Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fokus på kundvärde och teamutveckling - så utnyttjar vi Lean principerna för framgång Rickard Eriksson, produktionsansvarig på Elicit www.elicit.se 2009-03-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fokus på kundvärde och teamutveckling - så utnyttjar vi Lean principerna för framgång Rickard Eriksson, produktionsansvarig på Elicit www.elicit.se 2009-03-24."— Presentationens avskrift:

1 Fokus på kundvärde och teamutveckling - så utnyttjar vi Lean principerna för framgång Rickard Eriksson, produktionsansvarig på Elicit www.elicit.se 2009-03-24

2 Detta föredraget handlar om… • Varför behövs Lean • Framgångsfaktorerna bakom Lean • Lean och Agile på ett företag • Effekter av att jobba lättrörligt och agilt • Erfarenheter och förfinat arbetssätt över tiden

3 I huvudet på en CIO • Verksamheten behöver stöd för hela sin omfattning nu • Verksamheten förändras ständigt, stödet måste följa med • Kostnader för stödet skall helst utveckla verksamheten, förädla konkurrensfördelar. Inte bara hålla lampan tänd.

4 Flöden Metodik – en tillbakablick Tidsstudier TQM JIT World class manuf. Lean Manufacturing Lean Product Development RUP Agila tekniker Lean Software Development

5 Framgångsfaktorer bakom Lean • Värdefokus i alla led • Fokus på kommunikation • Fokus på kunskap • Kort tid från behov till stöd på plats • Design för att snabbt kunna anpassas • Design för låg driftskostnad • Standardiserad arkitektur • Standardiserade arbetssätt

6 Lean och agile på ett företag • Värdefokuserat mindset hos medarbetare och kunder • Företagsvärderingar som andas Lean och Agile • Lean och Agile i företagets alla processer • Enkelhet • Standardisering • Anpassat teknikval

7 Fokusera på att… + Eliminera överproduktion Förenkla och standardisera Skapa effektiva team FokusområdenIstället för… Processfokusets brister Tunga processer Kommunikations- och fokusproblem

8 • Motivera allt med avseende på verksamhetsvärde • definiera önskade verksamhetsvärden • definiera ägare/mottagare för varje verksamhetsvärde • skapa en prioritering mellan de önskade verksamhetsvärdena • Gör bara sådant som skapar verksamhetsvärde • hantera bara de behov som finns idag • välj alltid enklast tänkbara lösning • undvik överlämningar, hopp mellan uppgifter, fördröjning, defekter • Skjut upp bindande beslut tills när man vet mest • bestäm på hög nivå först och bryt ner till detaljer senare • låt dem som är mest insatta ta besluten Eliminera överproduktion

9 • Återkoppla mot verksamhetsvärdena • lägg fram hypoteser om hur man skall skapa verksamhetsvärdena • låt mottagarna för verksamhetsvärdet validera hypoteserna • kommunicera mellan mottagare och leverantör under hela processen • Skapa gemensam kunskapsplattform • skapa konceptuella modeller som beskriver domän för verksamhet och teknik • Skapa team som värnar om verksamhetsvärdena • träna team-medlemmar både hos mottagare och leverantör att ta ansvar för värdefokus • distribuera ansvar • gör alla helt medvetna om verksamhetsvärdena • Leverera snabbt • håll uppe tempo och motivation genom snabba leveranser • borga för snabb återkoppling på identifierade behov • uppfyll behov innan de ändras

10 Förenkla och standardisera Smile plattformen Microsoft SQL Server Microsoft Visual Studio Microsoft ASP.NET Microsoft Enterprise Library Microsoft Office (reports in excel) Microsoft Reporting Services Elicit Smile Platform Iteration 0 Iteration 1 Repetera efter behov Iteration n Planera mål, grova lösningsförslag, tidsram, prioriteringar och team Detaljplanera, delleverera och återkoppla mot målen Acceptera och släpp slutleverans Identifiera behov, skapa visioner Produktionsstart, optimering, utbildning Koncept och uppstartsfas ProduktionsfasLeveransfasBehovsfasUtrullningsfas Iteration Uppfyllt verksamhetsvärde Återkoppling 1. Skapar vi det efterfrågade verksamhetsvärdet? 2. Håller vi oss inom tids och kostnadsramarna? 3. Kan vi integrera? 4. Kommer vi komma i drift som planerat? 5. Kommer lösningen kunna anpassas vid förändrade behov?

11 Förenkla och standardisera Iteration 0 Iteration 1 Repetera efter behov Iteration n Planera mål, grova lösningsförslag, tidsram, prioriteringar och team Detaljplanera, delleverera och återkoppla mot målen Acceptera och släpp slutleverans Identifiera behov, skapa visioner Produktionsstart, optimering, utbildning Koncept och uppstartsfas ProduktionsfasLeveransfasBehovsfasUtrullningsfas Omfattning Intressenter Projektledare WBS Estimat Budget Koncept Team Projektplan Detaljplanera Delleverera Feedback Uppföljning Förbered drift Acc. Workshops Uppföljning Initiera drift Utrullningsstöd Optimering Framtidsplanering Agila tekniker, t ex Scrum Lean-fokuserade tekniker

12 Förenkla och standardisera Application Management Process Roller Process Roller Service Management Verktyg

13 Förenkla och standardisera Application ManagementService Management

14 Skapa effektiva team • Både verksamhet och IT • Rätt roller • Rätt gränsytor • Rätt skicklighet • Rätt erfarenhet • Ständig förbättring

15 Effekter av Elicits arbetssätt Effekter ur det externa perspektivet • Mycket kort tid från behov till verksamhetsnytta på plats • Värdefokus ger mycket bra uppfyllnadsgrad vad gäller förväntad verksamhetsnytta • Tät kommunikation mellan kund och leverantör ger framgångsrika relationer • Högt tempo inspirerar både kunden och leverantören • Värdefokus och tempo ger kostnadseffektivitet • Standardisering och förenkling av teknik och arbetssätt gör underhållsdriften lätthanterad och kostnadseffektiv

16 Effekter av Elicits arbetssätt Effekter ur det interna perspektivet • Värdefokus gör det lättare att förstå och uppfylla kundens verkliga behov • Färre överlämningspunkter gör det lätt att förvalta kunskap • Distribuerat ansvar för detaljplanering ger hög arbetstillfredställelse • Många roller på få personer gör personalens kompetens mer komplett • Standardisering och förenkling gör det lättare att lägga maximal fokus på verksamhetsmålen

17 Erfarenheter • Företaget behöver jobba in Lean-principerna i sina grundläggande värderingar • Lean-principerna behöver kommuniceras kontinuerligt • Man behöver skaffa sig bra sätt att kommunicera så att alla förstår • Man behöver göra det enkelt att förstå och jobba enligt Lean-principerna med hjälp av verktyg och lathundar

18 Erfarenheter • Team-medlemmar (både IT och verksamhet) måste ha tillräcklig beslutsrätt för att man skall kunna hålla högt tempo • Rekrytering och träning av personal måste göras med Lean-principerna i åtanke • Att jobba enligt Lean-principerna har blivit en viktig del för många företag i IT-branschen


Ladda ner ppt "Fokus på kundvärde och teamutveckling - så utnyttjar vi Lean principerna för framgång Rickard Eriksson, produktionsansvarig på Elicit www.elicit.se 2009-03-24."

Liknande presentationer


Google-annonser