Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unionens system för utveckling med lärande loop

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unionens system för utveckling med lärande loop"— Presentationens avskrift:

1 Unionens system för utveckling med lärande loop
Micke Strömstedt Utvecklingssektionen Unionen

2 Unionens förbundsstyrelse
”Vi vill se ett förbund som besitter en stark utvecklingskraft och som hela tiden av omvärlden upplevs ligga i framkant” Med denna bild vill vi tydliggöra att Unionens förbundsstyrelse redan från Unionens bildande satte kravet på organisationen att ständigt utvecklas och förbättras. Detta är en tydlig värdering om hur förbundsstyrelsen vill att Unionen ska vara och leder då till intentionen som bl.a kommunikologisatsning bygger på att skapa förändringsförmåga. Mikael Strömstedt, Unionen

3 System för utveckling och förändring
Målstyrning Kommunikologi R E S U L T A T PU-samtals- processen Samverkan Verksamhetsstyrning Kompetens-försörjning Systematiskt arbetsmiljöarbete Med denna bild vill vi berätta att alla processer som införs och har införts sakta men säkert integreras till ett system för Unionen. Genom att vi tränar, testar och utvecklar. Unionen har sedan starten satt igång och utvecklat en rad processer i organisationen och drivit kompetenshöjning i bl.a hur vi ska samverka, hur vi ska ha individuella utvecklingssamtal, hur vi ska jobba målstyrt, hur vi ska jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet, med kulturen och med kurserna i kommunikologin gett organisationen möjlighet att oavsett yrkesroll ha ett gemensamt språk för att driva förändringsarbete. Allt detta gör vi för att nå bättre och bättre resultat och kunna genomföra vår uppgift som fackförbund på bästa sätt. Unionens satsning på Kommunikologi bidrar tillsammans med andra utvecklingsprocesser i förbundet till att Unionen blir framtidens fackförbund för framtidens medlemmar. Satsningen ger organisationen förutsättningar att förändra mindset, förhållningssätt och arbetssätt, som sakta men säkert gör att människor i organisationen flyttas mot en trygghet i förändring. Satsningen bidrar genom att ge medarbetare och förtroendevalda förändringsförmåga, grundläggande filtreringskompetens och kompetens i kvalitetsutvärdering. Kompetenser som banar väg för ifrågasättande, kreativitet och lärande som behövs för att ställa gamla sanningar på ända. Kultur Organisationsutveckling Mikael Strömstedt, Unionen

4 Lärande loop / Strukturerad filtrering
Genomförande av Aktivitet Efter Aktivitet Före Aktivitet Filtrering Kvalitetsutvärdering Sorterad feedback Förberedelse Pedagogiskt upplägg Närvaro Fokus på aktiviteten Flexibilitet Vi börjar träna med de ledande måtten som de WIG team som du har ansvar för tagit fram för att nå de WIG som siktar mot organisationens WIG. Ett ledande mått är den bästa gissningen medarbetarna har utifrån sin kompetens och erfarenhet. De har genom att fundera på vilka 20% aktiviteter som ger 80% av resultatet hittat de aktiviteter som de gissar har högst påverkan för att kringå de hinder som finns mot att de ska nå målet. Därefter har de testat möjliga mått i ledande-mått-verktyget. (Se häfte du fick vid kursen i 4Dx eller Insidan under Målstyrning) Nu har de alltså en hypotes. Nästa steg är då “Före aktivitet” dvs med hjälp av det pedagogiska upplägget sätta en än mer detaljerad hypotes. Exempel: Om ett regionkontors WIG är Unionen RK X ska bli fler och därigenom starkare genom att öka från 10 till 30 medlemmar netto varje månad. Så kanske ett ledande mått är genomföra arbetsplatsbesök. Nu ska gruppen alltså sätta ett pedagogiskt upplägg för det bästa arbetsplatsbesöket för att värva medlemmar. De behöver fundera igenom och komma överens om intention, aktivitetsramar och innehåll. ”Genomförande av aktivitet” När de sedan i grupp eller individuellt genomför arbetsplatsbesöket ska de ha filtreringsglasögonen på sig, går intentionen igenom? En flexibilitet att förändra i aktivitetsramarna och innehållet på plats om den inte gör det. ”Efter aktivitet” har de sedan utrymme att göra en filtrering och kvalitetsutvärdering, ge sig själv eller sina kollegor sorterad feedback. Komma fram till hur det pedagogiska upplägget ska förbättras och testa igen. Vid WIG-mötet rapporteras lärandet och på APT så samlas allt lärande från alla WIG-team upp och chefen är där och coachar. Överenskommelse om hur de olika pedagogiska uppläggen ska utvecklas för nästa månad. Sedan startar loopen om igen. Genom att genomföra dessa loopar/strukturerad filtrering hela tiden, skaffar sig arbetsgruppen och chefen tillräckligt med underlag för att avgöra om det är så att det ledande måttet ska bytas ut för att det är fel ledande mått för att nå WIG. Detta då hur det genomförs hela tiden förbättras så att det tillslut inte kan handla om det om ni inte lyckas. Alternativt leder det till att gruppen hittar ultimata pedagogiska upplägg att utgå från för olika typer av arbetsplatsbesök som de genom loopen lär sig. Exempel på det kan vara att de upptäcker ett pedagogiskt upplägg som fungerar ypperligt på callcenterföretag och ett annat som fungerar ypperligt på små arbetsplatser med 6-30 anställda. Förbättring kan ju alltid göras fortsatt eftersom ingenting är statiskt. Förbättring Mikael Strömstedt, Unionen

5 Kontakt Mikael Strömstedt, Unionen


Ladda ner ppt "Unionens system för utveckling med lärande loop"

Liknande presentationer


Google-annonser