Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma
Brf Fridhem

2 Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman
Anmälan av ordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fastställande av dagordningen Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare Fråga om kallelse behörigen skett Styrelsen årsredovisning Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden… Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisor och suppleant Val av valberedning Erforderligt val till representation i HSB Motioner Övriga anmälda ärenden Stämman avslutas. Brf Fridhem

3 Föreningens ekonomi är god
8. Årsredovisning Föreningens ekonomi är god Slaggen 1 ( ) Taxeringsvärde Mkr Bokfört värde 74.1 Mkr Lån Mkr Brf Fridhem

4 Avgiften oförändrad sedan 2004
Intäkter Tkr Resultat Tkr Brf Fridhem

5 Kostnader på samma nivå 2012 som de senaste åren
Tkr Brf Fridhem

6 Åter sjunkande snitträntor
Vår snittränta %, %, % Status : Lån Kapitalskuld   Ränta   Bindning 3  ,41% 3 mån 7 161 387 2,69% 3 mån 9  ,91% 5 år till 2018 4 000  % 2 år till 2015 7 074 467 3,96% 5 år till 2014 ,89% 3 mån Tot ,98% Ökade nettolån med ca 1,5 Mkr för ventilationsprojektet Brf Fridhem

7 Händelser sedan förra stämman
Ventilationsprojektet färdigställt Godkänd OVK Avloppssystem – utredning har visat att ytterligare åtgärder kan vänta Dörröppningsknappar K17, K19 och F16 Balkongrost åtgärdat (några i vår) Bättringsmålning entréer och ytterdörrar En rosenhagtorn har bytts mot japansk magnolia Överenskommelse med förskolan om gården Renovering och nya stolar och bord i föreningslokalen Målning källare Påbörjad tilläggsisolering av vindsvåningar/vindar Kod för styrelsearbetet framtagen Brf Fridhem

8 På gång i fortsättningen
2013 Cykelställ mot Fridhemsgatan Renovering av värmecentralen Tilläggsisolera vindar klart Takmålning Senare Successiv renovering hissar Uppföljning av behov av relining avloppsrör Utredning om bergvärme Brf Fridhem

9 13. Valberedningens förslag
Samma principer för ersättning till styrelse och revisorer som föregående år: Ersättning till styrelseledamöter Två basbelopp PPI fördelas mellan ledamöterna så att ordförande får två delar och övriga en del var. Ersättning till revisorer Ordinarie kr Suppleant kr Brf Fridhem

10 14. Nuvarande styrelse Namn Status Vald Ant. år Valber. förslag
Ulf Alpsten Ordinarie Omval 1 år Rolf Andersson Ordinarie Nils Ericsson Ordinarie Omval 2 år Berith Gredenmo Ordinarie Christer Mörk Ordinarie Lena Wästfelt Ordinarie Omval 2 år Mikael Svenske Ordinarie Väljs av HSB Patrik Moks Suppleant Katarina CederholmBundock Suppleant Carina Prinzell Suppleant Omval 2 år Camilla Brännfors Suppleant Väljs av HSB Brf Fridhem

11 14-16. Valberedningens förslag
Förslag till omval ordinarie styrelseledamöter Ulf Alpsten 1 år Fridhemsgatan 16 Nils Ericsson 2 år Karlsviksgatan 15 Lena Wästfelt 2 år Hantverkargatan 85 Förslag till omval styrelsesuppleanter Carina Prinzell 2 år Mitisgatan 4 Förslag till revisorer, väljs på 1 år Arnold Rydman Ordinarie Omval Natalie Zuo Suppleant Omval Förslag till valberedning, väljs på 1 år Annika Borg Nyval Irene Castellanos Nyval Harald Edquist Sammankallande Omval Brf Fridhem

12 18. Motion till stämman Catharina Kipp, lägenhet 54, har lämnat in följande motion: Jag föreslår att föreningen bör överväga att göra ett cykelställ som ersättning för sandlådan på gården – mot Hantverkargatan 87, dvs ta bort den nuvarande sandlådan under tak. Här kan då säkerligen minst tio cyklar parkeras i ställ – och i så fall under tak (taket bör således behållas). På så sätt kan trycket på cykelställen vid Karlsviksgatan 15 lätta. Det är inte lämpligt att cyklar ställs utanför ställen vid Karlsviksgatan 15 – det blir trångt och fult. Styrelsens förslag till åtgärd: Styrelsen vill inte minska lekmöjligheterna på gården Styrelsen plockar bort ej nyttjade cyklar 1-2 ggr per år Styrelsen är beredd att plocka bort cyklar som inte parkeras i cykelställ Styrelsen planerar nya cykelställ på förgårdsmarken Brf Fridhem

13 Tack till avgående Anita Apazidis Somba Bajram
Avgående från valberedningen: Anita Apazidis Somba Bajram Stort tack för era insatser Brf Fridhem

14 Styrelsen vill ha dialog
Mail Kontakta din trapphusansvarige Lämna brev i styrelselådan Tala med någon i styrelsen Brf Fridhem


Ladda ner ppt "Välkomna! Brf Fridhem Ordinarie föreningsstämma"

Liknande presentationer


Google-annonser