Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden:"— Presentationens avskrift:

1 JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden:
Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan. Ca 150 ärenden/år, mindre 1 % till AD Rådgivning, utveckling, tillsyn. Rådgivning, utredningar, utbildning, metodutveckling och konsultation om löneanalys, Granskning av jämställdhetsplaner (ca arbetsgivare) Information, opinionsbildning. Journalistfrågor, webbplats, skriftligt infomaterial, besök, delta i det offentliga samtalet

2 JämOs organisation

3 Då Nu Befattningsorganisationer Kollektiv/grupper ”Ha” ett arbete
Lång och trogen tjänst Systematik i ”tabellerna” Administrerade löner Kunskaps-organisationer Individer ”Göra” ett arbete Anlitas för kunskap och talang Systematik i värdering och bedömning Genomtänkta löner

4 Lön på goda grunder Systematik tillämpas lika för alla Struktur
metod, ett system, en bakomliggande tanke Genomskinlighet ska kunna förklaras, vara begripligt Acceptans inom organisationen = motsatsen till godtyckliga löner

5 Individuell lön Vad? som svarar på frågan vad som krävs i ett arbete, d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar = arbetskraven Hur? som svarar på frågan hur individen utför arbetet d v s förmågan och sättet att uppfylla arbetskraven, att nå resultat = individens kvalifikationer

6 Myndig-hetens situation
Vad bestämmer lönen? Polismyndigheten i Gävleborgs län VÄRDERING AV KRAV PÅ FUNKTIONEN (VAD) MARKNADSANALYS Rekryte-ringsläge Arbets- uppgifter Skicklig- het INDIVIDBEDÖMNING (HUR) Utbud/ Efterfråga Lönens storlek Resultat Myndig-hetens situation Kunskap/ Erfaren-het Förhand- lingar PARTS- VÄRDERINGAR

7

8 Kriterier för bedömning av likvärdigt arbete
kunskap och färdigheter - som behövs för att utföra arbetet ansvar - som arbetet kräver ansträngning - psykisk eller fysisk som arbetet kräver arbetsförhållanden - under vilka arbetet utförs

9

10 Faktorplan för Grundmodell för arbetsvärdering, HACsystemet
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Utbildning Upplärning/fortbildning Fysiska färdigheter Intellektuella färdigheter Sociala färdigheter ANSVAR Ansvar för materiella värden och information Ansvar för arbetsledning Ansvar för människor Ansvar för planering, utveckling och resultat ANSTRÄNGNING Fysisk ansträngning Psykisk ansträngning MILJÖ OCH RISK Fysisk miljö och risk för skada/sjukdom

11 Detta utmärker Analys Lönelots
Enkel och snabb metod Datorstöd för omarbetningen till en egen LÖNELOTS Förutsätter typ - beskrivningar av arbetena Medger delaktighet och insyn Stimulerar till partsgemensamt arbete Systemet kostar inget

12

13

14 Ansvars-/arbetsfördelning
Arbetsuppgift Ansvarig Bestämma syfte och mål Styrgrupp Utse projektledare, avsätta resurser Styrgrupp Utbilda deltagarna i projektet Styrgrupp Anpassa systemet Arbetsgrupp Urval av riktbefattningar Styrgrupp Samla information om arbetena Arbetsgrupp Skriva arbetsbeskrivningar Arbetsgrupp Utbilda värderingsgruppen Arbetsgrupp Genomföra arbetsvärderingen Värderingsgrupp Bestämma viktningen Styrgrupp Analysera resultatet Styrgrupp Presentera resultatet Styrgrupp Åtgärder med anledning av resultatet

15 Användningsområden för arbetsvärdering
Som underlag för löneförhandlingar Som hjälpmedel för en jämställd lönesättning Som underlag till kvalifikationsbedömning Som stöd i kompetensutveckling Som ett led i arbetsutveckling Som ett led i organisationsutveckling Vid kartläggning av löneskillnader För att se om två arbeten är likvärdiga

16 Analys Lönelots Analys Lönelots, pdf – att ladda ner
Datorstödet LL (LöneLots.exe) innehåller: Arbetsbeskrivning, W o pdf - att fylla i Faktorplan – att anpassa Faktorbeskrivningar – att anpassa Värdering och viktning – att göra Lönelots.chm innehåller Att använda programmet Metodhandledning

17 Viktning exempel : Steg 1 Rangordning
1. Utbildning/erfarenhet 6. Ansvar för planering, utveckling, resultat, arbetsledning 2. Problemlösning 3. Sociala färdigheter 5. Ansvar för människor 4. Ansvar för materiella resurser och information 8. Psykiska förhållanden 7. Fysiska förhållanden

18 Viktning exempel: Steg 2 procent vikt
Kunskaper och färdigheter 50 1. Utbildning/erfarenhet 20 2. Problemlösning 15 3. Sociala färdigheter 15 Ansvar för … 4. materiella resurser och information 10 5. människor 6. planering, etc Arbetsförhållanden 15 7. Fysiska förhållanden 8. Psykiska förhållanden 10

19 Viktning exempel: Steg 3 fördela per faktor och nivå Nivå 1 2 3 4 5
Vikt % Låga krav Medelkrav Höga krav Kunskaper och färdigheter 50 1. Utbildning/erfarenhet 2. Problemlösning 3. Sociala färdigheter Ansvar för…. 35 4. materiella resurser 5. människor 6. Planering Arbetsförhållanden 15 7. Fysiska förhållanden 8. Psykiska förhållanden

20 ”Rätt lön på rätt sätt” Tydlighet
Mindre subjektivt - men aldrig objektivt Könsneutral värdering och bedömning Lönesamtalet och lönebeslutet Vad är rättvis lön?


Ladda ner ppt "JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden:"

Liknande presentationer


Google-annonser