Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster."— Presentationens avskrift:

1 Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet för att ta fram den gemensamma standarden NeC 2  Förstudie 2011: visade ett manuellt och pappersbaserat arbetssätt som ”alla” ville förändra  Etapp 1: standardisering, 2012  Etapp 2: vidareutveckling, spridning, piloter, 2013-2014  Finansiering: SBUF och deltagarna  Projektledning: BEAst  Arbetsgrupp: NCC, Peab, Skanska, Svevia, Sveriges Åkeriföretag, Bellmans, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri och Märsta Förenade, Hogia, Locus, MobiOne och PipeChain  Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Projektets mål 3 ”Att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan genom hela kedjan. Det ska uppnås med en standardiserad process- och informationsmodell mellan byggföretag, åkerier, täkter, tippar, maskinentreprenörer och produktionsanläggningar”

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Informationsflöde och inblandade parter i Effektiva anläggningstransporter och NeC 4

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta är standarden NeC. Finns öppet för nedladdning på BEAst.se 5  En gemensam beskrivning av processen  En informationsmodell över flödet mellan inblandade parter  En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version  En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler  Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Tas fram av respektive branschorganisation

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 6 Meddelanden i NeC Flödena varierar beroende på avtalsrelationer Vågsedel, tippsedel Faktura Avrop Bekräftelse BESTÄLLAREBESTÄLLARE LEVERANTÖRLEVERANTÖR Leveransplan Orderkvitto Avisering Ballast Betong Asfalt Tipp Åkeri Rest- produkt

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta, anläggningstransporter och maskintjänster där det finns ett avtal 7 Huvudprocess Delprocesser Före leverans Under leverans Efter leverans Leverans- plan Avrop Nej Används plan? Ja Order Nej Tillägg / ändring? Ja Till DP Under leverans Grund- information Processen startar Avisering HämtningLeverans Från DP före leverans Till DP Efter leverans Tilläggs- avrop förare Nej Avvikelse eller ö.k. om avi- sering? Ja Anläggningsprocessen Före leverans Under leverans Efter leverans Fakturering Från DP Efter leverans Upp- följning Processen avslutad

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Volymer och potential att använda NeC vid anläggningstransporter 8  8,5 miljoner transportuppdrag per år av ballast, betong, asfalt etc  Uppskattning i arbetsgruppen: en besparing om ca 1 000 kr per uppdrag som fördelas ganska lika mellan kund och leverantör  Kvalitativa effekter som färre fel kommer därutöver  Miljöeffekter genom bättre planering  Därtill kan standarden användas för maskintjänster

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 9 Sammanfattning av fördelar för leverantörer av maskin- och åkeritjänster och material FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tidOrder och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggningMöjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Spara ledtidMinskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågsedlar e-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 10 Sammanfattning av fördelar för beställare FördelKommentar Spara tidMindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planeringProjekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar EffektivitetHela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljningMed information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegradBättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning

11 Tillämpning av NeC- standarden

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 12 Egna nummer internt, men standard externt  ett gemensamt språk för hela branschen! Order- system Inköps- system Avrop Egna nummer internt Inköps- system Standardnummer NeC- modul Översätter till NeC och standard- nummer Översätter från NeC och standard- nummer K16032tEN13450 1005161 10081-5 1.Köparen använder sitt nummer 10081-5 internt 2.Vid avrop översätts det till standardnummer K16032tEN13450 3.Leverantören översätter till sitt eget nummer 1005161 i det egna systemet Resultat: ett gemensamt språk kan användas mot alla, men den egna miljön behöver inte ändras: Enklare, snabbare och säkrare Leverantören Många köpare

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Princip för att förmedla artikelnummer 13  Förekomsten av standardiserade artikelnummer ger en viktig förutsättning för elektronisk affärskommunikation i en bransch  Köpare och säljare i varje avtalsrelation överenskommer vilka artikelnummer som används, egna eller branschstandard  Med den omfattande många-till-många-handeln som sker i branschen vinner alla på att använda ett gemensamt och standardiserat gränssnitt mellan varandra

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Förhållande mellan Avrop – Vågsedel – Orderkvitto. Ett exempel 14 Kunden avropar två fordon Avrop nr 10 Rad 1 Bil A Rad 2 Bil B Varje körning skapar en order i åkerisystemet. En vågsedel per körning Vågsedel 1 Vågsedel 2 Vågsedel 1 Vågsedel 2 Ett orderkvitto, t.ex. per vecka, projekt och fordon/maskin. Uppdaterar kundens avrop Orderkvitto 1 Bil A, projekt X, tisdag Avrop 10, rad 1 Vågsedel 1 Vågsedel 2 Extrakostnader Orderkvitto 2 Bil B, projekt X, tisdag Avrop 10, rad 2 Körda timmar Vågsedel 1 Vågsedel 2

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Identifiering av parter med GLN, Global Location Number, organisationsnummer och klartext 15 Nisses täkt i Nacka 7381030000028 7381030000032 I vågsedeln anges täktens namn i klartext eller med GLN eller organisationsnr. Köpare och säljare (material eller tjänst) identifieras med GLN eller organisationsnr. GLN är en världsunik företagskod för att identifiera företag, enheter, platser etc. En del i nummerserien är för att identifiera egna enheter inom ett företag, t.ex. dotterbolag eller andra enheter.

16 Resultat från piloter Se också slutrapport som kan laddas ned på beast.se

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om NeC etapp 2 och pilotprojekt under 2013 – 2014 17  Femton arbetsplatser inom Peab region Syd och Sthlm  Sex åkeriföretag  Alla piloterna inkluderade frakter, ballast och maskintjänster  Alla stora entreprenörer ställer sig bakom standarden även om de ej deltog i piloter  Gemensamt artikelregister för ballast samt frakt- och maskintjänster  Nätverk för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte etablerat i BEAst regi som kommer att leva vidare  Piloterna även inkluderat infrastrukturen PEPPOL som förenklar anslutning, spridning och att skicka meddelanden  En hel del återstår  etapp 3 är redan under planering

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard De viktigaste resultaten från NeC etapp 2 och pilotprojekten 18  Standarden NeC har visat sig fungera i praktiken för både anläggningstransporter och maskintjänster  Deltagarna i piloter nöjda med utfallet och fortsätter med NeC  Det var svårt att ändra arbetssätt och planera i förväg, men de som gjorde det fick mycket positiva utfall  Det finns 5-6 standardsystem på marknaden med stöd för NeC  Grunden för branschportal klar, när den lanseras (prel Q3 2015) kommer det att bli mycket enklare för inte minst branschens små aktörer

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Svar på enkäter från projektledare på de 6 företagen. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max 19 FrågaProjektledare Nöjda med utfallet?3,8 Kommer fortsätta med NeC?4,0 Fungerat att byta arbetssätt?3,2 Minskad körtid med NeC?4,0 Högre servicenivå?3,4 Bättre statistik?4,0

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Svar på enkäter från användare för de 15 piloterna. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max 20 FrågaAnvändare Nöjda med utfallet?3,7 Mer ordning och reda3,8 Mindre administration3,8 Färre fel i order3,7 Fakturorna mer korrekta3,7 Positivt att byta arbetssätt?3,7 Minskad körtid med NeC?3,8 Bättre statistik?4,0

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 21 Kontakt med BEAst  Webbplats www.beast.se. Se under Projekt och Standarder samt Anläggnings- transporter där bl.a. standarden kan laddas ned  Peter Fredholmpeter@beast.se vd070 663 32 19


Ladda ner ppt "Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser