Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering av."— Presentationens avskrift:

1 Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering av VA-nät – planering, utmaningar och lösningar

2 2 Vad ska förvaltas? Cirka 60 mil vattenledningar Cirka 60 mil spillvattenledningar Cirka 50 mil dagvattenledningar exkl serviser För cirka 180 000 anslutna

3 3 Förnyelsearbete löpande ”Saneringsgrupp” med utredningsingenjör och tekniker Inspektion Läcksökning Projektering och utförande i egen regi Mål: Bibehålla och förbättra ledningsnätets funktion Ha en tillräckligt hög förnyelsetakt så att kapitalförstöring motverkas Minska antalet driftstörningar Minska mängden tillskottsvatten till reningsverken

4 4 FÅP-projektet En långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan som visar lämplig nivå –gör vi lagom? och stöttar framtagandet av objekt –gör vi rätt saker? Syfte: Bild av status, behov samt framtida utmaningar Resultat: Kunskapssammanställning Plan för utredningar och åtgärder på längre sikt Förutsättningar för framtagande av objekt

5 5 Vad händer på nätet? Staden växer Överföringsledningar Omvandlingsområden Förvaltning

6 6 Arbetsmetod

7 7 Grundfakta Egenskaper ledningsnät- ålder, material, dimension Konsekvensledningar Brister- återkommande driftstörningar, kända problem Nyckeltal Hydraulisk beskrivning Kunskap Staden växer Sekundära avrinningsvägar/Klimatanpassning …plus LTP-analys

8 LTP-analys LTP-analys Vatten: 2010-2019: 33 km ledning 2010-2029: 70 km ledning 2010-2049: 168 km ledning LTP-analys Avlopp: 2010-2019: 59 km ledning, varav 25 km spill och 34 km dag 2010-2029: 126 km ledning, varav 54 km spill och 72 km dag 2010-2049: 278 km ledning, varav 124 km spill och 154 km dag 8

9 Konsekvensledningar Vatten till enkelmatade områden av viss storlek Ledningar under järnväg Ledningar under motorväg samt väg typ I och II Ledningar under vattendrag Dimensionskriterie: V>500 mm, S>800 mm, D>1400 mm Råvatten till större verk 9

10 Brister Problem dokumenterade i ledningsnätsdatabas utifrån: Källaröversvämningar vid regn Ledningar med rötter Ledningar med återkommande stopp Ledningar med flera läckor Spolobjekt 10 BTG225 L:79m Rotskär mellan SNB12296 & SNB12206

11 11 Nyckeltal Mål Stopp Enligt definition i VA-web: Uppnå God uthållighet för kommunen totalt Inget VA-distrikt ska ha dålig uthållighet Bräddning ska inte förekomma, nollvision. Vattenläckor Utläckage Tillskottsvatten Vattenkvalitet KÖV SpillvattenNollvision, KÖV på spillvatten är inte accepterat, systematiskt arbeta mot 0. KÖV DagvattenIngen fastighetsägare ska drabbas av översvämning pga brister i den allmänna dagvattenanläggningen enligt P90 senare P110. Uppsala Vatten ska verka för att ytledes dagvatten tas om hand utan att drabba enskild fastighetsägare. FörnyelsetaktFörnyelsetakten skall följa behovet enligt LTP-analys. LTP avlopp: 0,4% per år, LTP vatten: 0,4% per år

12 Hydraulisk beskrivning och kunskap om nätet Genomgång av utförda utredningar över områden, modelleringar osv Genomgång av nätet med kloka gubbar - vad är känt 12

13 Staden växer och klimatanpassning Genomgång av mer och mindre planerade områden för framtida utbyggnad- konsekvenser på befintligt nät Användning och utveckling av modell ”vattenvägar och instängda områden” 13

14 Vad har vi nu? En enkel rapport (ej fastställd) En väldig massa listor + en väldig massa kartor Analys, diskussion, målformulering, prioritering har gett planer för nästa varv i spiralen =bättre koll på läget! 14

15 FÅP-ens framtid Årlig översyn Avstämning inför varje kvartal Uppföljning och nytt krafttag vart 5:e år 15

16 Reflektioner planering Svårighet avgränsning av objekt Dokumentera genomförda insatser på klokt sätt Hur kunskapsöverföra på bästa sätt, uppdimensionering mm 16

17 Reflektioner arbetssätt Avsätt resurser Rätt ambitionsnivå, gör det inte för svårt Tidsavgränsat kontra löpande 17

18 Förvaltning är häftigt. Tack för mig! elin.jansson@uppsalavatten.se


Ladda ner ppt "Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering av."

Liknande presentationer


Google-annonser