Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komparativ juridisk metod

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komparativ juridisk metod"— Presentationens avskrift:

1 Komparativ juridisk metod
Mårten Schultz, Stockholms universitet

2 Dagens undervisning Vad är ”komparativ rätt”?
Vad kan en komparativ undersökning fylla för funktioner? Medför den komparativa rätten särskilda metodologiska frågeställningar? Medför den komparativa rätten särskilda problem? Några nya användningsområden för den komparativa rätten Introduktion till komparativ civilrätt

3 Vad är ”komparativ rätt”?

4 Vad är ”komparativ rätt”?
Komparativ rätt är en jämförelse av minst två undersökningsobjekt av juridisk karaktär. En oprecis bestämning. Vad är det för ”undersökningsobjekt”? Och vad gör att de anses ha ”juridisk karaktär”?

5 Den komparativa rättens undersökningsobjekt
I praktiken så är det rättsliga företeelser ifrån två eller flera rättsordningar som jämförs. Men vilka företeelser? Det finns olika möjligheter: Normer (lagregler, principer), läror, argumentationsmönster, aktörernas inställning, kultur, etc. Något om problemen med de olika formuleringarna av undersökningsobjekten

6 Den komparativa rättens undersökningsobjekt i praktiken
Situationsinriktad komparation: Identifiera några typsituationer. Ex. Skadesituationer Funktionsinriktad komparation: Identifiera några funktioner som rättsregler (i vid mening) antas fylla: Ex. reparation vid viss typ av skada Kulturinriktad komparation: Identifiera förhållningssätt, attityder, etc. Antropologisk karaktär.

7 Vad kan en komparativ undersökning fylla för funktioner?

8 Komparativ rätt i vetenskapliga (inkl. studentvetenskapliga) sammanhang
Komparativa element som tjänande eller ”härskande” inslag. Vad fyller en komparation som är tjänande för syften? Vad tjänar en komparation som är ”härskande” för syften? Något om ”legal transplants” och rättspolitisk argumentation i vetenskapen

9 Komparativ rätt i domstolen
Komparativ rätt som rättskälla? Nja. Komparativ rätt som impuls vid rättspolitisk argumentation i domstolen? Fallet Fairchilds i House of Lords

10 Komparativ rätt i lagstiftning
Rättspolitisk idégivare. Harmoniserings-/unifieringstendenser. Komparationen kan bidra till förståelse för hur en tillnärmning kan ske. Betydelse av komparativa undersökningar vid lagstiftning till följd av direktiv.

11 Medför den komparativa rätten särskilda metodologiska frågeställningar?
Vad är en komparativ metod? Kräver vanligen: 1) en bild av det ”egna” undersökningsobjektet; 2) en bild av det som det egna objektet jämförs med; 3) själva jämförelsen Hur skiljer sig detta från en ”vanlig” juridisk metod? Vilka kunskaper fordras rörande det ”andra” undersökningsobjektet?

12 Medför den komparativa rätten särskilda (metod-)problem?

13 Medför den komparativa rätten särskilda problem? Allmänt.
Problemet med kontexten. Konkret exempel: Negotiorum gestio. Översättning, konceptuellt Översättning (rent språkligt) Inkommensurabilitet.

14 Medför den komparativa rätten särskilda problem?
Komparativ rättskulturell forskning? Radikalt nya metoder? Andra hybriddiscipliner: Komparativ rättsekonomisk forskning Vikten av metodologisk medvetenhet.

15 Några nya användningsområden för den komparativa rätten
Några nya användningsområden för den komparativa rätten. Särskilt om civilrätt (förmögenhetsrätt)

16 Komparativ forskning idag
Komparativa rättsliga forskningen upplever idag ett stort uppsving. Komparativ forskning och den europeiska integrationen: Study Group, Common Frame of Reference, PECL, PETC Områden som behandlas i dessa forskningsprojekt Områden som faller utanför.

17 Komparativ forskning idag: Vad används den till?
Stöd vid formuleringen av direktiv Stöd vid nationell lagstiftning Rättspolitiska impulser i domstolarna: NJA 2005 s. 608. Rättspolitiska impulser i forskningen

18 Introduktion till komparativ civilrätt. Några anmärkningar.

19 Familjer Common Law. Civil Law. Kodifikationen. Skandinavisk rätt?


Ladda ner ppt "Komparativ juridisk metod"

Liknande presentationer


Google-annonser