Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISPH-projektet 2012-01-27 Benny Johansson Maria Jansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISPH-projektet 2012-01-27 Benny Johansson Maria Jansson."— Presentationens avskrift:

1 VISPH-projektet Benny Johansson Maria Jansson

2 Bakgrund Primärvården och Habiliteringen & Hälsa - ca 6000 användare
Befintliga system ej utvecklingsbara Följer ej nationella riktlinjer Avtalen löper ut Dom från förvaltningsdomstolen hösten 2008 att ”Skyndsamt upphandla enligt LUO” Avsaknad av enhetliga rutiner och riktlinjer 220 databaser - Medidoc - Journal III

3 Faktorer som påverkar upphandlingen..
Verksamhetens behov Juridiskt perspektiv Användbarhet LOU VGR - riktlinjer Patientsäkerhet VISPH Befintligt IT-stöd som finns i drift på marknaden Effektivitet Nationella IT-strategin Utvecklingsbarhet Marknaden – balans i krav VG PV Kostnad PDL, lagar

4 Utvärderingsgrund

5 Avtal Avtal tecknat 2011-03-03 med Lorensbergs Communication AB
2,5 års arbete och ca 25 MKr

6 Vad har vi fått? Lagligt avtal – upphandlat enl LOU
Uppfyller lagkrav - PDL Avtal upp till 14 år; år Upphandlat en Tjänst Systemet Asynja

7 Styrande dokument VISPH
Projektdirektivet (för projektet) Kravspecifikation – krav och VGR´s visioner Svarsbilaga – 732 skall/bör och beskrivningar, bilagor Införandeplan Betalplan Avtalen – skallkrav – accepteras i sin helhet Huvudavtal UUS Leverans Konsult Källkod

8 ASYNJA – EN TJÄNST ASYNJA Medidoc Take Care Journal III PMO

9 ASYNJA Visph – EN TJÄNST
Lorensberg Communication AB levererar Asynja till VGR som är en TJÄNST som består av den bästa funktionaliteten av olika komponenter ur CGM´s produktportfölj: Asynja, PMO, Take Care, Journal III och Medidoc. Lorensberg Communication AB är en del av CGM; Compu Group Medical

10 Tidplan 2011  v 34 v 36 v 39 v 42 v 47 v 50 v 4 v 7 v 10 1:a pilot
Utvecklingskrav kopplat till svarsbilaga från CGM Tomt testprogram Produktionsstart Tom databas Övningsmiljö 3:e leverans av kravuppfyllelse Produktionsmiljö klar Övningsmiljö klar 1:a leverans av kravuppfyllelse 2:a leverans av kravuppfyllelse 4:e leverans av kravuppfyllelse v 8-9 v 47 Pilotansvariga Utbildning 1.a pilot Information pilot Strukturerad journal Konvertering

11 Piloter 2012 Tidaholms vårdcentral - vecka 10
Vuxenhabiliteringen - vecka 14 Partille vårdcentral – vecka 18

12 Verksamhets-referens-grupper
Olika beslutsfattare o. referensgrupper IT-rådet Juridik Besluts-grupp Inköp Styrgrupp GW BJ Allmän Medicinskt Sektorsråd Sektorsråd Laboratoriemedicin VISPH Chefs-läkare Ref.grupp-läkare RIG Lisa VGR-IT Register- centrum Verksamhets-referens-grupper ICC LAB Termer Arkitetur-grupp VGPV Kassa

13 Uppföljning och statistik

14 Läkartidningen Marie Närlid Vården brister när det gäller patienters möjlighet till journalspärr. Det visar en granskning som Datainspektionen gjort av samtliga landsting och fem av landets största privata vårdgivare. Myndigheten utvidgar granskningen och tittar nu på de stora journalsystemen.   Datainspektionen inledde i maj i år en granskning av landets samtliga landsting och fem största privata vårdgivare avseende patienters möjlighet att spärra journalinformation. Resultaten från denna undersökning visar att patienter inte kan spärra information såsom Patientdatalagen föreskriver. De flesta landsting och privata vårdgivare saknar rutiner för att leva upp till Patientdatalagen. – Vi utvidgar därför granskningen, säger Maria Bergdahl, projektledare Datainspektionen. Fokus ställs nu på de stora huvudjournalsystemen. – Vi har skickat ut begäran om komplettering till de 27 vårdgivare som ingår i projektet. Vi vill en gång för alla ta ett stort grepp för att se hur det ser ut i Sverige i dag när det gäller IT-system i hälso- och sjukvården, säger Maria Bergdahl. – Många av de stora IT-systemen saknar stöd för spärrar. – Av vad vi sett hittills är det av de större systemen bara Take Care som inte har brister. Med Take Care ska patienter kunna spärra all vårddokumentation. I övriga system finns brister av olika dignitet, säger Maria Bergdahl. Senast den 23 januari ska Datainspektionen ha fått in kompletterande uppgifter. Patientdatalagen från 2008 ger patienter rätt att spärra uppgifter från att lämnas såväl mellan olika vårdenheter inom samma vårdgivare som mellan olika vårdgivare i »sammanhållen journalföring«.

15 Varför - Nationellt?

16 Gösta Malmer SKL 2007

17

18

19

20

21

22

23 Vårdråd på webb är idag Mina Vårdkontakter + 1177.se

24

25

26 Nationella PatientÖversikten

27 NPÖ i VGR

28

29

30

31

32

33

34

35 Och sen då? Nationella IT-strategin övergår till eHälsa!
invanare_far_snabbt_allt_battre_ehalsostod_2.pdf


Ladda ner ppt "VISPH-projektet 2012-01-27 Benny Johansson Maria Jansson."

Liknande presentationer


Google-annonser