Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAGAR Familjehemsplacering av barn och ungdom:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAGAR Familjehemsplacering av barn och ungdom:"— Presentationens avskrift:

1 Föreningen Skyddsvärnets Familjevård Kriterier för ett utrett familjehem

2 LAGAR Familjehemsplacering av barn och ungdom:
SOSFS  2012:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. 4 kap. Utredning av familjehem SoL Familjehemsplacering av vuxna: Utredning av familjehem som ska ta emot vuxna regleras av de olika ramavtalen med socialtjänsten eller Kriminalvården samt vad Föreningen Skyddsvärnet ställer för krav på sina familjehem.

3 RAMAVTAL Kommunernas ramavtal med Skyddsvärnets familjevård.
Kommunernas ramavtal med Skyddsvärnets familjevård. Kriminalvårdens ramavtal med Skyddsvärnets familjevård, specifika krav om hur ett familjehem ska se ut.

4 SKYDDSVÄRNETS MINIMKRAV
Ekonomisk stabilitet Helst inte mer än två placeringar Utdrag ut register Den placerade ska ha tillgång till ett eget möblerad rum Referenser Geografiskt avstånd Frågeformulär per familjemedlem, grund för presentation Platsbesök av två familjehemskonsulenter

5 ETT KONTINUERLIGT ARBETE
Familjehemsutredningar kan aldrig anses vara avslutad Förändringar i familjernas livssituation Behovet för stöd och handledning förändras


Ladda ner ppt "LAGAR Familjehemsplacering av barn och ungdom:"

Liknande presentationer


Google-annonser