Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyckeltal Vatten och avlopp (VA)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyckeltal Vatten och avlopp (VA)"— Presentationens avskrift:

1 Nyckeltal Vatten och avlopp (VA)
En jämförelse i ekonomiska, miljötekniska, kvalitets- och störningsnyckeltal

2 Hur mycket kostar det att pumpa avlopps-vatten i en kommun?
Kostnaden påverkas av kommunens geografi och topografi. Långa överföringsledningar och hur högt och mycket man måste pumpa avloppsvattnet har stor betydelse. Driftkostnaderna är även till stor del beroende av; - Energieffektivitet på pumpstationer - Status och skick på ledningsnätet

3 Nyckeltal för år 2012

4 Hur mycket av det levererade vattnet säljs
Hur mycket av det levererade vattnet säljs ? Sålt vatten/levererat vatten Nyckeltalet påverkas av en rad faktorer såsom; - Utläckage på vattenledningsnätet - Odebiterat vatten - Funktion på vattendebitering

5 Nyckeltal för år 2012

6 Hur mycket läcker ut från vattenlednings-nätet ?
Akuta läckor på huvudvattenledningsnätet beror på en eller flera faktorer såsom; - Ålder på ledningsnätet - Material i ledningsnätet - Geotekniska förutsättningar Nyckeltalet kan även påverkas mycket av ”dåliga år”

7 Nyckeltal för år 2012

8 Utspädningsgrad - Hur stora volymer till-skottsvatten leds till avloppsledningsnätet?
Tillskottsvatten – vatten i avloppsledningsnätet som inte är spillvatten, dvs. dag- eller dräneringsvatten. Består av; - Inläckage till ledningsnät och brunnar - Påkopplade takavvattningar, dräneringar och hårdgjorda ytor. Övervägande del av tillskottsvattnet kommer från fastig-hetsmark.

9 - - - De 20 ”bästa” kommunerna inom streckade linjer
Nyckeltal för år 2012

10 Frågor?


Ladda ner ppt "Nyckeltal Vatten och avlopp (VA)"

Liknande presentationer


Google-annonser