Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nybyggnation med låg energianvändning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nybyggnation med låg energianvändning"— Presentationens avskrift:

1 Nybyggnation med låg energianvändning
Anders Eriksson, vd Glommershus AB

2 Disposition Kort personlig presentation
Inledning med exempel på energiflöden i bostadshus Hur hushåller man med de resurser som krävs under en byggnads livslängd? Förevisning byggmaterial (om det finns tid kvar) Frågor kan ni ställa under dragningen

3 Energiflöden i en byggnad

4 Byggnaders klimatgasutsläpp

5 Schematisk energibalans - småhus

6 Trend för energibalans

7 Hur hushålla med resurser?
Värme och kyla Eleffektivitet Renvatten Avfall

8 Värme och kyla Hur man bygger energieffektiva hus Byggnadsform Hustyp
Zonering Passiv värme, kyla och ventilation Värmeåtervinning Klimatskal

9 Byggnadsform / hustyp Hustyp Husets form
- 100m2 golvyta ger olika väggytor

10 Temperaturzoner Källa: Byggekologi, M Block, V Bokalders

11 Passiv solvärme Nyttja den solinstrålning vi har användning av för uppvärmning, skärma av resten

12 Solavskärmning - exempel

13 Solavskärmning

14 Passiv kyla

15 Passiv ventilation Egyptisk byggnad med självdrag. Svalka genom ventilation och tung massa Sten på vilken rinnande vatten ger svalka

16 Värmeåtervinning - FTX
Energiförbrukning i villa ca 850kWh/år Återvinner 80-90% av energin ur frånluften

17 Värmeåtervinning - FVP
Kan användas på befintligt frånluftssystem

18 Avloppsvärmeväxlare Ca 50% av värmen kan återvinnas
Inte helt oproblematiskt

19 Definition av begreppet isolering
Stillastående luft lufttäta skikt på båda sidor av isoleringsmaterialet fiber- eller cellstrukturstruktur i isoleringsmaterialet som medger många små stillastående luftmolekyler luftrörelser i isoleringsmaterialet försämrar isoleringsförmågan

20 Klimatskal Villa Björken
Internationellt certifierad passivhus-villa

21 Fönsterdetalj Villa Björken

22 Lufttäthet

23 Tryckprovning Blower Door-metoden Åtgärda fel tidigt
0,30 l/s/m2 för Passivhus

24 Klimatskal Villa Balaton - Sollentuna
Köpt energi under tre år: - knappt kWh el (inkl byggström) ca 9.000kWh pellets total 49kWh/m2/år (inkl byggström)

25

26 Köldbryggor Man vill undvika partier som leder kyla genom klimatskalet
Trä Betong Stål

27 Eleffektivitet El är högvärdig energi därför använda så lite som möjligt Hur man åstadkommer eleffektiva hus Undvik elvärme Energisnåla vitvaror och belysningsarmarurer Behovsstyrd belysning

28 Renvatten Hushålla med vatten Vattensnåla armaturer
Individuell mätning av kall- och varmvatten

29 Avfall Materialhushållning
Minimera sopor genom val av produkter och förpackningar Plats för källsortering Organiskt avfall komposteras Oorganiskt avfall återanvänds Farligt avfall destrueras

30 Koncept - Ekologiska Flerbostadshus
Nyttja arkitektur och teknik för att uppnå låg energiförbrukning, giftfritt boende, liten miljöbelastning och låga underhållskostnader

31 Anders Eriksson 070-292 11 72 info@glommershus.se


Ladda ner ppt "Nybyggnation med låg energianvändning"

Liknande presentationer


Google-annonser