Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-21 1. 2 Från RUP till RUS Möjligheter nära dig 2009-2013 Styr regionala utvecklingsarbetet Grund för regionala program med betydelse för hållbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-21 1. 2 Från RUP till RUS Möjligheter nära dig 2009-2013 Styr regionala utvecklingsarbetet Grund för regionala program med betydelse för hållbar."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-21 1

2 2 Från RUP till RUS Möjligheter nära dig 2009-2013 Styr regionala utvecklingsarbetet Grund för regionala program med betydelse för hållbar regional tillväxt EU 2020 Våga prioritera!

3 2015-03-21 3 RUS - processen Förfrågan juni 2011 Dialogseminarium september 2011 ”Länsuppdraget” december 2011 Dialogseminarium mars 2012 Kommunchefsgrupp, Arbetsgrupp

4 2015-03-21 4 Fortsatt RUS-process Skrivning framme i augusti Remiss 18 augusti - 16 november Remissdialoger Beslut Regionfullmäktige maj 2013 Genomförande 2013 -

5 Dialog under remisstiden Region Gävleborg träffar kommuner m fl Fokus på genomförandedialog Underlag för genomförandeprogram Synpunkter? 2015-03-21 5

6 6 Kontakter: Följ arbetet med Regional utvecklingsstrategi på: www.regiongavleborg.se/RUS Magdalena Berglin, utvecklingsstrateg Magdalena.berglin@regiongavleborg.se 026- 65 02 32

7 2015-03-21 7 Infrastruktur Kompetens Nya möjligheter för arbetslivet Drivkrafter för regional utveckling

8 2015-03-21 8 Infrastruktur Rörligheten över gränser ska öka i Gävleborg för att skapa starkare flöden av personer, varor och tjänster.

9 2015-03-21 9 Kompetens Andelen invånare i Gävleborg med eftergymnasial utbildning ska öka. Fler än idag har förmåga och möjlighet att omsätta formell kunskap till handling.

10 Ökad rörlighet över gränser Ökad andel med eftergymnasial utbildning Ökad förmåga att omsätta formell kunskap till handling Nya möjligheter för näringsliv och offentlig sektor samt ökad deltagande i samhällslivet 2015-03-21 10

11 2015-03-21 11 Strategiska satsningar, Infrastruktur Förbättra tillgängligheten till arbete, studier och en aktiv fritid genom ett effektivt och kundanpassat transportsystem. Här är kollektivtrafikens utveckling och utbyggnad viktig, liksom de infrastrukturella förutsättningarna för detta. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan har högst prioritet i sammanhanget. Utveckling av IT-infrastrukturen så att den svarar upp mot de krav som ställs kvinnor och män som lever, verkar, driver företag eller vill etablera sig i regionen. Öka samverkan mellan olika transportslag för högre effektivitet och för att möta kraven på ett mer hållbart transportsystem. Stärka Gävle hamns roll som en del i ett viktigt logistiknav i syfte att tillgodose näringslivets ökande behov av transporter via hamnen.

12 2015-03-21 12 Strategiska satsningar, Kompetens Utveckla Högskolan i Gävle i dess viktiga roll för förnyelse av arbetslivet genom forsknings- och utbildningsinsatser och särskilt stärka forskning kopplad till detta. Tillgängliggöra eftergymnasial utbildning för kvinnor och män i Gävleborg. Högskolan i Gävles dokumenterade kompetens inom distansutbildning samt yrkeshögskolornas etablering innebär möjligheter för fler individer att ta del av utbildning. Erbjuda grund- och gymnasieutbildning med god kvalitet, där fler slutför sina studier. Flickor och pojkar ska i utbildningssystemet få möjlighet att utveckla sina entreprenöriella och demokratiska kompetenser för att därigenom lättare kunna delta i samhällsutvecklingen och stärka sin förmåga till självförsörjning. Utveckla strukturer mellan och inom arbetsliv och utbildningsaktörer, för dialog och samarbete kring arbetslivets behov av kompetens och utbudet av utbildningar. Syftet är att höja kompetensen inom specifika branscher/områden. Synliggöra och tillvarata icke formella kunskaper och kompetenser genom olika former av vuxenutbildning samt uppdatering och validering av icke formell kunskap och kompetens för att kunna tillgodose arbetsmarknadens behov och stimulera till fortsatt utbildning. Öka konkurrenskraften och effektivisering hos arbetslivets aktörer genom att höja kompetensen inom områdena jämställdhet, mångfald, barn- och ungdomsperspektiv samt miljö och energieffektivisering.

13 Vision Människor ser möjligheter. Nytänkande ger möjligheter. Ledarskap och samverkan skapar möjligheter. I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan man lära och växa, kunskapen finns runt hörnet. Kultur, mångfald och öppenhet vidgar våra vyer. I Gävleborg finns innovativa miljöer, där uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan frodas. Det ger oss försprång i både företag och offentlig sektor. Miljöteknik, IT och upplevelsenäring tillsammans med fortsatt världsledande industri, skapar nya möjligheter att ligga i framkant. I Gävleborg gör vi det möjligt. Vi hittar kreativa lösningar och löser problem i samverkan. Ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap förenar Gävleborg och formar ett hållbart samhälle. 2015-03-21 13


Ladda ner ppt "2015-03-21 1. 2 Från RUP till RUS Möjligheter nära dig 2009-2013 Styr regionala utvecklingsarbetet Grund för regionala program med betydelse för hållbar."

Liknande presentationer


Google-annonser