D Terrängmodell 1 - Stadsmodell med platta tak utan textur 2 - Texturerade byggnader och takstrukturer 3 - Yttre arkitektmodell med fönster och balkonger 4 - Inre arkitektmodell med rum, dörrar, trappor Detaljnivåer, LOD (LevelOfDetail)

19 Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi, Stadsbyggnadskontoret Göteborg ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR Användningsområden/behov: LOD1 (Volymmodell); volymstudier, solstudier, buller, spridningsmodeller, ljusspridning, LOD2-3; utställningar/samråd, presentationer befintligt/planerat Ambitionsnivå: LOD1 för hela Göteborgs stad (2007), LOD2 för tätbebyggt område (2010), LOD3 utvalda områden. Ansvar, uppbyggnad, lagring samt ajourhållning i SBKs regi. Teknik: Databaslagring, standardiserad databasmodell, löpande ajourhållning, virtuella gränsskikt, programvaror skall följa SBKs standarder

20 Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi, Stadsbyggnadskontoret Göteborg NULÄGE Citymodellen används idag för visualisering av stadsbyggnadsprojekt Framtagning av metodik för automatisk generering av LOD1 över hela Göteborgs kommun Kompletterande kartering av takkonstruktioner i 3D har upphandlats Kompletterande terrängmodeller inköpta (laserscanningar) Projekt 3D4Stad initierat Konceptuell systemlösning Pilotprojekt C3 initierat

21 Eric Jeansson, 2008-05-27 LOD 1 – Volymmodell, Göteborgs kommun FME-rutin för automatgenerering av LOD1-modell ur databasen

22 Eric Jeansson, 2008-05-27 LOD 1 – Volymmodell, Göteborgs kommun

23 Eric Jeansson, 2008-05-27 Kompletterande kartering av takkonstruktioner Kartering utförs av Blom Swe AB Standard för trådmodell: SOSI 4.0 Standard för ytmodell: CityGML Attributklassificering enligt SOSI 4.0

24 Eric Jeansson, 2008-05-27 Kompletterande kartering av takkonstruktioner Förväntad geometrisk nivå på LOD3-resultatet

25 Eric Jeansson, 2008-05-27 Terrängmodell

26 Eric Jeansson, 2008-05-27 Kritiska vattennivåer - fysisk planering

27 Eric Jeansson, 2008-05-27 Konceptuell systemlösning Terrängmodell Markmodell Byggnadsmodell Detaljmodell Texturer Format för realtidsuttag (exv. SceneGraph) Löpande ajourföring (delmängder) Löpande uppdateringar av resp. utsnitt Integrerade system Web Desktop Utsnitt Virtuell modell LOD-nivåer Desktop FME-script Relationshandlingar Arkitektritningar Filter.. DB Oracle Spatial

28 Eric Jeansson, 2008-05-27 Kommunal standard - 3Dstadsmodell? Projekt 3D4Stad - Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg Syfte: Arbetsstandard för lagring och hantering av kommunala 3D-stadsmodeller Förslag på prioriterade aktiviteter: INFORMATIONSMODELL / DATABASMODELL IN- OCH UTLÄSNINGSRUTINER GEMENSAM GRUND FÖR TAXOR

29 Eric Jeansson, 2008-05-27 Pilotprojekt med C3 Technologies Dotterbolag till Saab AB Teknik: “Högupplöst flygfotografering med noggrant kalibrerade kameror. Kamerans position och vinklar för varje bild är uppmätta med väldigt hög precision med hjälp av ett mycket avancerat navigationssystem. Detta gör att man med decimeternoggrannhet kan beräkna var varje pixel i bilden träffar jordklotet.” “Med teknik för stereoseende används två bilder i följd för att beräkna höjdprofilen över området. Resultatet blir ett flygfoto där varje pixel är positionsbestämd i tre dimensioner. Över en hel stad sammanfogas tusentals sådana flygfoton till en enda sammanhängande 3D-modell. Hela processen är automatiserad i en avancerad 3D- processor. “ www.c3technologies.se SthlmCitySöderNorr Drottningholm

30 Eric Jeansson, 2008-05-27 Framtidsvisioner inom Stadsbyggnad gällande Geografisk informationsteknik och 3D Virtuella presentationer av Stadsbyggnadsprojekt Utställning/samråd görs, samt arkitektförslag presenteras, i en virtuell miljö. Hur ser det ut från mitt fönster? Sökning efter information via kartor och virtuella världar i 2D och 3D Exempel Google Earth, Yahoo Maps, Microsoft Live Search Maps Informationssynergier Information lagras vid källan men kan genom standarder knytas samman, presenteras och analyseras enhetligt i ett gränssnitt OnLine-projekt/ärenden Möjlighet att följa ett projekt via karta, OnLine (e-government), genom dess handläggningstid

31 Eric Jeansson, 2008-05-27 forts. Bygglov mot 3D-visualiserad detaljplan OnLine kontroll och visualisering mot gällande plan med maximala nyttjanderätter. Visualisering av 3D-fastighetsbildning

32 Eric Jeansson, 2008-05-27 Lansering karttjänst - www.goteborg.se

33 Eric Jeansson, 2008-05-27 Eric Jeansson Chef GIS-gruppen eric.jeansson@sbk.goteborg.se 031-368 17 83


Ladda ner ppt "Eric Jeansson, 2008-05-27 3D-strategi Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson GIS-chef Eric Jeansson 2008-05-27."

Liknande presentationer


Google-annonser