Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB."— Presentationens avskrift:

1 Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB

2 Disposition Kort personlig presentation Inledning med exempel på energiflöden i bostadshus Hur hushåller man med de resurser som krävs under en byggnads livslängd? Förevisning byggmaterial (om det finns tid kvar) Frågor kan ni ställa under dragningen

3 Energiflöden i en byggnad

4 Byggnaders klimatgasutsläpp

5 Schematisk energibalans - småhus

6 Trend för energibalans

7 Hur hushålla med resurser? Värme och kyla Eleffektivitet Renvatten Avfall

8 Värme och kyla Hur man bygger energieffektiva hus – Byggnadsform – Hustyp – Zonering – Passiv värme, kyla och ventilation – Värmeåtervinning – Klimatskal

9 Byggnadsform / hustyp Husets form - 100m2 golvyta ger olika väggytor Hustyp

10 Temperaturzoner Källa: Byggekologi, M Block, V Bokalders

11 Passiv solvärme Nyttja den solinstrålning vi har användning av för uppvärmning, skärma av resten

12 Solavskärmning - exempel

13 Solavskärmning

14 Passiv kyla

15 Passiv ventilation Egyptisk byggnad med självdrag. Svalka genom ventilation och tung massa Sten på vilken rinnande vatten ger svalka

16 Värmeåtervinning - FTX Energiförbrukning i villa ca 850kWh/år Återvinner 80-90% av energin ur frånluften

17 Värmeåtervinning - FVP Kan användas på befintligt frånluftssystem

18 Avloppsvärmeväxlare Ca 50% av värmen kan återvinnas Inte helt oproblematiskt

19 Definition av begreppet isolering Stillastående luft – lufttäta skikt på båda sidor av isoleringsmaterialet – fiber- eller cellstrukturstruktur i isoleringsmaterialet som medger många små stillastående luftmolekyler – luftrörelser i isoleringsmaterialet försämrar isoleringsförmågan

20 Klimatskal Villa Björken Internationellt certifierad passivhus-villa

21 Fönsterdetalj Villa Björken

22 Lufttäthet

23 Tryckprovning Blower Door-metoden Åtgärda fel tidigt 0,30 l/s/m2 för Passivhus

24 Klimatskal Villa Balaton - Sollentuna Köpt energi under tre år: - knappt 15.000kWh el (inkl byggström) -ca 9.000kWh pellets -total 49kWh/m2/år (inkl byggström)

25

26 Köldbryggor Man vill undvika partier som leder kyla genom klimatskalet – Trä – Betong – Stål

27 Eleffektivitet El är högvärdig energi därför använda så lite som möjligt Hur man åstadkommer eleffektiva hus – Undvik elvärme – Energisnåla vitvaror och belysningsarmarurer – Behovsstyrd belysning

28 Renvatten Hushålla med vatten – Vattensnåla armaturer – Individuell mätning av kall- och varmvatten

29 Avfall Materialhushållning – Minimera sopor genom val av produkter och förpackningar – Plats för källsortering Organiskt avfall komposteras Oorganiskt avfall återanvänds Farligt avfall destrueras

30 Koncept - Ekologiska Flerbostadshus Nyttja arkitektur och teknik för att uppnå låg energiförbrukning, giftfritt boende, liten miljöbelastning och låga underhållskostnader

31 Anders Eriksson 070-292 11 72 info@glommershus.se


Ladda ner ppt "Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB."

Liknande presentationer


Google-annonser