Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster"— Presentationens avskrift:

1 Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster

2 Fakta om projektet för att ta fram den gemensamma standarden NeC
Förstudie 2011: visade ett manuellt och pappersbaserat arbetssätt som ”alla” ville förändra Etapp 1: standardisering, 2012 Etapp 2: vidareutveckling, spridning, piloter, Finansiering: SBUF och deltagarna Projektledning: BEAst Arbetsgrupp: NCC, Peab, Skanska, Svevia, Sveriges Åkeriföretag, Bellmans, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri och Märsta Förenade, Hogia, Locus, MobiOne och PipeChain Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong 2

3 Projektets mål ”Att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan genom hela kedjan. Det ska uppnås med en standardiserad process- och informationsmodell mellan byggföretag, åkerier, täkter, tippar, maskinentreprenörer och produktionsanläggningar” 3

4 Informationsflöde och inblandade parter i Effektiva anläggningstransporter och NeC
4

5 Detta är standarden NeC. Finns öppet för nedladdning på BEAst.se
En gemensam beskrivning av processen En informationsmodell över flödet mellan inblandade parter En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Tas fram av respektive branschorganisation 5

6 Meddelanden i NeC Flödena varierar beroende på avtalsrelationer
Ö B E S T Ä L A R Åkeri Leveransplan Tipp Avrop Bekräftelse Ballast Vågsedel, tippsedel Betong Avisering Asfalt Orderkvitto Faktura Rest-produkt 6 6

7 Tilläggs-avrop förare
Huvudprocesskarta, anläggningstransporter och maskintjänster där det finns ett avtal Anläggningsprocessen Före leverans Under leverans Efter leverans Huvudprocess Delprocesser Före leverans Nej Används plan? Tillägg / ändring? Grund-information Leverans-plan Avrop Order Nej Till DP Under leverans Ja Processen startar Ja Under leverans Avvikelse eller ö.k. om avi-sering? Nej Hämtning Avisering Leverans Tilläggs-avrop förare Till DP Efter leverans Ja Från DP före leverans Efter leverans Från DP Efter leverans Fakturering Upp-följning Processen avslutad 7

8 Volymer och potential att använda NeC vid anläggningstransporter
8,5 miljoner transportuppdrag per år av ballast, betong, asfalt etc Uppskattning i arbetsgruppen: en besparing om ca kr per uppdrag som fördelas ganska lika mellan kund och leverantör Kvalitativa effekter som färre fel kommer därutöver Miljöeffekter genom bättre planering Därtill kan standarden användas för maskintjänster 8

9 Sammanfattning av fördelar för leverantörer av maskin- och åkeritjänster och material
Kommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tid Order och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets-utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggning Möjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Spara ledtid Minskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papper Inga papper som körsedlar och vågsedlar e-faktura Slipper pappersfaktura Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter 9 9

10 Sammanfattning av fördelar för beställare
Kommentar Spara tid Mindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planering Projekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar Effektivitet Hela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljning Med information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegrad Bättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning 10 10

11 Tillämpning av NeC-standarden

12 Egna nummer internt, men standard externt  ett gemensamt språk för hela branschen!
Leverantören Många köpare Avrop Order-system NeC-modul NeC-modul Inköps-system Inköps-system Standardnummer Inköps-system Egna nummer internt Översätter från NeC och standard-nummer Översätter till NeC och standard-nummer Inköps-system K16032tEN13450 Inköps-system Inköps-system Egna nummer internt Köparen använder sitt nummer internt Vid avrop översätts det till standardnummer K16032tEN13450 Leverantören översätter till sitt eget nummer i det egna systemet Resultat: ett gemensamt språk kan användas mot alla, men den egna miljön behöver inte ändras: Enklare, snabbare och säkrare 12 12

13 Princip för att förmedla artikelnummer
Förekomsten av standardiserade artikelnummer ger en viktig förutsättning för elektronisk affärskommunikation i en bransch Köpare och säljare i varje avtalsrelation överenskommer vilka artikelnummer som används, egna eller branschstandard Med den omfattande många-till-många-handeln som sker i branschen vinner alla på att använda ett gemensamt och standardiserat gränssnitt mellan varandra 13

14 Förhållande mellan Avrop – Vågsedel – Orderkvitto. Ett exempel
Varje körning skapar en order i åkerisystemet. En vågsedel per körning Ett orderkvitto, t.ex. per vecka, projekt och fordon/maskin. Uppdaterar kundens avrop Kunden avropar två fordon Orderkvitto 1 Bil A, projekt X, tisdag Avrop 10, rad 1 Vågsedel 1 Vågsedel 2 Extrakostnader Avrop nr 10 Vågsedel 1 Rad 1 Bil A Vågsedel 2 Orderkvitto 2 Bil B, projekt X, tisdag Avrop 10, rad 2 Körda timmar Vågsedel 1 Vågsedel 2 Vågsedel 1 Rad 2 Bil B Vågsedel 2 14

15 Identifiering av parter med GLN, Global Location Number, organisationsnummer och klartext
I vågsedeln anges täktens namn i klartext eller med GLN eller organisationsnr. <PlaceOfMaterial>Nisses täkt i Nacka</PlaceOfMaterial> <BuyerNeB> <Buyer> </Buyer></BuyerNeB> <SupplierNeB> <Supplier> </Supplier> </SupplierNeB> Köpare och säljare (material eller tjänst) identifieras med GLN eller organisationsnr. GLN är en världsunik företagskod för att identifiera företag, enheter, platser etc. En del i nummerserien är för att identifiera egna enheter inom ett företag, t.ex. dotterbolag eller andra enheter. 15

16 Se också slutrapport som kan laddas ned på beast.se
Resultat från piloter Se också slutrapport som kan laddas ned på beast.se

17 Fakta om NeC etapp 2 och pilotprojekt under 2013 – 2014
Femton arbetsplatser inom Peab region Syd och Sthlm Sex åkeriföretag Alla piloterna inkluderade frakter, ballast och maskintjänster Alla stora entreprenörer ställer sig bakom standarden även om de ej deltog i piloter Gemensamt artikelregister för ballast samt frakt- och maskintjänster Nätverk för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte etablerat i BEAst regi som kommer att leva vidare Piloterna även inkluderat infrastrukturen PEPPOL som förenklar anslutning, spridning och att skicka meddelanden En hel del återstår  etapp 3 är redan under planering 17

18 De viktigaste resultaten från NeC etapp 2 och pilotprojekten
Standarden NeC har visat sig fungera i praktiken för både anläggningstransporter och maskintjänster Deltagarna i piloter nöjda med utfallet och fortsätter med NeC Det var svårt att ändra arbetssätt och planera i förväg, men de som gjorde det fick mycket positiva utfall Det finns 5-6 standardsystem på marknaden med stöd för NeC Grunden för branschportal klar, när den lanseras (prel Q3 2015) kommer det att bli mycket enklare för inte minst branschens små aktörer 18

19 Svar på enkäter från projektledare på de 6 företagen
Svar på enkäter från projektledare på de 6 företagen. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max Fråga Projektledare Nöjda med utfallet? 3,8 Kommer fortsätta med NeC? 4,0 Fungerat att byta arbetssätt? 3,2 Minskad körtid med NeC? Högre servicenivå? 3,4 Bättre statistik? 19

20 Svar på enkäter från användare för de 15 piloterna
Svar på enkäter från användare för de 15 piloterna. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max Fråga Användare Nöjda med utfallet? 3,7 Mer ordning och reda 3,8 Mindre administration Färre fel i order Fakturorna mer korrekta Positivt att byta arbetssätt? Minskad körtid med NeC? Bättre statistik? 4,0 20

21 Kontakt med BEAst Webbplats www.beast.se.
Se under Projekt och Standarder samt Anläggnings-transporter där bl.a. standarden kan laddas ned Peter Fredholm vd


Ladda ner ppt "Effektiva anläggningstransporter och maskintjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser