Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nyckeltal Vatten och avlopp (VA) En jämförelse i ekonomiska, miljötekniska, kvalitets- och störningsnyckeltal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nyckeltal Vatten och avlopp (VA) En jämförelse i ekonomiska, miljötekniska, kvalitets- och störningsnyckeltal."— Presentationens avskrift:

1 1 Nyckeltal Vatten och avlopp (VA) En jämförelse i ekonomiska, miljötekniska, kvalitets- och störningsnyckeltal

2 2 Hur mycket kostar det att pumpa avlopps-vatten i en kommun? Kostnaden påverkas av kommunens geografi och topografi. Långa överföringsledningar och hur högt och mycket man måste pumpa avloppsvattnet har stor betydelse. Driftkostnaderna är även till stor del beroende av; - Energieffektivitet på pumpstationer - Status och skick på ledningsnätet

3 3 Nyckeltal för år 2012

4 4 Hur mycket av det levererade vattnet säljs ? Sålt vatten/levererat vatten Nyckeltalet påverkas av en rad faktorer såsom; - Utläckage på vattenledningsnätet - Odebiterat vatten - Funktion på vattendebitering

5 5 Nyckeltal för år 2012

6 6 Hur mycket läcker ut från vattenlednings- nätet ? Akuta läckor på huvudvattenledningsnätet beror på en eller flera faktorer såsom; - Ålder på ledningsnätet - Material i ledningsnätet - Geotekniska förutsättningar Nyckeltalet kan även påverkas mycket av ”dåliga år”

7 7 Nyckeltal för år 2012

8 8 Utspädningsgrad - Hur stora volymer till- skottsvatten leds till avloppsledningsnätet? Tillskottsvatten – vatten i avloppsledningsnätet som inte är spillvatten, dvs. dag- eller dräneringsvatten. Består av; - Inläckage till ledningsnät och brunnar - Påkopplade takavvattningar, dräneringar och hårdgjorda ytor. Övervägande del av tillskottsvattnet kommer från fastig- hetsmark.

9 9 Nyckeltal för år 2012 - - - De 20 ”bästa” kommunerna inom streckade linjer

10 10 Frågor? bertil.eriksson@tyreso.se


Ladda ner ppt "1 Nyckeltal Vatten och avlopp (VA) En jämförelse i ekonomiska, miljötekniska, kvalitets- och störningsnyckeltal."

Liknande presentationer


Google-annonser