Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om ombud mm Om ombud, huvudmän med mera… i lagens akt och mening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om ombud mm Om ombud, huvudmän med mera… i lagens akt och mening."— Presentationens avskrift:

1

2 Om ombud mm

3 Om ombud, huvudmän med mera… i lagens akt och mening

4

5

6

7 manuellt; framåt page down, bakåt page up, avsluta esc Om ombud, huvudmän med mera… i lagens akt och mening

8

9

10 A och B…

11 har ett förhållande…

12 A B

13 A …i någon sak eller B

14 A …i något avseende B

15 …där…av någon anledning… AB

16 …A företräds…av C… AB

17 AB C

18 AB C

19 Kommunikation mellan A och C… AB C

20 avseende aktuell(a) sak(er)… AB C

21 AB C

22 AB C

23 AB C …följs av kommunikation mellan C och B…

24 AB C

25 AB C

26 AB C …i samma sak(er)…

27 AB C

28 AB C C rapporterar resultat(et) till A…

29 AB C

30 AB …och fortsätter kommunikationerna växelvis… C

31 AB C …och fortsätter kommunikationerna växelvis…

32 BA C …och fortsätter kommunikationerna växelvis…

33 BA C

34 BA C …tills saken…

35 BA C

36 BA C …är klar

37 BA C

38 BA

39

40 BA C

41 BA A och B kallas ”parter” C

42 BA C part

43 BA C

44 BA I relationen mellan A och C kallas A ”huvudman”… C part

45 BA I relationen mellan A och C kallas A ”huvudman”… huvudman C part

46 BA C kallas ”ombud” C huvudman part

47 BA ombud C C kallas ”ombud” huvudman part

48 BA C ombud huvudman part

49 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

50 BA C (Mer lästid>page up. Fortsätt>pagedown) ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

51 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

52 BA C part; subst. person eller grupp som tillhör någon sida i underhandling, tvist, strid eller dylikt; kärandepart; motpart; svarandepart. Även utvidgat om person(eller grupp) i något markerat förhållande till annan person. Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

53 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

54 BA C part sida kärande svarande kontrahent ¨ Källor: Synonymordlista MSWord, Svensk ordbok, SAOL, Encarta 2000 ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

55 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

56 BA C huvudman; subst (Juridisk)person som givit (någon)fullmakt att uträtta något för sin räkning. Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

57 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

58 BA C huvudman uppdragsgivare fullmaktsgivare överhuvud anförare ledare äldste Källor: Synonymordlista MSWord, Svensk ordbok, SAOL, Encarta 2000 ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

59 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

60 BA C ombud; subst. person som ger uttryck för och bevakar annan persons eller grupps intressen. Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

61 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

62 BA C ombud förtroendeman mellanhand förmedlare representant ombudsman kommissarie Källor: Synonymordlista MSWord, Svensk ordbok, SAOL, Encarta 2000 ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

63 AB C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

64 BA C fullmakt; subst. befogenhet att utöva någon annans lagliga rättigheter på visst område. Även om dokument som styrker sådan befogenhet. Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

65 BA C ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

66 BA C fullmakt bemyndigande mandat befogenhet behörighet Källor: Synonymordlista MSWord, Svensk ordbok, SAOL, Encarta 2000 ombud huvudman part Vedertagna definitioner och vedertagna synonymer

67 AB C ombud huvudman part

68 AB C Eftersom i det här fallet… ombud huvudman part

69 AB C …lämnade sakuppgifter numera regelmässigt… ombud huvudman part

70 AB C …avfärdas som… ombud huvudman part

71 AB C ”bara fantasier” ombud huvudman part

72 AB C ”bara fantasier” ombud huvudman part läs mer vid tid&tillfälle…

73 AB C …hänvisas…avseende aktuella definitioner och synonymer… ombud huvudman part

74 AB C …till samma källa/förlag… ombud huvudman part

75 AB …som utger Sveriges Rikes Lag. Idag C ombud huvudman part

76 AB …som utger Sveriges Rikes Lag. Idag. C ombud huvudman part

77 AB C ombud huvudman part …som utger Sveriges Rikes Lag. Idag*

78 AB C ombud huvudman part …som utger Sveriges Rikes Lag. Idag* *juni 2008

79 AB C ombud huvudman part …som utger Sveriges Rikes Lag. Idag* *juni 2008

80 AB C ombud huvudman part …som utger Sveriges Rikes Lag. Idag* *juni 2008

81 AB C TORKEL GREGOW F.d. justitieråd och Högsta domstolens ordförande. Numera utgivare av ”Sveriges Rikes Lag”, Nordstedts förlag. ombud huvudman part *juni 2008

82 AB C TORKEL GREGOW F.d. justitieråd och Högsta domstolens ordförande. Numera utgivare av ”Sveriges Rikes Lag”, Nordstedts förlag. ombud huvudman part

