Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för flexibelt lärande Söderhamns arena för vuxnas lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för flexibelt lärande Söderhamns arena för vuxnas lärande"— Presentationens avskrift:

1 Centrum för flexibelt lärande Söderhamns arena för vuxnas lärande

2 Visionen om växande CFL erbjuder flexibelt lärande för individer, näringsliv och organisationer. CFL är också en mötesplats och studiemiljö som är öppen för alla. Vi ser det livslånga lärandet som nyckeln till både personlig utveckling och tillväxt i vårt samhälle. Vi tror på människans förmåga och vilja att utvecklas. Vi tror på samarbete, lokalt och globalt. Du är välkommen till oss. Tillsammans gör vi visionen om växande till verklighet.

3 Centrum för flexibelt lärande
1200 studerande 2000 i uppdragsutbildning 55-60 personal Ekonomi Statsbidrag Söderhamns kommun Projekt Uppdragsutbildning

4 Mitt i Sverige Kustkommun med 500 öar Goda kommunikationer Hälsingland
Bästa tillväxten i Gävleborg

5 Lärcentra i Hälsingland
6 kommuner, ekonomisk förening: Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall Nitus - högskoleutbildning Gymnasieutbildningar-KY-utbildningar Gemensamma projekt

6 Lärcentra lockar andra målgrupper
Yrkesverksamma och ortsbundna Lägre trösklar, avdramatiserar högre utbildning Studerande utan studietradition Oberoende av tid och plats

7 Eftergymnasial utbildning
Söderhamn och Gävleborgs län ligger under riksgenomsnittet Fler kvinnor än män Personer med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre är i Gävleborgs län 17% - i riket 23%

8 Sysselsättning Exempel på större arbetsplatser i kommunen:
Kommunen (2300) och landstinget ( ) är de största arbetgivarna Vallviks Bruk 200 Teleperformance 180 Arizona Chemical 160 Ala Sågverk (Stora Enso) 130 Söderhamn Eriksson 130 PRV Varumärkesenheten 110 Eco Log 70 Elektrosystem 50

9 Bakgrund Vision 2005 anger behovet av en gemensam ”arena” för företag och utbildning. Behov av att skapa en slagkraftig utbildningsorganisation för alla eftergymnasiala utbildningar och för vuxenutbildningen i Söderhamn Teknikpark-Söderhamn/krav på strategiska utbildningsinsatser och FoU.

10 Bakgrund forts… Nedläggning av F15/Flygstaden – första rangens företagspark Låg formell utbildningsnivå Nytt arbetssätt och anpassning till olika lärstilar. Fokus på flexibelt, livslångt- och livsvitt lärande.

11 Centrum för flexibelt lärande

12 Vision 2012 Öppna Söderhamn – något att längta till!
Lärande och mångfald får det att sjuda av skaparkraft och glädje Lärande och mångfald är den viktigaste inspirationskällan för nyskapande och utveckling av individer och företag. I Söderhamn finns tillgång till utbildning och lärande av hög kvalitet för skiftande behov.

13 Tillgångar som växer Nätverk som stärker Förebilder som lyfter
Synliggör framstegen Förebilder som lyfter Riv murar & bygg broar Fokusera på möten mellan människor Nätverk som stärker Kraftsamla för ett starkt kultur- och föreningsliv Utveckla attraktiva livsmiljöer Stimulera entreprenörskap & företagsutveckling Vidareutveckla det lärande Söderhamn Tillgångar som växer

14 Arbete och kompetens för tillväxt
Projekt Högskoleutbildningar Forskning och Utveckling Vuxenutbildning Media/litteratur KY Lärande för tillväxt och demokrati SFI Vägledning/validering Särvux Näringslivsfrågor

15 CFL – Allt på ett ställe Allt för vuxnas lärande samlat på ett ställe.
Den fysiska platsen viktig - möjliggör möten mellan grupper, underlättar övergång till högre studier. Den virtuella platsen spelar huvudrollen: Videokonferenser den egna datorn hemma Flexibelt och individuellt.

16 CFL – Allt på ett ställe CFL erbjuder Lärande för individer
Lärande för näringsliv och organisationer Konferensservice Dessutom jobbar CFL med utveckling genom Forskning och utveckling, FoU Projektverksamhet

17 Lärande för individer Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiekurser
Omvårdnadsutbildning för vuxna, och för ungdomar (OP) Svenska för invandrare (SFI) Särvux Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Högskoleutbildningar Arbetsplatsförlagt lärande/yrkesutbildning på arbetsplats,YAP Service till de studerande, t ex studie- och yrkesvägledning, mediatek, läs- och skrivstöd.

