Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Berglund, HS Halland Maria Berglund HS Halland tel. 035-465 22 Beräkningsverktyget i klimatkollen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Berglund, HS Halland Maria Berglund HS Halland tel. 035-465 22 Beräkningsverktyget i klimatkollen."— Presentationens avskrift:

1 Maria Berglund, HS Halland Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Beräkningsverktyget i klimatkollen

2 Maria Berglund, HS Halland Om verktyget Förenklat ”Carbon footprint” av en hel gård (ton CO 2 -ekv) –Vad stort/smått, vad har betydelse –Ännu inget om åtgärder

3 Maria Berglund, HS Halland 1 kg koldioxid = 1 kg CO 2 -ekv 1 kg metan = 25 kg CO 2 -ekv 1 kg lustgas = 298 kg CO 2 -ekv 4AR (IPCC, 2006) Koldioxidekvivalenter (CO 2 -ekv) - gemensam ”valuta” för växthusgaser

4 Maria Berglund, HS Halland Om verktyget Förenklat ”Carbon footprint” av en hel gård (ton CO 2 -ekv) –Vad stort/smått, vad har betydelse –Ännu inget om åtgärder Indata – samma typ som i STANK, men med visst annat fokus –”Nya” delar: Utsläpp före gården, energi, inköpta tjänster, kol i mark –Kvävet viktigt, men N-förlusterna har mindre betydelse Beräkningarna bygger på schabloner

5 Maria Berglund, HS Halland Vilka utsläpp ingår? CO 2, N 2 O, CH 4 N2ON2O NH 3 Djurhållning, stallgödsel CH 4 NO 3 -, NH 3 Växtodling N2ON2ON2ON2OCO 2 gårdsgräns Försålda varor systemgräns Insatsvaror och inköpta tjänster

6 Maria Berglund, HS Halland Datainsamling för växtodlingsgården CO 2, N 2 O, CH 4 NO 3 -, NH 3 N2ON2ON2ON2OCO 2 Försålda varor Insatsvaror och inköpta tjänster Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna värden på växthus- gasutsläpp per enhet? Grödor: Areal, avkastning (N-gödsling) Jordart: mulljordar Annan/mer data när modellerna förfinas Mycket data från SiM/Greppa moduler etc.: NH 3 -förluster, N- utlakning, kol i mark(?) Växtodling Vilka produkter? Hur mycket (kg, kWh…)?

7 Maria Berglund, HS Halland Datainsamling för djurgård Samma som för VO-gård Egna värden på växthus-gasutsläpp per enhet? Gäller speciellt för foder Djur: Antal platser, gödselslag, speciella data, ev betessäsong Stallgödsel: Spridningsteknik, - tidpunkt etc. Mängder Växtodling – samma som för VO- gården Samma som för VO-gård N2ON2O NH 3 Djurhållning, stallgödsel CH 4 Växtodling Försålda varor Insatsvaror och inköpta tjänster

8 Maria Berglund, HS Halland Att tänka på… Modellen kan användas för att visa vad stort/smått i nuläget ”ton koldioxidekvivalenter” –Svårt ta till sig –Stora ”utsläpp” (100-tals ton), men egentligen en omräkning –Ska ALLTID följas med viktenhet ”Nya” utsläppsbilder – lär dig förstå resultaten


Ladda ner ppt "Maria Berglund, HS Halland Maria Berglund HS Halland tel. 035-465 22 Beräkningsverktyget i klimatkollen."

Liknande presentationer


Google-annonser