Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB."— Presentationens avskrift:

1 Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB

2 Disposition Kort personlig presentation Inledning med exempel på energiflöden i bostadshus Hur hushåller man med de resurser som krävs under en byggnads livslängd? Förevisning byggmaterial (om det finns tid kvar) Frågor kan ni ställa under dragningen

3 Energiflöden i en byggnad

4 Byggnaders klimatgasutsläpp

5 Schematisk energibalans - småhus

6 Trend för energibalans

7 Hur hushålla med resurser? Värme och kyla Eleffektivitet Renvatten Avfall

8 Värme och kyla Hur man bygger energieffektiva hus – Byggnadsform – Hustyp – Zonering – Passiv värme, kyla och ventilation – Värmeåtervinning – Klimatskal

9 Byggnadsform / hustyp Husets form - 100m2 golvyta ger olika väggytor Hustyp

10 Temperaturzoner Källa: Byggekologi, M Block, V Bokalders

11 Passiv solvärme Nyttja den solinstrålning vi har användning av för uppvärmning, skärma av resten

12 Solavskärmning - exempel

13 Solavskärmning

14 Passiv kyla

15 Passiv ventilation Egyptisk byggnad med självdrag. Svalka genom ventilation och tung massa Sten på vilken rinnande vatten ger svalka

16 Värmeåtervinning - FTX Energiförbrukning i villa ca 850kWh/år Återvinner 80-90% av energin ur frånluften

17 Värmeåtervinning - FVP Kan användas på befintligt frånluftssystem

18 Avloppsvärmeväxlare Ca 50% av värmen kan återvinnas Inte helt oproblematiskt

19 Definition av begreppet isolering Stillastående luft – lufttäta skikt på båda sidor av isoleringsmaterialet – fiber- eller cellstrukturstruktur i isoleringsmaterialet som medger många små stillastående luftmolekyler – luftrörelser i isoleringsmaterialet försämrar isoleringsförmågan

20 Klimatskal Villa Björken Internationellt certifierad passivhus-villa

21 Fönsterdetalj Villa Björken

22 Lufttäthet

23 Tryckprovning Blower Door-metoden Åtgärda fel tidigt 0,30 l/s/m2 för Passivhus

24 Klimatskal Villa Balaton - Sollentuna Köpt energi under tre år: - knappt kWh el (inkl byggström) -ca 9.000kWh pellets -total 49kWh/m2/år (inkl byggström)

25

26 Köldbryggor Man vill undvika partier som leder kyla genom klimatskalet – Trä – Betong – Stål

27 Eleffektivitet El är högvärdig energi därför använda så lite som möjligt Hur man åstadkommer eleffektiva hus – Undvik elvärme – Energisnåla vitvaror och belysningsarmarurer – Behovsstyrd belysning

28 Renvatten Hushålla med vatten – Vattensnåla armaturer – Individuell mätning av kall- och varmvatten

29 Avfall Materialhushållning – Minimera sopor genom val av produkter och förpackningar – Plats för källsortering Organiskt avfall komposteras Oorganiskt avfall återanvänds Farligt avfall destrueras

30 Koncept - Ekologiska Flerbostadshus Nyttja arkitektur och teknik för att uppnå låg energiförbrukning, giftfritt boende, liten miljöbelastning och låga underhållskostnader

31 Anders Eriksson


Ladda ner ppt "Nybyggnation med låg energianvändning Anders Eriksson, vd Glommershus AB."

Liknande presentationer


Google-annonser