Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.jamombud.se JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden: Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan. Ca 150 ärenden/år, mindre 1 %

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.jamombud.se JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden: Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan. Ca 150 ärenden/år, mindre 1 %"— Presentationens avskrift:

1 www.jamombud.se JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden: Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan. Ca 150 ärenden/år, mindre 1 % till AD Rådgivning, utveckling, tillsyn. Rådgivning, utredningar, utbildning, metodutveckling och konsultation om löneanalys, Granskning av jämställdhetsplaner (ca 35 000 arbetsgivare) Information, opinionsbildning. Journalistfrågor, webbplats, skriftligt infomaterial, besök, delta i det offentliga samtalet

2 www.jamombud.se JämOs organisation

3 www.jamombud.se Då Nu Befattningsorganisationer Kollektiv/grupper ”Ha” ett arbete Lång och trogen tjänst Systematik i ”tabellerna” Administrerade löner Kunskaps-organisationer Individer ”Göra” ett arbete Anlitas för kunskap och talang Systematik i värdering och bedömning Genomtänkta löner

4 www.jamombud.se Lön på goda grunder Systematik tillämpas lika för alla Struktur metod, ett system, en bakomliggande tanke Genomskinlighet ska kunna förklaras, vara begripligt Acceptans inom organisationen = motsatsen till godtyckliga löner

5 www.jamombud.se Individuell lön Vad?som svarar på frågan vad som krävs i ett arbete, d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar = arbetskraven Hur? som svarar på frågan hur individen utför arbetet d v s förmågan och sättet att uppfylla arbetskraven, att nå resultat = individens kvalifikationer

6 www.jamombud.se Arbets- uppgifte r Rekryte- ringsläge Utbud/ Efterfråg a Myndig - hetens situation Skicklig- het Resultat Kunskap / Erfaren- het Förhand - lingar Lönens storlek IN DI VI D B E D Ö M NI N G (H U R) PARTS- M A R K N A D S A N A LY S VÄRDERING AV KRAV PÅ FUNKTIONEN (VAD) VÄRDERINGAR Vad bestämmer lönen? Polismyndigheten i Gävleborgs län

7 www.jamombud.se

8 Kriterier för bedömning av likvärdigt arbete kunskap och färdigheter - som behövs för att utföra arbetet ansvar - som arbetet kräver ansträngning - psykisk eller fysisk som arbetet kräver arbetsförhållanden - under vilka arbetet utförs

9 www.jamombud.se

10 Faktorplan för Grundmodell för arbetsvärdering, HACsystemet KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Utbildning Upplärning/fortbildning Fysiska färdigheter Intellektuella färdigheter Sociala färdigheter ANSVAR Ansvar för materiella värden och information Ansvar för arbetsledning Ansvar för människor Ansvar för planering, utveckling och resultat ANSTRÄNGNING Fysisk ansträngning Psykisk ansträngning MILJÖ OCH RISK Fysisk miljö och risk för skada/sjukdom

11 www.jamombud.se Detta utmärker Analys Lönelots Enkel och snabb metod Datorstöd för omarbetningen till en egen LÖNELOTS Förutsätter typ - beskrivningar av arbetena Medger delaktighet och insyn Stimulerar till partsgemensamt arbete Systemet kostar inget

12 www.jamombud.se

13

14 Ansvars-/arbetsfördelning ArbetsuppgiftAnsvarig Bestämma syfte och målStyrgrupp Utse projektledare, avsätta resurserStyrgrupp Utbilda deltagarna i projektetStyrgrupp Anpassa systemetArbetsgrupp Urval av riktbefattningarStyrgrupp Samla information om arbetenaArbetsgrupp Skriva arbetsbeskrivningarArbetsgrupp Utbilda värderingsgruppenArbetsgrupp Genomföra arbetsvärderingenVärderingsgrupp Bestämma viktningenStyrgrupp Analysera resultatetStyrgrupp Presentera resultatetStyrgrupp Åtgärder med anledning av resultatet

15 www.jamombud.se Användningsområden för arbetsvärdering Som underlag för löneförhandlingar Som hjälpmedel för en jämställd lönesättning Som underlag till kvalifikationsbedömning Som stöd i kompetensutveckling Som ett led i arbetsutveckling Som ett led i organisationsutveckling Vid kartläggning av löneskillnader För att se om två arbeten är likvärdiga

16 www.jamombud.se Analys Lönelots Analys Lönelots, pdf – att ladda ner Datorstödet LL (LöneLots.exe) innehåller: Arbetsbeskrivning, W o pdf - att fylla i Faktorplan – att anpassa Faktorbeskrivningar – att anpassa Värdering och viktning – att göra Lönelots.chm innehåller Att använda programmet Metodhandledning

17 www.jamombud.se Viktning exempel : Steg 1 Rangordning 1. Utbildning/erfarenhet 6. Ansvar för planering, utveckling, resultat, arbetsledning 2. Problemlösning 3. Sociala färdigheter 5. Ansvar för människor 4. Ansvar för materiella resurser och information 8. Psykiska förhållanden 7. Fysiska förhållanden

18 www.jamombud.se Viktning exempel : Steg 2 procent vikt Kunskaper och färdigheter50 1.Utbildning/erfarenhet20 2.Problemlösning15 3.Sociala färdigheter15 Ansvar för ….35 4.materiella resurser och information10 5.människor10 6.planering, etc.15 Arbetsförhållanden15 7.Fysiska förhållanden 5 8.Psykiska förhållanden10

19 www.jamombud.se Viktning exempel: Steg 3 fördela per faktor och nivå Nivå12345 Vikt %Låga krav MedelkravHöga krav Kunskaper och färdigheter50 1. Utbildning/erfarenhet2048121620 2. Problemlösning153691215 3. Sociala färdigheter153691215 Ansvar för….35 4. materiella resurser 10246810 5. människor10246810 6. Planering..153691215 Arbetsförhållanden15 7. Fysiska förhållanden 5135 8. Psykiska förhållanden10246810

20 www.jamombud.se ”Rätt lön på rätt sätt” Tydlighet Mindre subjektivt - men aldrig objektivt Könsneutral värdering och bedömning Lönesamtalet och lönebeslutet Vad är rättvis lön?


Ladda ner ppt "Www.jamombud.se JämOs verksamhet Tre verksamhetsområden: Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan. Ca 150 ärenden/år, mindre 1 %"

Liknande presentationer


Google-annonser