Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9.2.2007 Fortum Corporation 1 Nya vindar inom forskning och utveckling SIC-seminaret / Fortum 9.2.2007 Petra Lundström teknologichef, Fortum Oyj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9.2.2007 Fortum Corporation 1 Nya vindar inom forskning och utveckling SIC-seminaret / Fortum 9.2.2007 Petra Lundström teknologichef, Fortum Oyj."— Presentationens avskrift:

1 9.2.2007 Fortum Corporation 1 Nya vindar inom forskning och utveckling SIC-seminaret / Fortum 9.2.2007 Petra Lundström teknologichef, Fortum Oyj

2 Fortum Corporation 9.2.20072 Innehåll Kort om Fortum Utmaningarna Lösningarna Vad gör Fortum inom teknologiutveckling för att bidra till ett hållbart energisystem?

3 Fortum Corporation 9.2.20073 Ett ledande energiföretag i Norden Fokus på Norden, de baltiska länderna, Polen och Ryssland Fortum finns i 12 länder Ca 9 000 medarbetare i koncernen 1,3 milj elhandels- kunder 1,6 milj elnätskunder Förser 80 städer i fem länder med fjärrvärme

4 Fortum Corporation 9.2.20074 Fortum Fortum Generation Fortum Distribution Fortum Markets Fortum Värme samägt med Stockholms Stad Fortum Service Portfolio Management and Trading Partner genom hela energikedjan Fortum Heat

5 Fortum Corporation 9.2.20075 Vi verkar i hela energikedjan Ledande inom regional uppvärmning i Norden Heat / Värme En av de effektivaste produktionsportföljerna i Europa med 13% av den nordiska marknaden Generation Framstående fysisk och finansiell verksamhet på den nordiska elmarknaden Portfolio Management & Trading Ledande inom eldistribution med 1,6 miljoner kunder i Norden Distribution Effektiva drift- och underhållstjänster för industri och energibolag Service Viktig leverantör av el med 1,3 miljoner privatkunder och företagskunder Markets

6 Fortum Corporation 9.2.20076 El- och värmeproduktion per energikälla i Norden 20,6 TWh år 2005 Kapacitet 8 252 MW Värmeproduktion Olja10 % Torv 7 % Värmepumpar, elvärme 16 % Avfallsbränslen 6 % Biobränslen 24 % Naturgas 9 % Övriga 11 % Kol 17 % Vattenkraft 42 % Torv 1 % Kol 3 % Övriga 2 % Kärnkraft 50 % Biobränslen2 % 51,2 TWh år 2005 Kapacitet 11 136 MW Elproduktion

7 Fortum Corporation 9.2.20077 Utmaningarna Efterfrågan idag2030: +53%* IEA World Energy Outlook 2006 Efterfrågan idag2050: +109%* IEA Energy Technology Perspectives 2006 Global tillväxt, ett kraftigt ökande energibehov...550 ppm behövs en utsläppsminskning på 25% år 2050 -25%...450 ppm behövs en utsläppsminskning på 70% år 2050 -70% För att stabilisera CO 2 -koncentrationen i atmosfären till... 2050: +137%* 2030: +55%* Dagens utsläpp Klimatförändringar orsakade av drivhusgasutsläpp Energisäkerhet, beroendet av fossila bränslen – Om dagens trend fortsätter ökar beroendet av fossila bränslen från 80% idag till 85% år 2050 * Om dagens trend fortsätter

8 Fortum Corporation 9.2.20078 Vad är en acceptabel temperaturökning? Utmaningarna Källa: Stern Review, The Economics of Climate Change, 2006

9 Fortum Corporation 9.2.20079 65% av drivhusgasutsläppen är energirelaterade! Källa: Stern Review, The Economics of Climate Change, 2006

10 Fortum Corporation 9.2.200710 Lösningarna Miljövänlig energiproduktion och effektiv slutanvänding är avgörande! Följande lösningspalett är viktig för att nå hållbar utveckling på energiområdet och motverka klimatförändringen: Lösningar Potential Effektivare energianvändning effektiv energianvänding ger största bidraget till nedskärning av CO 2 -utsläpp! Förnyelsebara energikällor: Bioenergi, vind, våg, sol, jordvärme, vattenkraft etc. viktigt med tanke på energisäkerhet - lokala resurser utnyttjas CO 2 -fria eller -neutrala Kärnkraft, också utveckling av följande generations teknologier lönsam storskalig CO 2 -fri elproduktion redan idag viktigt att minska på koldioxidutsläppen redan under detta och följande årtionde! Utveckling av koldioxidfri kolkraft / gaskraft största potentialen för nedskärning av CO 2 - utsläpp inom elproduktionsteknologierna

11 Fortum Corporation 9.2.200711 Fortums FoU-målsättning och fokusområden To secure and strengthen Fortum's technological competitiveness for the future Support current operations Secure long-term technology base Enable growth Promote sustainable development Our technological knowhow and networking We choose between Fortum's own R&D efforts or an active role in collaborative projects, in compliance with our R&D role today We want to work with the best external partners in collaborative R&D projects R&D focus areas

12 Fortum Corporation 9.2.200712 Nya tag inom vår FoU Fortums FoU analyserades noggrant år 2006 Vi bestämde oss för att –satsa mera på FoU av strategisk natur, med ett längre tidsperspektiv. Affärsenheterna jobbar mest med att uteckla nuvarande anläggningar och processer → starta nya program –vi vill på olika konkreta sätt bidra till att lindra klimathotet och fokuserar på detta då vi väljer forsknings- och utvecklingsaktiviteter –inom högprioriterade områden vill vi jobba i större skala, t.ex. demonstrationsprojekt –öka vår aktivitet i anslutning till Tekes, Finlands Akademi, EU (t.ex. teknologiplatformer, 7. ramverksprogrammet), Elforsk, St. Petersburg osv. –förbättra samarbetet med våra viktiga partners, t.ex. VTT i Finland.

13 Fortum Corporation 9.2.200713 Fortums nya FoU-program Biogrowth Energy-integrated biorefinery & Extended use of biomass Production technologies for future incl. Distributed energy systems Zero emission fossil production Petra Lundström Kai Salminen Eva Katrin Lindman Growth in Russia Energy optimisation for customers - Russian Perf. Centre - R&D-cooperation Patrik Nilsson

14 Fortum Corporation 9.2.200714 Zero emission fossil production 1. Koldioxidavskiljning: Vi utarbetar helhetskonceptet för ett i drift varande modernt kolkraftverk (Meri-Pori) och beräknar kostnaden. Både syrgasförbränning och s.k. post-combustion metoder analyseras. Uppbyggnad av nätverk både nationellt och internationellt. Deltagande i Tekes- projektet OXYCONCEPTS för att erhålla sakkunskap om syrgasproduktion Diplomarbete för att lösa materialproblem vid syrgasförbränning Helhetskoncept för Meri-Pori, kostnads- kalkyler Förbrännings- processen i hög syrekon- centration simuleras

15 Fortum Corporation 9.2.200715 Sammanfattning Utmaningarna –ett kraftigt ökande energibehov globalt sett –klimathotet –energisäkerhet Lösningspaletten –effektiv energianvänding –förnyelsebara energiformer –kärnkraft –koldioxidfri fossil produktion Forskning och utveckling inom energiteknologi är av stor betydelse för att få tillstånd ett hållbart energisystem på längre sikt.


Ladda ner ppt "9.2.2007 Fortum Corporation 1 Nya vindar inom forskning och utveckling SIC-seminaret / Fortum 9.2.2007 Petra Lundström teknologichef, Fortum Oyj."

Liknande presentationer


Google-annonser