Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extra föreningsstämma 11 december 2008 Presentation av renoveringsplaner Stein ErtzgaardOrdförande Karin MagnussonLedamot Johanna LjungdahlLedamot Robert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extra föreningsstämma 11 december 2008 Presentation av renoveringsplaner Stein ErtzgaardOrdförande Karin MagnussonLedamot Johanna LjungdahlLedamot Robert."— Presentationens avskrift:

1 Extra föreningsstämma 11 december 2008 Presentation av renoveringsplaner Stein ErtzgaardOrdförande Karin MagnussonLedamot Johanna LjungdahlLedamot Robert GranforsLedamot Kajsa Eriksson Ledamot Erik Schumann Johan GustafssonLedamot Suppleant Jonas LönnqvistSuppleant

2 Dagordning  Stämmans öppnande  Godkännande av dagordningen  Val av ordförande för stämman  Anmälan av ordförandens val av protokollförare  Val av två justeringsmän tillika rösträknare  Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst  Fastställande av röstlängd (endast en röst per lägenhet)  Presentation av möjliga insatser samt kostnadsberäkningar  Presentation av fyra olika alternativ  Diskussion  Beslut om åtgärdspaket

3 Bruttolista  Byte av horisontella stammar i källaren (avlopp, spillvatten, regnvatten)  Stambyte (avlopp, vatten) inkl ombyggnad kök och bad  Stambyte radiatorer  3-fas el till central i lägenheter samt uppgradering av serviceledning  Utbyte av g:a ytterdörrar och inlösen av tidigare utbytta  Renovering av balkongdörrar (upphängning och lås)  Iordningställande av framsidan (inkl. cykelställ)  Källarförråd samt cykelrum (inkl kommersiell lokal)  Parkeringsplatser baksidan samt ändrad ingång  Bredbandsnät  Postboxar och soprumsventilation  Renovering fönster och luftintag  Försäljning hyreslägenhet bv  Försäljning vindsvåningar samt byte av tak

4 Husets tillstånd – April 08  Huset är generellt i mycket gott skick -----------------------------------------------  Taket behöver ses över – eventuellt målas/repareras  De horisontella stammarna måste åtgärdas snarast  Vertikala stammar utreds ytterligare  Fönster och balkongdörrar har brister  Ytterdörrar till lägenheterna behöver åtgärdas  Intrimningsbehov energisystemet  Gemensamma ytor disponeras bristfälligt

5 Husets tillstånd – December 08  Huset är generellt i mycket gott skick -----------------------------------------------  De horisontella stammarna måste åtgärdas snarast  Vertikala stammar bedöms hålla i flera år  Fönster och balkongdörrar har brister  Ytterdörrar till lägenheterna behöver åtgärdas  Gemensamma ytor disponeras bristfälligt  El-stammarna riskerar överbelastning  Radiatorstammarna innebär ökad risk  Taket ?

6 Ekonomi MÖJLIGA ÅTGÄRDER Byte av horisontella stammar i källaren (avlopp, spillvatten, regnvatten) Stambyte (avlopp, vatten) inkl ombyggnad kök och bad Stambyte radiatorer 3-fas el till central i lägenheter samt uppgradering av serviceledning Utbyte av g:a ytterdörrar och inlösen av tidigare utbytta Renovering av balkongdörrar Iordningställande av framsidan inkl. cykelställ Källarförråd samt cykelrum (inkl kommersiell lokal) Parkeringsplatser baksidan samt ändrad ingång Bredbandsnät Postboxar och soprumsventilation Renovering fönster och luftintag Försäljning hyreslägenhet bv Försäljning vindsvåningar samt byte av tak EKONOMI -1575 ca-18225 -1450 ca-500 ca-500 ca-100 -230 -105 ca-100 -120 ca-100 ca-500 2500 4000

7 Gemensamma ytor - vind

8 Huvudförslag MÖJLIGA ÅTGÄRDER Byte av horisontella stammar i källaren (avlopp, spillvatten, regnvatten) Stambyte (avlopp, vatten) inkl ombyggnad kök och bad Stambyte radiatorer 3-fas el till central i lägenheter samt uppgradering av serviceledning Utbyte av g:a ytterdörrar och inlösen av tidigare utbytta Renovering av balkongdörrar Iordningställande av framsidan inkl. cykelställ Källarförråd samt cykelrum (inkl kommersiell lokal) Parkeringsplatser baksidan samt ändrad ingång Bredbandsnät Postboxar och soprumsventilation Renovering fönster och luftintag Försäljning hyreslägenhet bv Försäljning vindsvåningar samt byte av tak PAKETFÖRSLAG Allt X X X X X X X X X X X X X X Minimum X X X X X Mallan A X X X X X X X X X X X X Mellan B X X X X X X X SUMMA (intäkter - kostnader) (tkr)- 17 005 490- 2 780- 1 460 SUMMA PER LÄGENHET (tkr)- 293 8- 48- 25 RÄNTEKOSTNAD PER MÅNAD PER LÄGENHET (5,5 %) (kr)- 1 344 -- 220- 115

9 Styrelsens rekommendation FÖRSLAG - MELLAN A  Byte av horisontella stammar i källaren (avlopp, spillvatten, regnvatten)  Stambyte radiatorer  3-fas el till central i lägenheter samt uppgradering av serviceledning  Utbyte av g:a ytterdörrar och inlösen av tidigare utbytta  Renovering av balkongdörrar  Iordningställande av framsidan inkl. cykelställ  Källarförråd samt cykelrum (inkl kommersiell lokal)  Parkeringsplatser baksidan samt ändrad ingång  Bredbandsnät  Postboxar och soprumsventilation  Renovering fönster och luftintag  Försäljning hyreslägenhet bv ------------------------------------------------------------------------------ Om 5-10 år:  Stambyte (avlopp, vatten) inkl ombyggnad kök och bad  Försäljning vindsvåningar samt byte av tak

10 Gemensamma ytor - källaren

11 Extraordinära intäkter  Försäljning hyreslägenhet (bv) ca 2,5 mkr  Vindsvåning (tidigast vid ev stambyte) ca 4,0 mkr  2 st ytterligare hyreslägenheter ca 5,5 mkr ------------------------------------------------------------------------  TOTALT 12,0 mkr


Ladda ner ppt "Extra föreningsstämma 11 december 2008 Presentation av renoveringsplaner Stein ErtzgaardOrdförande Karin MagnussonLedamot Johanna LjungdahlLedamot Robert."

Liknande presentationer


Google-annonser