Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillfälle 2: Juridisk argumentation och juridisk stilistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillfälle 2: Juridisk argumentation och juridisk stilistik"— Presentationens avskrift:

1 Tillfälle 2: Juridisk argumentation och juridisk stilistik
Juridisk svenska. Tillfälle 2: Juridisk argumentation och juridisk stilistik

2 Den skriftliga uppgiften: Feedback?

3 Dagens seminarium Om juridisk stilistisk och juridisk argumentation
”Den svarta listan”. Ålderdomliga uttryck i juridiskt språkbruk.

4 Juridisk prosa och stilistik

5 Gruppövning Syfte: Reflektera över hur det juridiska språket uppfattas bland allmänheten – inte bara bland jurister Para ihop er två och två Diskutera 10 minuter om det finns några uttryck som ni förknippar med hur jurister brukar uttrycka sig – och skriv ned minst tre exempel på uttryck som ni upplever som ”juristiga” Finns det någon särskild juriststil?

6 Samlade reflexioner Har ni samma erfarenheter?
Stämmer det att jurister är ”försiktiga”? Vad kan ni som paralegals dra för slutsatser av detta? Några tips.

7 Innebörden av några typiska uttryck
I sakens natur Skälighet (rimlighet, etc.) I beaktande av samtliga omständigheter Skäl, särskilda skäl och synnerliga skäl Anmärkningsvärt Andra uttryck?

8 Några atypiska uttryck
Rättvisa (”fair and just”) Moral (moralisk) Politik (men rättspolitik) Rättighetsterminologin (Rights-talk. Caroline v. Hannover-domen: En amerikansk fetisch)

9 Historiska metodologiska anledningar
Uppsalaskolans utrensning av ovetenskapliga uttryck Påverkan på den juridiska terminologin (inte bara för vetenskapen) Tendenser idag: Vetenskapen och utanför

10 Några särskilda frågor
Han och hon ”Lagstiftaren”

11 Juridiskt språkbruk och stilistik: En övning

12 Skriftlig juridisk svenska, fortsättning
Ägna fem-tio minuter åt att studera den s.k. Svarta listan Diskutera i 15 minuter i grupper om två vilka av dessa uttryck som ni ser ofta Diskussion i storgrupp, c.a.: 20 minuter

13 Fundera över Använder ni de ”svåra” orden själva?
Förstår ni deras innebörd? Är det skillnad på om det förekommer i skriftlig eller talad svenska? Bör myndigheter och domstolar låta bli dessa uttryck? Tror ni listan efterföljs?

14 Juridiska språkets utveckling – några reflektioner
Strävandet mot förenkling. Klarspråksgruppen. Mångkulturella aspekter – jurister med icke-svensk bakgrund. Allmänspråklig utvecklingstendens mot mindre ”fikonspråk”? Internationaliseringen: Engelska på byrån?


Ladda ner ppt "Tillfälle 2: Juridisk argumentation och juridisk stilistik"

Liknande presentationer


Google-annonser