Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens bruknings- praxis Vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens bruknings- praxis Vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen."— Presentationens avskrift:

1 Dagens bruknings- praxis Vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen

2 Vilka problemområden har vi? Kväveläckage Fosforläckage Klimatgaser Bördighet Alltid varit rätt att producera så mycket som möjligt med så små insatser som möjligt. Överskott ger ofta problem

3 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllning Anpassa till markkartan, fördelning till grannar/andra Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport Nollruta kvävegödsling höstvete

4 Gödslingsintensitet, växttillgängligt kväve i stall och handelsgödsel Källa : Djodic & Kyllmar, användning av gödselmedel på åkermark, rapport 2011:22

5 Gödslingsintensitet för de tre största grödorna Källa : Djodic & Kyllmar, användning av gödselmedel på åkermark, rapport 2011:22

6 Fosfor och gödslingsintensitet Källa : Djodic & Kyllmar, användning av gödselmedel på åkermark, rapport 2011:22

7 Åtgärder kväve och fosfor före och efter medlemskap i Greppa Näringen Använd de hjälpmedel som finns för att hitta rätt giva Kvävesimulatorn- optimerar kvävegivan utifrån skörd och priskvot (kvävepris/avräkningspris på spannmålen) Stallgödselkalkylen- beräkna effekt av stallgödsel vid olika spridningstidpunkter och teknik Precisionsodlingsteknik

8 Växtodlingsgårdar och kvävebalans -23 kg/ha +41 kg/ha Realistiskt med +/- 10 till 15 kg N/ha

9 Växtodlingsgårdar Kväve in

10 Mjölkgårdar och kvävebalans -30 kg/ha +54 kg/ha Realistiskt med +/- 15 till 30 kg N/ha

11 Mjölkgårdar Kväve in

12 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport

13 Grödfördelning på olika gårdstyper GårdstyperVäxtodlingMjölkGris Arealunderlag169 000 ha118 000 ha36 900 ha Viktigaste grödor HöstsädGrovfoderVårsäd Höstsäd Oljeväxter/ sockerbetor HöstsädOljeväxter/ sockerbetor FörändringarOljeväxter ↑Grovfoder ↑Höst-/vårsäd ↑ Träda ↓ Oljeväxter ↑ Sockerbetor ↓Grovfoder ↑ Träda ↓

14 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport

15 Stallgödselstatistik Statistiska Centralbyrån (SCB) Gödselmedel i jordbruket 2010-2011

16 GNS GSK Produktions- områden GMB SS MSK GSS NN ÖN

17 Vanligaste gödselslaget?

18 Gödseltyp utifrån djurslag

19 När sprids stallgödseln? Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

20 Lagringskapacitet NÖT: ca 85% kan lagra flytgödseln minst 8 mån Ca 60% för mjölk och 75% för kött kan lagra urinen minst 8 mån GRIS: 98% kan lagra gödseln minst 8 mån, och 90% mer än 10 mån LAGSTIFTNING har antagligen styrt detta

21 Lagringskapacitet – mjölkkor 2010-2011 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

22 Lagringskapacitet – slaktsvin 2010-2011 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

23 Spridningsteknik för flytgödsel 2010-2011 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1002

24 Spridningsteknik utifrån gröda 2010-2011 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

25 Fosforbalans i förhållande till djurtäthet på mjölkgården, ca 1900 mjölkgårdar

26 P-balans – Greppa Näringen ca 1500 balanser från växtodlingsgårdar kg underskott/överskott per ha P-AL-klass verkligheten borde vara

27 P-balans – Greppa Näringen ca 2 000 balanser från mjölkgårdar kg underskott/överskott per ha P-AL-klass verkligheten borde vara

28 Åtgärder kväveutlakning - procentuell skillnad före och efter medlemskap i Greppa Näringen

29 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport

30 Åtgärder kväveutlakning - procentuell skillnad före och efter medlemskap i Greppa Näringen

31 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda och våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport


Ladda ner ppt "Dagens bruknings- praxis Vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen."

Liknande presentationer


Google-annonser