Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkningsverktyget i klimatkollen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkningsverktyget i klimatkollen"— Presentationens avskrift:

1 Beräkningsverktyget i klimatkollen
Maria Berglund HS Halland tel

2 Om verktyget Förenklat ”Carbon footprint” av en hel gård (ton CO2-ekv)
Vad stort/smått, vad har betydelse Ännu inget om åtgärder

3 Koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) - gemensam ”valuta” för växthusgaser
1 kg koldioxid = 1 kg CO2-ekv 1 kg metan = 25 kg CO2-ekv 1 kg lustgas = 298 kg CO2-ekv 4AR (IPCC, 2006)

4 Om verktyget Förenklat ”Carbon footprint” av en hel gård (ton CO2-ekv)
Vad stort/smått, vad har betydelse Ännu inget om åtgärder Indata – samma typ som i STANK, men med visst annat fokus ”Nya” delar: Utsläpp före gården, energi, inköpta tjänster, kol i mark Kvävet viktigt, men N-förlusterna har mindre betydelse Beräkningarna bygger på schabloner

5 Vilka utsläpp ingår? CO2, N2O, CH4 N2O CH4 NH3 gårdsgräns
Djurhållning, stallgödsel Insatsvaror och inköpta tjänster Försålda varor Växtodling NO3-, NH3 systemgräns N2O N2O CO2

6 Datainsamling för växtodlingsgården
CO2, N2O, CH4 N2O N2O CO2 NO3-, NH3 Insatsvaror och inköpta tjänster Växtodling Försålda varor Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna värden på växthus-gasutsläpp per enhet? Grödor: Areal, avkastning (N-gödsling) Jordart: mulljordar Annan/mer data när modellerna förfinas Mycket data från SiM/Greppa moduler etc.: NH3-förluster, N-utlakning, kol i mark(?) Vilka produkter? Hur mycket (kg, kWh…)?

7 Datainsamling för djurgård
N2O NH3 Djurhållning, stallgödsel CH4 Växtodling Försålda varor Insatsvaror och inköpta tjänster Samma som för VO-gård Egna värden på växthus-gasutsläpp per enhet? Gäller speciellt för foder Djur: Antal platser, gödselslag, speciella data, ev betessäsong Stallgödsel: Spridningsteknik, -tidpunkt etc. Mängder Växtodling – samma som för VO-gården Samma som för VO-gård

8 Att tänka på… Modellen kan användas för att visa vad stort/smått i nuläget ”ton koldioxidekvivalenter” Svårt ta till sig Stora ”utsläpp” (100-tals ton), men egentligen en omräkning Ska ALLTID följas med viktenhet ”Nya” utsläppsbilder – lär dig förstå resultaten


Ladda ner ppt "Beräkningsverktyget i klimatkollen"

Liknande presentationer


Google-annonser