Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termin 1 studenter Välkommen till sektionen för allmänmedicin Dag 1 21 mars 2015Namn Efternamn1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termin 1 studenter Välkommen till sektionen för allmänmedicin Dag 1 21 mars 2015Namn Efternamn1."— Presentationens avskrift:

1 Termin 1 studenter Välkommen till sektionen för allmänmedicin Dag 1 21 mars 2015Namn Efternamn1

2 KI lärandemål : Patient/personcentrering arbetssätt, förhållningssätt och pedagogik Vad ? Varför? Hur? (diskutera två och två..) 2015 charlotte.hedberg@ki.se

3 Vad? ”The patient as a partner” Patienten ses som en autonom och beslutskapabel person som i samverkan med läkaren planerar behandling och uppföljning. Patienten ses inte bara utifrån sin sjukdom eller ”disease” utan patientens upplevelse av att vara sjuk ”illness” är också central för läkarens uppdrag. Patienten ses som en person med styrka och resurser som själv är förmögen att ta ansvar, och ses inte bara utifrån sin ohälsa eller möjliga riskfaktorer 21 mars 2015Namn Efternamn3

4 21 mars 2015Namn Efternamn4 Varför ? Patienter beskriver att de inte fått svar på sina frågor,tillräcklig information om vad som är ”felet”,vilka symptom som är allvarliga varningstecken och när de bör kontakta vården igen. (Källa:Vårdanalys 2013) Patienter i Sverige anser sig mindre delaktiga i den egna vården jämfört med patienter i andra länder (Källa:Vårdanalys 2013 ) Patienter upplever ökande brister i bemötande (Patientnämnder). Patienter följer inte alltid ordinationer och råd-problem med ”compliance” särskilt i samband med läkemedel

5 Varför? Nöjdare patient och läkare Mindre labprover,remisser,läkemedel Mindre oro och ångest Minskat antal anmälningar Minskat antal sjukhusdagar Bättre Compliance /Concordance Bättre Outcome- bltr blsr etc. 21 mars 2015Namn Efternamn5

6 Vad? Läkarens tre uppdrag Medicinskt Pedagogiskt Förförståelse-Involvera-Förklara Etiskt Bemötande Samverkan 21 mars 2015Namn Efternamn6

7 Introduktion på Termin 1 Samtalsmetodik för ett Patientcentrerat arbetssätt Träning i att samtala med syftet att kunna samverka med sin patient Träning termin för termin fram till Examinationen på Termin 11 21 mars 2015Namn Efternamn7

8 Hur? 21 mars 2015 Namn Efternamn 8  En kronologisk struktur underlättar ett patientcentrerat arbetssätt Patientens del Läkarens del Gemensam del Se ” Läkarens Guide” i häftet

9 Öppet lyssnande - som arbetsmetod  Diskutera 2/2 Vad är Öppet lyssnande ? 21 mars 2015Namn Efternamn9

10 Verktyg för öppet lyssnande användes i patientens del - samtalets första 3 minuter Vänligt välkomnande Ögonkontakt Invitera öppet Ge känslomässig bekräftelse Sammanfatta kortare och längre : om jag förstått dig rätt så …” 21 mars 2015Namn Efternamn10

11 Sammanfattning som verktyg För läkaren : Enkelt och effektivt sätt att få anamnestisk information och förstå patientens besöksorsak Korrigerar missförstånd och ger möjlighet till tillägg Ger struktur i patientens berättelse- både för läkare och patient Underlättar för läkaren att minnas För patienten: Ger patienten en bekräftelse på att läkaren lyssnat = upplevelsen av ett gott bemötande 21 mars 2015Namn Efternamn11

12 Patientintervju i hemmet med bandspelare Patientens livshistoria & Patientens upplevelse av bemötande i sjukvården skriv ner ! Du tränar på att föra din intervju med hjälp av öppet lyssnade Öppen invitation Paus Sammanfattningar- upprepande av sista ordet, kortare och längre sammanfattningar där du använder patientens egna ord Bekräftelse av känslomässig upplevelse  Utvidgande öppna frågor –Hur /Vad tänkte du/kände du? 21 mars 2015Namn Efternamn12

13 Till nästa CeFAM dag Läs artiklarna på PingPong ”Spontenous talk in the beginning of a consultation” ”What do patients want from doctors ” Artiklarna kommer användas för en analys av en videoinspelad konsultation 21 mars 2015Namn Efternamn13

14 Välkommen till CeFAM dag II  0830 -1200 Verktyg för patientcentrerad kommunikation. Video + Rollspel  12-13 Lunch  13 00 Vaccination  1315-1700 Lab + Status repetition 21 mars 2015Namn Efternamn14

15 Hur? 21 mars 2015Namn Efternamn15  En kronologisk struktur underlättar ett patientcentrerat arbetssätt Patientens del Läkarens del Gemensam del

16 Patientens del –besöksorsaken Innehåll: Patientens berättelse om sina symptom, sjukdom, problem med tankar, oro och önskan före besöket. Verktyg: Öppet lyssnande med sammanfattning, bekräftelse med klargörande av tankar,oro och önskan. 21 mars 2015Namn Efternamn16

17 Patientens del – besöksorsaken  Invitera-lyssna-sammanfatta-ge känslomässig bekräftelse på patientens berättelse med klargörande av:  Tanke (Vad har du själv tänkt?)  Oro (Oroar du dig för något speciellt?)  Önskan (Är det något speciellt du tänkt skulle göras ?) 21 mars 2015Namn Efternamn17

18 Läkarens del  Komplettering av anamnesen  När, var, hur, förlopp…..  Klinisk undersökning Lab Rtg osv  Bedömning 21 mars 2015Namn Efternamn18

19 Gemensam del  Utgå ifrån patientens frågor (tanke, oro, önskan)  Ge underlag för läkarens bedömning och svara på patientens frågor  Finns en gemensam förståelse har patienten fler frågor?  Gemensam planering och uppföljning 21 mars 2015Namn Efternamn19

20 Patientens ”Efter” vad har din patient med sig ? Svaren på frågorna före besöket -Underlaget för läkarens bedömning- Fler frågor Gemensam förståelse - Gemensam planering 21 mars 2015Namn Efternamn20

21 Patientcentrerad konsultation The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease. William Osler 1900


Ladda ner ppt "Termin 1 studenter Välkommen till sektionen för allmänmedicin Dag 1 21 mars 2015Namn Efternamn1."

Liknande presentationer


Google-annonser