Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTERHEART - studien. Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), 2008 3845 patienter >80 år (medel 83,6) Syst BT > 160 Diuretika indapamide med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTERHEART - studien. Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), 2008 3845 patienter >80 år (medel 83,6) Syst BT > 160 Diuretika indapamide med."— Presentationens avskrift:

1 INTERHEART - studien

2

3

4 Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), 2008 3845 patienter >80 år (medel 83,6) Syst BT > 160 Diuretika indapamide med tillägg av ACE-hämmaren perindopril för att nå måltrycket 150/80. BT hade då sjunkit 15/6 efter ca 2 år

5

6

7 The perindopril protection against recurrent stroke study (PROGRESS), 2001  6155 patienter som haft stroke/TIA  ACE-hämmaren perindopril med tillägg av diuretika indapamide vid behov  BT sjönk 9/4 från 147/86 efter 4 år

8

9

10 Heart Protection Study (HPS), 2003  5963 diabetiker, 40 – 80 år samt 14573 patienter med occlusiv artärsjukdom och LDL>3,5 mmol/l  Simvastatin 40 mg i 5 år minskade LDL med 1,0 mmol/l

11 HPS-studien

12

13

14

15 Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER), 2002  Patienter med vaskulär sjd eller risk för sådan (rök, BT eller DM)  70-82 år, totalkolesterol 4–9 mmol/l  5804 män och kvinnor fick pravastatin 40 mg eller placebo under drygt 3 år. LDL var 2,5 mmol/l lägre i interventionsgruppen

16

17

18

19

20

21

22 Kvinna 76 år,  Typ2 DM, Metformin 1gx3, HbA1c 6,9, krea 80  Buksmärtor, kolecystit – Voltaren 50mgx3  Följande dagar dåligt vätskeintag, enstaka kräkningar. Medvetslös  Akutmot: medvetandesänkt, hyperventilation. pH 6,9, kreatinin 961, laktat högt. Dialysbeh

23 Kvinna 76 år  Typd2 DM, Metformin 500mg 2+1+2, Novomix 30Ex2  För 2 år sedan op för rektalcancer, HbA1c 5,9, krea 81  Gastroenterit, efter 5 dygn medvetslös  Akutmot: okontaktbar, pH 6,71, krea 698, glukos 6,8, högt laktat. Dialysbeh - mors

24 Laktatacidos vid metforminbeh  1 fall per 100000 patientår. 30% mortalitet  Ökad risk vid hög ålder, njur-, lever- och hjärtsvikt, lungsjd, etylism  Bidragande faktorer är dehydrering, beh med NSAID, ACE-hämmare  Iakttag kontraind. och informera om åtgärder vid risk för dehydrering  (Allvarlig hypoglykemi vid SU-beh 20 fall per 100000 patientår)

25 SSRI, speciella biverkningar att tänka på hos den äldre  Ökad risk för G-I blödning vid kombination med NSAID, 3-15 ggr, NNH 70 per år  Ökad risk för G-I blödning vid kombination med ASA, 2-7 ggr  Ökad risk för hyponatremi, 1/200 och år, vanligen tidigt i behandlingen, SIADH

26

27


Ladda ner ppt "INTERHEART - studien. Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), 2008 3845 patienter >80 år (medel 83,6) Syst BT > 160 Diuretika indapamide med."

Liknande presentationer


Google-annonser