Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellanmansrätten – en introduktion Om fullmäktige och andra mellanmän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellanmansrätten – en introduktion Om fullmäktige och andra mellanmän."— Presentationens avskrift:

1 Mellanmansrätten – en introduktion Om fullmäktige och andra mellanmän

2 Vem är mellanman? En person som på uppdrag (i kraft av någon viljeförklaring) handlar för annans räkning och har till uppgift att företa rättshandlingar (I förevarande framställning är begreppet dessutom inskränkt till mellanmän i förmögenhetsrättsliga förhållanden.)

3 Vem är inte mellanman? Gestor (negotiorum gestio-situationer) Den som agerar som företrädare enligt lag eller förordning (goda män, förvaltare, konkursförvaltare etc.). Det finns i dessa fall ingen viljeförklaring som kan läggas till grund för mellanmansförhållandet. Organ för juridiska personer

4 Några typer av mellanmän Bud (?) Kommission (KommL) Handelsagenter (HaL) Bulvan (delvis reglerat i BulvanL) Speditörer Mäklare (FastML och FörsML – ej analogt tillämpliga) Fullmäktige

5 Allmän lagstiftning HB 18 kap. - äldre lagstiftning som är allmänt tillämplig i mellanmansrättsliga förhållanden. Ålderdomlig svårtolkad svenska. Några särskilt viktiga lagrum: 18:3, 2 st.: Om huvudmannen tillägnat sig prestation som erhållits genom behörighetsöverskridande från mellanmannen blir han icke desto mindre skyldig att ersätta motparten om ”det vises det honom till nytta använt är” – en obehörig vinst-regel 18:5: Sysslomannauppdraget in dubio oneröst. Hur mkt? 45 § KöpL analogt. 18:9: Särskild preskriptionsregel: 1 år 18: 10: Negotiorum gestio-regel med svårtolkad innebörd och betydelse

6 Fullmaktsläran Fullmakter regleras bl a i AvtL 2 kap. Fullmaktslärans två rättsliga dimensioner: 1: Bundenheten (m m) fullmaktsgivaren – tredje man 2: Rättsförhållandet fullmaktsgivare- fullmaktstagare

7


Ladda ner ppt "Mellanmansrätten – en introduktion Om fullmäktige och andra mellanmän."

Liknande presentationer


Google-annonser