83

84 En minst sagt upphöjd konstellation som(om någon) kan Sveriges Rikes Lag…

85 …exempelvis vad part(er) huvudmän, ombud och fullmakt(er) är…

86 …liksom…

87 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

88 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

89 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman

90 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

91 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman

92 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman

93 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman

94 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

95 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

96 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

97 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

98 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

99 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling

100 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling Skyldighet att avvärja rättsfel

101 Rättegångsfel Domvilla Korruptionsbrott Övergrepp i rättssak Tjänstefelsbrott Inbrott i bostad Stöld Utpressning Olaga tvång Bedrägeri Dataintrång Trolöshet mot huvudman Skyddande av brottsling Skyldighet att avvärja rättsfel med mera…med mera

102

103 Om ombud Ombud

104 Om ombud

105

106 Handelsbalken 18 kap

107

108 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Handelsbalken 18 kap

109 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Mer lästid>page up. Fortsätt>page down

110 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Lagtexten ovan är något av portalparagraf för svensk rätt avseende ombud och sysslomän… Mer lästid>page up. Fortsätt>page down

111 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. …och bestämmer på nutida svenska… Mer lästid>page up. Fortsätt>page down

112 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Mer lästid>page up. Fortsätt>page down

113 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får.

114 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

115 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

116 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

117 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

118 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

119 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

120 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

121 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får.

122 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. Är man ombedd av någon att för hans eller hennes räkning uträtta något – och accepterar uppdraget – tar man fullmakt och är därefter ansvarig och redovisningsskyldig för uppdraget.

123 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får.

124 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. NYCKELREKVISITEN

125 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. NYCKELREKVISITEN rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag

126 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon

127 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag

128 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget. • man tar…eller redan har…fullmakt och är NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget. • man tar…eller redan har…fullmakt och är rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag

129 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget. • man tar…eller redan har…fullmakt och är • därefter som OMBUD, ansvarig för uppdraget NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd(eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget. • man tar…eller redan har…fullmakt och är • därefter som OMBUD, ansvarig för uppdraget rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag

130 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd (eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget. • man tar…eller redan har…fullmakt och är • därefter som OMBUD, ansvarig för uppdraget • och skyldig att redovisa för handläggningen NYCKELREKVISITEN • Man är ombedd (eller erbjuder sig) att uträtta något för någon. • man godtar, säger ja; accepterar uppdraget. • man tar…eller redan har…fullmakt och är • därefter som OMBUD, ansvarig för uppdraget • och skyldig att redovisa för handläggningen rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag

131 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag

132 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag Lagen om ”sysslomän eller ombudsmän” SFS 1736:0123 …fyllde 272 år den 23 januari 2008, gäller fortfarande och…

133 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag Lagen om ”sysslomän eller ombudsmän” SFS 1736:0123 fyllde 272 år den 23 januari 2008, gäller idag och…

134 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag …är i varje ord begriplig, naturlig och självklar… f på både gammal och nutida svenska..

135 Handelsbalken 18 kap 1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. rekvisit; subst. ~et • förutsättning för att ett (i lag beskrivet) förhållande skall anses föreligga Källa: Svensk ordbok, Nordstedts förlag …är i varje ord begriplig, naturlig och självklar… f på både gammal och nutida svenska.

136 hela texten fortsätt bildspelet

137

138 Om fullmakt Fullmakt

139

140 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag)

141

142

143 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt…

144 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt… observeranyckel-rekvisiten

145 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt… observeranyckel-rekvisiten

146 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt… observeranyckel-rekvisiten

147 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt… observeranyckel-rekvisiten

148 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt…

149 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt…

150 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt… Begripligt och… alldeles självklart

151 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt… Begripligt och… alldeles självklart

152 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt…

153 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt…

154 Handelsbalken, Avtalslagen, 2 kap, 25 § (utdrag) 25§ Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har erforderlig fullmakt… hela texten > fortsätt bildspelet

155

156 Om trolöshet mot huvudman Trolöshet

157 Om trolöshet mot huvudman

158 Brottsbalken 10 kap 5 §

159 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

160 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

161 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

162 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

163 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

164 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

165 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

166 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art. Rekvisiten talar för sig själva ävensom lagens stränga syn på trolöshet mot huvudman och på missbrukande av någons förtroende.

167 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art. Rekvisiten talar för sig själva ävensom lagens stränga syn på trolöshet mot huvudman och på missbrukande av någons förtroende. Som det mesta i skriven svensk rätt naturligt och välgrundat…och självklart för och i alla naturliga mänskliga relationer.

168 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

169 Brottsbalken 10 kap 5 § 5§ Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art. hela texten…klicka fortsätt bildspelet

170 hela filen…alla förekommande lagrum

171 fortsätt bildspel

172 K-metoden


Ladda ner ppt "Om ombud mm Om ombud, huvudmän med mera… i lagens akt och mening."

Liknande presentationer


Google-annonser