Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mervärden och aha-upplevelser Varför ska man arbeta för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan? DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mervärden och aha-upplevelser Varför ska man arbeta för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan? DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN."— Presentationens avskrift:

1 Mervärden och aha-upplevelser Varför ska man arbeta för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan? DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN

2 Exempel på frågor att diskutera gemensamt 1.Vad betyder delaktighet och inflytande för oss? 2.Vilken bild har vi av delaktighet och inflytande i vår kulturskola? 3.Vilka bestämmer mest och över vad? 4.Hur ser vi på kopplingen mellan barn och ungas inflytande och kvalitet i verksamheten? Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!

3 En kulturskola för alla Funktionsnedsättning, delaktighet och inflytande i kulturskolan DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN

4 Exempel på frågor att diskutera gemensamt 1.Hur anpassar vi vår verksamhet utifrån varierande behov hos våra elever? 2.Vilka verktyg/metoder använder vi för att stötta elevers varierande förutsättningar? 3.Hur homogen/heterogen ser vår elevgrupp ut? Varför? 4.Hur kan vi bli bättre på att nå ut till grupper som vi har svårt att locka till kulturskolan? Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!

5 Inspirerande initiativ Exempel på vad arbete med delaktighet och inflytande i kulturskolan kan innebära och ge DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN

6 Exempel på frågor att diskutera gemensamt 1.Vad har vi för idéer gällande hur delaktigheten och inflytandet kan bli ännu bättre? 2.Vilka erfarenheter från kulturskolor runt om i landet gällande projekt för stärkt delaktighet och inflytande kan hjälpa oss? 3.Vad skulle vi kunna arbeta med i form av: A) projekt B) nya löpande rutiner Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!

7 Lärdomar för framtiden Om förankring, kunskap och fokus i projekt om delaktighet och inflytande i kulturskolan DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN

8 Exempel på frågor att diskutera gemensamt 1.Hur skapar vi förankring redan från början i arbetet? 2.Hur avgränsar vi oss för att orka? 3.Vilken typ av gemensam utgångspunkt, exempelvis i form av kunskap, behöver vi för att komma vidare? 4.Vilken eventuell extern hjälp skulle vi behöva för att komma igång/komma vidare? 5.Hur tänker vi oss att resultat från ett projekt kan samlas och leva vidare? Ta gärna stöd av metod- och inspirationsmaterialet från projektet!


Ladda ner ppt "Mervärden och aha-upplevelser Varför ska man arbeta för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan? DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN."

Liknande presentationer


Google-annonser