Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartor på nätet Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartor på nätet Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Kartor på nätet Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet

2 Kartor på nätet Kartmaterial Historiska kartor Lundakartan GIS vid LU Vad är detta? Vad kan det vara bra för? Skillnad karta – bild? Handlar om digitala kartor

3 Vad är en karta? Ett manuellt verktyg för hantering och enkel analys av lägesbunden information

4 Vad är lägesbunden data? Objekt med någon form av rumslig struktur. Dessa har en position, ett läge. Vi kan säga VAR de finns. Position anges med en koordinat x, y, (z) i något koordinatsystem

5 Sfäriskt koordinatsystem på jorden

6 Koordinatsystem i Sverige RT 90

7 Koordinatsystem i Lund

8 Position på kårhusets aula

9 Vad används kartor till Visa var  Olika karttyper Söka var  Olika karttyper Analysera  Flera olika karttyper

10 GIS Geografiska InformationsSystem Ett datoriserat system för hantering och analys av lägesbunden information

11 Analog och digital karta är en plan modell av verkligheten som måste : sovras förenklas delas upp

12 Dela upp verkligheten

13 I GIS representeras lägesbunden data som geometriska objekt: 1. Punkt (brunn, lyktstolpe) 2. Linje (väg, bäck, el-ledning) 3. Yta (sjö, fastighet, skog)

14 En del lägesrelaterad data representeras bättre av en kontinuerlig yta: Nederbörd Temperatur Topografi

15 Attribut beskrivande data om de geometriska objekten i kartan hastighet på en väg ägare till ett hus typ av mark

16 Geometriska objekt (i kartan) kopplas samman med attribut i tabeller IDNAMNTax. värde 12A. Nilsson150 000 13P. Jonasson210 000 14K. Hallén97 000 15J. Fransson1 120 000 LÄNK

17 Olika typer av attribut kan vara: Tabeller Text Bilder Filmer Ljud etc

18 Gemensamma databaser  ökad effektivitet

19 Vad kan vi göra med GIS? SÖKNING / VISUALISERING ANALYS DYNAMISK MODELLERING

20 Vi utgår från position storlek distribution form samexistens samvariation för att studera samhälle och miljö

21 Sökning / Visualisering Vem äger den fastigheten? Vilken fastighet tillhör Petter?

22 Avstånd i ett nätverk mellan A och B Kortaste vägen Snabbaste vägen

23 Avstånd / Närhet Hur många barn bor inom ½ km från en specifik skola?

24 Relation mellan olika objekt Hur många åkerfält gränsar till ett vattendrag? Hur stora är dessa? Hur mycket närsalter läcker från dessa?

25 Förändring i tiden - Historiska kartor Vad fanns i NÖ Lund för 140 år sedan?

26 Var används GIS? Samhällsplanering Miljöplanering Miljöövervakning Skogsbruk Arkeologi Medicin - Epidemiologi Ledningsadministration Ekonomi Marknadsföring Informationsspridning - Internet

27 SÖKNING / VISUALISERING ANALYS DYNAMISK MODELLERING

28 Sammanfattning Vi kan göra mer med GIS Vi kan göra det enklare med GIS Men : kunskap om lägesbunden data och geografisk analys viktig! TY

29 Garbage in – Garbage out

30 Lundakartan på Internet Ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Lunds universitet Utförare: GIS-centrum, LU

31 Syfte Skapa Internetkarta över Lunds kommun - söka på adresser - presentera kommuninformation i kartan - kartgränssnitt till LUCAT

32 Teknisk principlösning http Webserver html, gif, javascript Vanlig webbläsare GIS-program Kartan Uppdatering var 6:e månad från kommunen Databashanterare Kommuninformation Kontinuerlig uppdatering från kommunen LUCAT databas Kontinuerlig uppdatering från universitetet

33 Funktionalitet Zooma i kartan (anpassad för skala mellan 1:1 000 till 1:150 000) Söka på adresser Visa institutions läge i kartan från institutionssida i LUCAT Mäta avstånd

34

35

36

37

38 Visa karta

39 Status Allmänt tillgänglig om några veckor

40 vid Centrumbildning för att sprida och underlätta användandet av GIS inom Lunds universitet Målgrupp: Lärare och forskare vid LU

41 GIS-centrums uppdrag Organ för rådgivning inom GIS Programvara för GIS Koordinering av GIS-utbildning inom LU Databas för rumsliga digitala data, kartor Sammanhållen forskning inom ämnet Kontaktorgan mot organisationer utanför LU Anpassade kurser inom GIS

42 Projekt idag GIS för analys av hälsopåverkan av luftföroreningar Lunds kommuns/Lunds universitets webbkarta EU-projekt om mobila kartor, GIMODIG EU-projekt om GIS-utbildning via Internet Landskapsrekonstruktion med hjälp av fossila pollen Freds- och utvecklingsprojekt i Ugand. Regional utveckling i Sri Lanka

43 Sölvegatan 10 karin.larsson@nateko.lu.se www.giscentrum.lu.se


Ladda ner ppt "Kartor på nätet Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser