Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är det? Är det bra? Om ja, vad är i så fall lagom? Nina Nissander Leg sjukgymnast, MSc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är det? Är det bra? Om ja, vad är i så fall lagom? Nina Nissander Leg sjukgymnast, MSc."— Presentationens avskrift:

1 Vad är det? Är det bra? Om ja, vad är i så fall lagom? Nina Nissander Leg sjukgymnast, MSc

2 Definition - sjukgymnastik En form av behandling som syftar till att ge så bra rehabilitering som möjligt för att man ska kunna hantera sin kropp som förändrats genom sjukdom eller skada. Sjukgymnastik ges även i förebyggande syfte för att undvika olika funktionsnedsättningar och för att bevara så goda funktioner som möjligt utifrån personens egen förmåga och möjlighet. (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund)

3 Definition – Fysisk aktivitet Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. (SBU)

4 Fysisk aktivitet – Är det bra? Minskad grad av biverkningar Förbättrad möjlighet att tåla läkemedelsbehandlingar Förbättrad balans Förebygger benskörhet Förbättrad muskelstyrka Förbättrad kondition Förbättrad livskvalitet

5 Typ av aktivitet? Funktionell träning Involverar stora muskelgrupper och små djupa bukmuskler Undvik tung belastning och rotationer Vid uttalad trötthet – dagliga aktiviteter på lätt till måttlig nivå, gärna utomhus Lustfylld

6

7

8 Hur mycket? Måste anpassas till;  den enskilda individens situation  ålder  tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och träning Lätt aktivitet - dagligen Styrke-/stabilitetsträning – minst två gånger / vecka (Kondition ) Smärtfri: 30-60 min / dag Smärta pga skelettpåverkan: Samråd med sjukgymnast el behandlande läkare

9 Intensitet Är helt beroende av;  sjukdomsaktivitet  ev skelettförändringar  hemoglobinvärde  trombocytvärde

10 Att ta hänsyn till Vita blodkroppar Balans Smärtor Ålder

11 Hjälpmedel Kompensera nedsättning eller förlust av funktioner Bibehålla eller förbättra ett funktionstillstånd Minska begränsningar i aktivitetsförmåga

12 Ergonomisk medvetenhet Lyftteknik Arbetsställningar Förflyttningsteknik Sittställningar

13

14

15

16

17

18

19

20 Två råd till anhöriga Undvik 100 procentig markservice Glöm inte bort att ta hand om dig själv.

21 Våga röra på Dig, men gör det skonsamt


Ladda ner ppt "Vad är det? Är det bra? Om ja, vad är i så fall lagom? Nina Nissander Leg sjukgymnast, MSc."

Liknande presentationer


Google-annonser