Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUR-projektet … Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att; förtydliga begrepp och ansvarsområden utveckla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUR-projektet … Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att; förtydliga begrepp och ansvarsområden utveckla."— Presentationens avskrift:

1 KUR-projektet … Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att; förtydliga begrepp och ansvarsområden utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Innehållet i satsningen ska i så hög grad som möjligt vara evidensbaserat eller bygga på bästa tillgängliga kunskap Medendus AB – dr Curt Nyström, dr Orvar Nyström

2

3 för att öka samverkan och kunskapen om psykisk ohälsa
KUR-projektet Med fokus på ICF för att öka samverkan och kunskapen om psykisk ohälsa Rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning

4

5 Vi är delaktiga i samma ärende Vi förväntas bidra med något
SAMVERKAN Vi är delaktiga i samma ärende Vi förväntas bidra med något Vad har vi gemensamt i ärendet? Metod då vi samverkar? Namn och mått på storheter?

6 Ord Begrepp Mening Mått
Kommunikation Ord Begrepp Mening Mått

7

8

9

10

11 International Classifications
ICF as the New Member in the WHO Family of International Classifications 2001

12 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

13 Implementering – Fem (5) steg för att ta emot en ny idé
Att få kännedom om en ny idé Att övertygas om att idén har ett värde Att besluta att ta till sig idén Att praktiskt pröva att använda idén, uppleva dess värden Att använda idén fullt ut och kvalitetssäkra användningen

14 Syftet med ICF är … enhetlig och entydig dokumentation av vård- och omsorgsförlopp införandet av strukturerad dokumentation ett samlat och standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd

15

16 ”LEXICONET” ”PARLÖREN” ICF

17 Alltså … Då börjar vi …

18 Livsroller ICF 4 K Komponenter Kapitel Kod Klartext

19 Gå till ’DIN UPPGIFT’ och ’SYNOPSIS’

20

21 ICF föreslår språk och modell för att kommunicera
lokalt, nationellt, internationellt

22 Ett sätt att tänka (tankemodell)…
Ett sätt att tänka (tankemodell)…. för att kunna förstå en person och bistå Tänk: 1. OMGIVNING – faktorer 2. INDIVID – delaktighet /aktivitet/förmåga 3. ORGAN – funktion/struktur

23 Aktivitet/delaktighet
Omgivning Aktivitet/delaktighet Funktion/struktur

24

25 ORGAN – FUNKTION/STRUKTUR
MILJÖ/OMGIVNING ORGAN – FUNKTION/STRUKTUR INDIVID – DELAKTIGHET/AKTIVITET/FÖRMÅGA

26 OMGIVNING Delaktighet AKTIVITET/FÖRMÅGA Individen FUNKTION Organ Organsystem

27 Detta är ICF som tankemodell
ICF är också en klassifikation Det innebär, att varje begrepp i ICF kopplas till en kod

28 Omgivningsfaktorer – e-kod
Delaktighet/Aktivitet – d-kod Funktion – b-kod Struktur – s-kod

29 e-kod Miljö Sammanhang d-kod Individen b-kod/s-kod Organ

30 Du möter en försäkrad, sökande, patient, klient
Fokusera! Vad handlar det om? Vad är det som skall utredas och dokumenteras? Är det d-kod eller b-kod? eller s-kod och dess koppling, betydelse för e-kod? FRÅGESTÄLLNING?

31 Journalanteckning Utredningstext Annan text med information
DIN BRÖDTEXT Journalanteckning Utredningstext Annan text med information Extrahera begrepp, lyft och översätt dem till ICF-språk AKTIVITET FUNKTION STRUKTUR OMGIVNINGSFAKTORER

32 Vad gäller frågan? Handlar det om - MILJÖ/OMSTÄDIGHETER? DELAKTIGHET, AKTIVITET, FÖRMÅGA? FUNKTION? STRUKTUR?

33 Din brödtext ICF - namn och koder AKTIVITET/(förmåga) FUNKTION
STRUKTUR OMGIVNINGSFAKTORER

34 Översätt till ICF-språk
Vad är det personen inte klarar/resp klarar? = aktivitet, förmåga (begränsning?) Ange ICF-benämningar och koder för dessa aktiviteter (d-kod). Komplettera med dina benämningar

35 Exempel BEGRÄNSNING; AKTIVITET – FÖRMÅGA att genomföra dagliga rutiner att stå och gå att uppfatta talade budskap

36 AKTIVITETER OCH DELAKTIGHET (d-kod)
Livsområden Kapitel 1 Lärande och att tillämpa kunskap Kapitel 2 Allmänna uppgifter och krav Kapitel 3 Kommunikation Kapitel 4 Förflyttning Kapitel 5 Personlig vård Kapitel 6 Hemliv Kapitel 7 Mellanmänskliga interaktioner och relationer

37 att genomföra dagliga rutiner – d230 att stå och gå – d410
Exempel AKTIVITETSBEGRÄNSNING – FÖRMÅGA att genomföra dagliga rutiner – d230 att stå och gå – d410 att uppfatta talade budskap – d310

38 Nästa fråga: Finns det kropps-, organfunktioner – av betydelse – som är nedsatta (b-kod )?

39 Vilken/vilka organfunktioner är det som sviktar
Vilken/vilka organfunktioner är det som sviktar? = funktionsnedsättningar Ange ICF-benämningar och koder för dessa funktioner (b-kod). Komplettera med dina benämningar

40 Exempel NEDSATT FUNKTION – lynnig nedsatt minnesfunktion nedsatt hörsel nedsatt muskelkraft

41 KROPPSFUNKTIONER (b-kod)
Kapitel 1 Psykiska funktioner Kapitel 2 Sinnesfunktioner och smärta Kapitel 3 Röst- och talfunktioner Kapitel 4 Hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immun-systems- och andningsfunktioner

42 Forts KROPPSFUNKTIONER (b-kod)
Kapitel 5 Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner Kapitel 6 Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner Kapitel 7 Neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner Kapitel 8 Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer

43 nedsatt minnesfunktion – b144 nedsatt hörsel – b230
Exempel NEDSATT FUNKTION – lynnig – b126 nedsatt minnesfunktion – b144 nedsatt hörsel – b230 nedsatt muskelkraft – b730

44 Början till lista BEGRÄNSNING AV AKTIVITET, FÖRMÅGA att genomföra dagliga rutiner – d230 att stå och gå – d410 att uppfatta talade budskap – d310 NEDSATT FUNKTION lynnig – b126 nedsatt minnesfunktion – b144 nedsatt hörsel – b230 nedsatt muskelkraft – b730

45 Din brödtext BEGRÄNSNING AV AKTIVITET, FÖRMÅGA
att genomföra dagliga rutiner – d230 att stå och gå – d410 att uppfatta talade budskap – d310 NEDSATT FUNKTION lynnig – b126 nedsatt minnesfunktion – b144 nedsatt hörsel – b230 nedsatt muskelkraft – b730

46 Skapa din ” ICF-PARLÖR”

47 Gör såhär STEG I. Mitt uttryck d-kod kodsiffra ICF-ord b-kod s-kod e-kod STEG II. Samla uttrycken under RUBRIKER d-uttryck b-uttryck s-uttryck e-uttryck


Ladda ner ppt "KUR-projektet … Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att; förtydliga begrepp och ansvarsområden utveckla."

Liknande presentationer


Google-annonser