Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma 2013-05-16 Brf Fridhem 2013-05-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma 2013-05-16 Brf Fridhem 2013-05-16."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma 2013-05-16 Brf Fridhem 2013-05-16

2 Dagordning 1.Stämmans öppnande 2.Val av ordförande vid stämman 3.Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4.Godkännande av röstlängd 5.Fastställande av dagordningen 6.Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare 7.Fråga om kallelse behörigen skett 8.Styrelsen årsredovisning 9.Revisorernas berättelse 10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12.Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden… 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av revisor och suppleant 16.Val av valberedning 17.Erforderligt val till representation i HSB 18.Motioner 19.Övriga anmälda ärenden 20.Stämman avslutas. Brf Fridhem 2013-05-16

3 8. Årsredovisning Föreningens ekonomi är god Slaggen 1 (2012-12-31) Taxeringsvärde 204.2 Mkr Bokfört värde 74.1 Mkr Lån 33.8 Mkr Brf Fridhem 2013-05-16

4 Avgiften oförändrad sedan 2004 +257 -141 +314 +420 +1506 +609 -187 -295 +20 -58 Resultat Tkr Intäkter Tkr Brf Fridhem 2013-05-16

5 Kostnader på samma nivå 2012 som de senaste åren Tkr Brf Fridhem 2013-05-16

6 Åter sjunkande snitträntor Vår snittränta 2010 1.9%, 2011 3.2%, 2012 3.7% Status 2013-05-01: Lån Kapitalskuld Ränta Bindning 1. 3 989 7832,41% 3 mån 2. 7 161 3872,69% 3 mån 3. 9 501 0302,91% 5 år till 2018 4. 4 000 0002.56% 2 år till 2015 5. 7 074 4673,96% 5 år till 2014 6. 2 000 0002,89%3 mån Tot 33 726 667 2,98% Ökade nettolån med ca 1,5 Mkr för ventilationsprojektet Brf Fridhem 2013-05-16

7 Händelser sedan förra stämman Ventilationsprojektet färdigställt Godkänd OVK 2012-10-28 Avloppssystem – utredning har visat att ytterligare åtgärder kan vänta Dörröppningsknappar K17, K19 och F16 Balkongrost åtgärdat (några i vår) Bättringsmålning entréer och ytterdörrar En rosenhagtorn har bytts mot japansk magnolia Brf Fridhem 2013-05-16 Överenskommelse med förskolan om gården Renovering och nya stolar och bord i föreningslokalen Målning källare Påbörjad tilläggsisolering av vindsvåningar/vindar Kod för styrelsearbetet framtagen

8 På gång i fortsättningen 2013 Cykelställ mot Fridhemsgatan Renovering av värmecentralen Tilläggsisolera vindar klart Takmålning Senare Successiv renovering hissar Uppföljning av behov av relining avloppsrör Utredning om bergvärme Brf Fridhem 2013-05-16

9 13. Valberedningens förslag Samma principer för ersättning till styrelse och revisorer som föregående år: Ersättning till styrelseledamöter Två basbelopp PPI fördelas mellan ledamöterna så att ordförande får två delar och övriga en del var. Ersättning till revisorer Ordinarie3 000 kr Suppleant1 500 kr Brf Fridhem 2013-05-16

10 14. Nuvarande styrelse NamnStatusVald Ant. år Valber. förslag Ulf AlpstenOrdinarie20112 Omval 1 år Rolf AnderssonOrdinarie20122 - Nils EricssonOrdinarie20112 Omval 2 år Berith GredenmoOrdinarie20122 - Christer MörkOrdinarie20122 - Lena WästfeltOrdinarie20112 Omval 2 år Mikael SvenskeOrdinarie Väljs av HSB Patrik MoksSuppleant20122 - Katarina CederholmBundock Suppleant20122 - Carina PrinzellSuppleant20121 Omval 2 år Camilla BrännforsSuppleant Väljs av HSB Brf Fridhem 2013-05-16

11 14-16. Valberedningens förslag Förslag till omval ordinarie styrelseledamöter Ulf Alpsten 1 årFridhemsgatan 16 Nils Ericsson 2 årKarlsviksgatan 15 Lena Wästfelt 2 årHantverkargatan 85 Förslag till omval styrelsesuppleanter Carina Prinzell 2 årMitisgatan 4 Förslag till revisorer, väljs på 1 år Arnold RydmanOrdinarieOmval Natalie ZuoSuppleantOmval Förslag till valberedning, väljs på 1 år Annika BorgNyval Irene CastellanosNyval Harald EdquistSammankallandeOmval Brf Fridhem 2013-05-16

12 18. Motion till stämman Catharina Kipp, lägenhet 54, har lämnat in följande motion: Jag föreslår att föreningen bör överväga att göra ett cykelställ som ersättning för sandlådan på gården – mot Hantverkargatan 87, dvs ta bort den nuvarande sandlådan under tak. Här kan då säkerligen minst tio cyklar parkeras i ställ – och i så fall under tak (taket bör således behållas). På så sätt kan trycket på cykelställen vid Karlsviksgatan 15 lätta. Det är inte lämpligt att cyklar ställs utanför ställen vid Karlsviksgatan 15 – det blir trångt och fult. Styrelsens förslag till åtgärd: Styrelsen vill inte minska lekmöjligheterna på gården Styrelsen plockar bort ej nyttjade cyklar 1-2 ggr per år Styrelsen är beredd att plocka bort cyklar som inte parkeras i cykelställ Styrelsen planerar nya cykelställ på förgårdsmarken Brf Fridhem 2013-05-16

13 Tack till avgående Avgående från valberedningen: Anita Apazidis Somba Bajram Stort tack för era insatser Brf Fridhem 2013-05-16

14 Styrelsen vill ha dialog Mail BrfFridhem@bredband.netBrfFridhem@bredband.net Kontakta din trapphusansvarige Lämna brev i styrelselådan Tala med någon i styrelsen Brf Fridhem 2013-05-16


Ladda ner ppt "Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma 2013-05-16 Brf Fridhem 2013-05-16."

Liknande presentationer


Google-annonser