Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jenna Brandon Sofie Flint Madelene Görs Linnea Henningsson Linnea JohanssonGrupp 8 LOGISTICS PLATFORMS FOR IMPROVED STRATEGIC FLEXIBILITY - - Abrahamsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jenna Brandon Sofie Flint Madelene Görs Linnea Henningsson Linnea JohanssonGrupp 8 LOGISTICS PLATFORMS FOR IMPROVED STRATEGIC FLEXIBILITY - - Abrahamsson,"— Presentationens avskrift:

1 Jenna Brandon Sofie Flint Madelene Görs Linnea Henningsson Linnea JohanssonGrupp 8 LOGISTICS PLATFORMS FOR IMPROVED STRATEGIC FLEXIBILITY - - Abrahamsson, Aldin & Stahre

2 Agenda Syfte Bakgrund Tre logistiktyper Logistiska plattformar Nyckelord Centraliserad och standardiserad logistik Luna/Bergman & Beving Tools Case Sammanfattning

3 Syfte Beskriva, definiera och exemplifiera konceptet av den logistiska plattformen med inbyggd strategisk flexibilitet

4 Bakgrund 80-talet Lean Produktivitet Resursutnyttjande 90-talet Centraliserad Helhetsfokus Internationellt 00-talet Dynamisk miljö Ökad dynamisk effektivitet Logistiken stöttar strategiska rörelser

5 Tre logistiktyper Typ 1: Decentraliserad logistik med anknytning till produktion och marknadsföring Produktion & marknadsföring Geografisk närhet Decentralisering Flexibel drift Typ 2: Centraliserad logistik och direkt distribution Ledtid Centralisering Flexibilitet mot kund Typ 3: Logistisk plattform som resursbas för marknadsutveckling Externa relationer Osäker miljö och nya kundkrav Centralisering Stötta strategisk flexibilitet

6 Logistiska plattformar Två trender Globalisering & företagskonsolidering Kunder i fokus Från kostnadsminimering  stretegisk flexibilitet & effektivitet

7 Nyckelord Central styrning Logistiska koncept Logistisk struktur Processer och relaterade aktiviteter

8 Centraliserad och standardiserad logistik Två dimensioner av centralisering Koncentration Närhet till toppen Standardiserade processer Krävs mindre övervakning & ingripande Viktigt för att uppnå strategisk flexibilitet

9 Luna/Bergman & Beving Tools Case 80-talet Långa leveranstider Låg tillgänglighet Okoordinerat 90-talet Ökade krav Såg till slutkund (bilindustrin) Etablering av nätverk Koordinering 00-talet Radikal logistikutveckling Fortsatt nätverkande Ytterligare koordinering Ökad flexibilitet

10 Sammanfattning av skillnader Typ 1Typ 2Typ 3 Fokus Optimering av aktiviteter Struktur Dynamiska kompetenser Prioriteringar Effektivitet och resursutnyttjande Geografiskt avstånd till kund Reducera kostnad Tillgänglighet och tid till kunder Marknads- positionering och strategier Utveckla nya erbjudanden Struktur och organisation Koppling till produktion och försäljning Decentraliserat Centraliserad logistik, separerad från produktion och försäljning Centralisering och standardisering Centraliserat logistiskt ansvar Standardiserade processer, anpassade till marknadssegme nt Flexibilitet Operationell flexibilitet, att kunna skynda på driften Operationell flexibilitet, att kunna svara till kundönskemål Strategisk flexibilitet

11 Flexibilitetskrav och organisering

12 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Jenna Brandon Sofie Flint Madelene Görs Linnea Henningsson Linnea JohanssonGrupp 8 LOGISTICS PLATFORMS FOR IMPROVED STRATEGIC FLEXIBILITY - - Abrahamsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser