Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utrikesdepartementet Information för medföljande familj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utrikesdepartementet Information för medföljande familj."— Presentationens avskrift:

1 Utrikesdepartementet Information för medföljande familj

2 Utrikesdepartementet Tjänstledighet för medföljaren  Tjänstledighetsförordningen  Studieledighetslagen  Föräldraledighetslagen  Ledighet för att bedriva näringsverksamhet  Medföljarhandläggaren kan skriva intyg att den medföljandes make/maka/partner/sambo är utlandstationerad av Utrikesdepartementet.

3 Utrikesdepartementet Viktig lagstiftning för UD-familjen  Inkomstskattelagen  Folkbokföringslagen  Socialförsäkringsbalken  Lagen om arbetslöshetsförsäkring

4 Utrikesdepartementet A-kassa för medföljaren  undantag i Lagen om arbetslöshetsförsäkring som innebär att hela utlandsvistelsen betraktas som överhoppningsbar tid för den som är medföljare till utsänd  den som har kvalificerat sig för A-kasse-ersättning på inkomstrelaterad nivå rekommenderas starkt att fortsätta betala avgiften till sin A-kassa under hela utlandsvistelsen.  A-kassan prövar rätten till ersättning och tittar på ramtiden. Ramtiden är alltid 12 månader och är det år som du har på dig att klara arbetsvillkoret. Ramtiden startar vid din anmälan på arbetsförmedlingen.  Arbetslöshetsförsäkringen ger ersättning med grundbelopp eller ersättning baserad på din lön.  Om du vill veta mer kontakta din A-kassa.

5 Utrikesdepartementet Socialförsäkringsskydd och sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för medföljaren  Administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten  Uppdelad i två försäkringsgrenar bosättningsbaserade förmåner arbetsbaserade förmåner  Särregel för statsanställda och medföljande familjemedlemmar - anses bosatt i Sverige under hela utlandsvistelsen. - sambo som inte har gemensamma barn med tjänstemannen omfattas ej av särregeln och blir (enligt huvudregeln) utskriven om utlandsvistelsen beräknas vara längre än ett år.  Den utsände omfattas av båda grenarna  Medföljare som lämnar sitt arbete –3 månaders efterskydd för SGI - därefter faller SGI ner till 0 kr - rätten till de arbetsbaserade förmånerna upphör.

6 Utrikesdepartementet Pension för medföljaren  Svenska pensionssystemet - livsinkomstprincipen.  Allmän pension - 18,5% av PGI  (16% inkomstpensionen och 2,5% till premiepensionen)  Kollektivavtalad tjänstepension. Inom staten – PA03  För medföljaren görs inga pensionsavsättningar varken av UD eller av staten. Därför viktigt att tänka på privat pensionssparande!  Skattebefriat medföljandetillägg på 12 950 kr/mån motiveras delvis med att UD-familjen ges möjlighet att själva t ex genom inbetalningar till privat pensionsförsäkring, kompensera för att medföljaren går miste om pensionsrätter i det svenska allmänna pensionssystemet, dels tjänstepension.  Pensionsrätt vid vård av barn under fyra år. Läs mer: www.pensionsmyndigheten.se i faktabladet Barn och pensionsrätt. www.pensionsmyndigheten.se

7 Utrikesdepartementet Sysselsättning för medföljaren  Inom EU/EES råder fri arbetsmarknad  Sverige har bilaterala avtal om arbetstillstånd för medföljare med: Australien, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Etiopien, Indien, Israel, Kanada, Namibia, Rumänien USA och zimbabwe samt ett motsvarande administrativt avtal med Sydafrika. Förhandlingar pågår med Serbien, Turkiet samt Bosnien och Herzegovina.  Studera på distans eller gå utbildning på stationeringsorten.  Stationsrapporten samt kontaktpersonen på UM för information.  Utlandsmyndigheterna uppmanas att öka samarbetet med andra länders ambassader och i förekommande fall internationella organisationer på plats, i syfte att underlätta för medföljare att kunna få en lokal anställning.

8 Utrikesdepartementet Förberedelser/praktiska råd inför flytten utomlands  Till ny post  Checklista  Blanketter  Informera dig om försäkringsskyddet och ta ställning till vilka privata försäkringar du behöver teckna utöver utlandshemförsäkring.  Kom ihåg inventarieförteckning för flyttgodsförsäkringen.

9 Utrikesdepartementet Folkbokföring Folkbokföringslag (1991:481) 1§ Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

10 Utrikesdepartementet 14§ Den som är utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänstfolkbokförs under denna tjänstgöring tillsammans med sin medföljande familj på den fastighet och i den kommun där den utsände senast var eller borde ha varit folkbokförd eller, om ändrade förhållanden föranleder det, endast i kommunen. Den utsände får efter ansökan till Skatteverket medges att tillsammansmed sin medföljande familj folkbokföras på en fastighet i en kommun där den utsände eller någon annan i familjen disponerar en bostad.

11 Utrikesdepartementet Viktiga blanketter Obligatorisk för utsända till Eu-/EES- land/Schweiz för sjukvård: ”Begäran om intyg gällande tillämplig lagstiftning vid utsändning (FK 6209)” Obligatorisk för medföljare till EU-/EES- land/Schweiz för social- försäkringstillhörighet ”Uppgifter Flyttning till eller arbete i annat land (FK 5459)”

12 Utrikesdepartementet Medföljare organiserar sig…  www.sakspouses.org SAK - Sophia Albertina Klubben www.sakspouses.org  www.eufasa.org www.eufasa.org EUFASA – European Union Foreign Affairs Spouse Association


Ladda ner ppt "Utrikesdepartementet Information för medföljande familj."

Liknande presentationer


Google-annonser