Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mervärden och aha-upplevelser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mervärden och aha-upplevelser"— Presentationens avskrift:

1 Mervärden och aha-upplevelser
DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN Mervärden och aha-upplevelser Varför ska man arbeta för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan?

2 Exempel på frågor att diskutera gemensamt
Vad betyder delaktighet och inflytande för oss? Vilken bild har vi av delaktighet och inflytande i vår kulturskola? Vilka bestämmer mest och över vad? Hur ser vi på kopplingen mellan barn och ungas inflytande och kvalitet i verksamheten? Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!

3 En kulturskola för alla
DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN En kulturskola för alla Funktionsnedsättning, delaktighet och inflytande i kulturskolan

4 Exempel på frågor att diskutera gemensamt
Hur anpassar vi vår verksamhet utifrån varierande behov hos våra elever? Vilka verktyg/metoder använder vi för att stötta elevers varierande förutsättningar? Hur homogen/heterogen ser vår elevgrupp ut? Varför? Hur kan vi bli bättre på att nå ut till grupper som vi har svårt att locka till kulturskolan? Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!

5 Inspirerande initiativ
DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN Inspirerande initiativ Exempel på vad arbete med delaktighet och inflytande i kulturskolan kan innebära och ge

6 Exempel på frågor att diskutera gemensamt
Vad har vi för idéer gällande hur delaktigheten och inflytandet kan bli ännu bättre? Vilka erfarenheter från kulturskolor runt om i landet gällande projekt för stärkt delaktighet och inflytande kan hjälpa oss? Vad skulle vi kunna arbeta med i form av: A) projekt B) nya löpande rutiner Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!

7 Lärdomar för framtiden
DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN Lärdomar för framtiden Om förankring, kunskap och fokus i projekt om delaktighet och inflytande i kulturskolan

8 Exempel på frågor att diskutera gemensamt
Hur skapar vi förankring redan från början i arbetet? Hur avgränsar vi oss för att orka? Vilken typ av gemensam utgångspunkt, exempelvis i form av kunskap, behöver vi för att komma vidare? Vilken eventuell extern hjälp skulle vi behöva för att komma igång/komma vidare? Hur tänker vi oss att resultat från ett projekt kan samlas och leva vidare? Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!


Ladda ner ppt "Mervärden och aha-upplevelser"

Liknande presentationer


Google-annonser