Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISPH-projektet VISPH-projektet 2012-01-27 Benny Johansson Maria Jansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISPH-projektet VISPH-projektet 2012-01-27 Benny Johansson Maria Jansson."— Presentationens avskrift:

1 VISPH-projektet VISPH-projektet 2012-01-27 Benny Johansson Maria Jansson

2 VISPH-projektet Bakgrund Primärvården och Habiliteringen & Hälsa - ca 6000 användare Befintliga system ej utvecklingsbara Följer ej nationella riktlinjer Avtalen löper ut Dom från förvaltningsdomstolen hösten 2008 att ”Skyndsamt upphandla enligt LUO” Avsaknad av enhetliga rutiner och riktlinjer 220 databaser - Medidoc - Journal III

3 VISPH-projektet Faktorer som påverkar upphandlingen.. Marknaden – balans i krav Patientsäkerhet Effektivitet Utvecklingsbarhet Nationella IT-strategin VG PV VGR - riktlinjer Befintligt IT-stöd som finns i drift på marknaden Verksamhetens behov Juridiskt perspektiv LOU PDL, lagar VISPH Kostnad Användbarhet

4 VISPH-projektet Utvärderingsgrund

5 VISPH-projektet Avtal Avtal tecknat 2011-03-03 med Lorensbergs Communication AB 2,5 års arbete och ca 25 MKr

6 VISPH-projektet Vad har vi fått? Lagligt avtal – upphandlat enl LOU Uppfyller lagkrav - PDL Avtal upp till 14 år; 8 + 6 år Upphandlat en Tjänst Systemet Asynja

7 VISPH-projektet Styrande dokument VISPH Projektdirektivet (för projektet) Kravspecifikation – krav och VGR´s visioner Svarsbilaga – 732 skall/bör och beskrivningar, bilagor Införandeplan Betalplan Avtalen – skallkrav – accepteras i sin helhet Huvudavtal UUS Leverans Konsult Källkod

8 VISPH-projektet ASYNJA – EN TJÄNST ASYNJA Medidoc Take Care Journal III PMO

9 VISPH-projektet ASYNJA Visph – EN TJÄNST Lorensberg Communication AB levererar Asynja till VGR som är en TJÄNST som består av den bästa funktionaliteten av olika komponenter ur CGM´s produktportfölj: Asynja, PMO, Take Care, Journal III och Medidoc. Lorensberg Communication AB är en del av CGM; Compu Group Medical

10 VISPH-projektet Tidplan 2011  v 50 Produktionsstart Tom databas Övningsmiljö v 47v 39 v 34 Tomt testprogram 3:e leverans av kravuppfyllelse Utvecklingskrav kopplat till svarsbilaga från CGM v 7 Produktionsmiljö klar Övningsmiljö klar v 4 4:e leverans av kravuppfyllelse v 36v 42 2:a leverans av kravuppfyllelse 1:a leverans av kravuppfyllelse v 10 1:a pilot Information pilot Strukturerad journal Konvertering v 47 v 8-9 Utbildning 1.a pilot Pilotansvariga

11 VISPH-projektet Piloter 2012 Tidaholms vårdcentral - vecka 10 Vuxenhabiliteringen - vecka 14 Partille vårdcentral – vecka 18

12 VISPH-projektet Lisa Ref.grupp- läkare GW BJ Styrgrupp Besluts- grupp Inköp Juridik Chefs- läkare VGR-IT ICC Arkitetur- grupp Register- centrum Verksamhets- referens- grupper Termer Kassa Sektorsråd Laboratorie medicin Allmän Medicinskt Sektorsråd VISPH IT-rådet RIG VGPV LAB Olika beslutsfattare o. referensgrupper

13 VISPH-projektet Uppföljning och statistik

14 VISPH-projektet Vården brister när det gäller patienters möjlighet till journalspärr. Det visar en granskning som Datainspektionen gjort av samtliga landsting och fem av landets största privata vårdgivare. Myndigheten utvidgar granskningen och tittar nu på de stora journalsystemen. Datainspektionen inledde i maj i år en granskning av landets samtliga landsting och fem största privata vårdgivare avseende patienters möjlighet att spärra journalinformation. Resultaten från denna undersökning visar att patienter inte kan spärra information såsom Patientdatalagen föreskriver. De flesta landsting och privata vårdgivare saknar rutiner för att leva upp till Patientdatalagen. – Vi utvidgar därför granskningen, säger Maria Bergdahl, projektledare Datainspektionen. Fokus ställs nu på de stora huvudjournalsystemen. – Vi har skickat ut begäran om komplettering till de 27 vårdgivare som ingår i projektet. Vi vill en gång för alla ta ett stort grepp för att se hur det ser ut i Sverige i dag när det gäller IT-system i hälso- och sjukvården, säger Maria Bergdahl. – Många av de stora IT-systemen saknar stöd för spärrar. – Av vad vi sett hittills är det av de större systemen bara Take Care som inte har brister. Med Take Care ska patienter kunna spärra all vårddokumentation. I övriga system finns brister av olika dignitet, säger Maria Bergdahl. Senast den 23 januari ska Datainspektionen ha fått in kompletterande uppgifter. Patientdatalagen från 2008 ger patienter rätt att spärra uppgifter från att lämnas såväl mellan olika vårdenheter inom samma vårdgivare som mellan olika vårdgivare i »sammanhållen journalföring«. Läkartidningen 2011-11-25 Marie Närlid

15 VISPH-projektet Varför - Nationellt?

16 VISPH-projektet Gösta Malmer SKL 2007

17 VISPH-projektet

18

19

20

21

22

23 Vårdråd på webb är idag Mina Vårdkontakter + 1177.se

24 VISPH-projektet

25

26 Nationella PatientÖversikten

27 VISPH-projektet NPÖ i VGR 2011-2012

28 VISPH-projektet

29

30

31

32

33

34

35 Och sen då? Nationella IT-strategin övergår till eHälsa! invanare_far_snabbt_allt_battre_ehalsostod_2.pdf


Ladda ner ppt "VISPH-projektet VISPH-projektet 2012-01-27 Benny Johansson Maria Jansson."

Liknande presentationer


Google-annonser