18 Lärande för näringsliv och organisationer
Enstaka kurser, längre utbildningar, seminarier, projektmedverkan, utvärderingar och analyser, handledning, organisationsutveckling. Skräddarsys helt efter kundens behov. Samarbete med andra utbildningsanordnare. CFL mäklare mellan företags och organisationers utbildningsbehov och marknadens utbildningsutbud Exempel på utbildningar Konversationsengelska, Data, Hälsa och friskvård, Demens, Medicinsk terminologi, Ekonomi, Marknadsföring, Omvärlds-bevakning, Lean production, Produktionsteknik, Handledare.

19 Konferensservice Centralt läge och moderna lokaler
Hörsal med 278 platser Matplatser för 300 sittande gäster Konferensrum för allt från 10 till 70 personer. Utställningsyta på 75 kvadratmeter Förtäring, teknik och annan service

20 Forskning och utveckling, FoU
Unik verksamhet Stor betydelse för utvecklingen för företag, organisationer och samhället i regionen. Motor för utvecklingen och drivkraft för växande. Grunderna i CFLs FoU-verksamhet kommer från forsknings- och utvecklingscentrum, FoU-Centrum Söderhamn, som byggdes upp år 2000.

21 Projektverksamhet CFL bedriver och deltar i ett stort antal lokala, regionala, nationella och internationella projekt. QUALC Quality Assurance Network for Adult Learning Centres Kvalitetsarbete mellan Sverige, Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Rumänien och Storbritannien. BASIS – delprojekt om flexibelt lärande EuroguideVAL – utvecklar Vägledningens roll i valideringen CFL leder projektet i samarbete med nio europeiska partners

22 EU-projektpartners

23 3M - Mötesplats, mäklare och Motor
PROJEKT 3M - Mötesplats, mäklare och Motor Innovativa miljöer, Entreprenörskap, Tillgänglighet Sammanföra forskning och företagande Utveckla regionens näringsliv - skapa mötesplatser stimulera kunskapsöverföring För hållbarhet behövs en stödstruktur Representanter från näringslivet ingår i nätverket

24 PROJEKT Den retsamma skolbänken - ett projekt om människors lärande
ENY, En Ny Yrkesutbildning - pedagogisk idé för yrkesutbildning Eurotrainer - utvecklar webbmötesplats för yrkesutbildare Guidance Merger 2 - lärande och bygger strukturer i öst för vuxnas studievägledning LU, Lärande och Utveckling - systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt

25 PROJEKT Learning Path - webbaserad utbildning och informationsutbyte för företag SEALLL - självutvärderingsverktyg för vuxenutbildare Kanadautbyte GSJ och Projektansökan om Sydafrikasamarbete

26 PROJEKT The Enabler - kompetenscoach på arbetsplatser
Attract and Retain - om rekrytering till vuxenutbildning med hjälp av studerandeambassadörer The Winkit - validering av kvinnors informella lärande

27 Projekt - viktig del av verksamheten
Bygger nätverk Ger medel till utveckling Viktiga impulser till den egna verksamheten Kompetensutveckling av egen personal God PR nationellt och internationellt

28 Projekt - Strategier Direkt överförbart till verksamheten
Naturlig del med majoritet av personalen involverade Visa på nyttan, kunskapsmässigt och materiellt Ge tid till inblandade Gör alltid ett bra jobb Omvärldsspaning

29 Projekt - Resultat Nyskapande kring arbetsplatsförlagt lärande, pedagogik, flexibelt lärande, vägledning, validering mm Hög teknisk standard

30 Förutsättningar Engagemang Kreativitet Politiskt stöd

31 Kontakt Thomas Norgren Chef för CFL Tel , E-post: Ann-Sofie Gustafsson Verksamhetschef Högskoleverksamhet, forskning- och utveckling, lärande för näringsliv och organisationer, konferensservice Tel , , e-post: Klas Tallvid Verksamhetschef och rektor Studie- och yrkesvägledning, arbetsplatsförlagt lärande, yrkesutbildning på arbetsplats – YAP, kvalificerad yrkesutbildning – KY, validering Tel , , Dan Jonsson Verksamhetschef och rektor Särvux, Svenska för invandrare – SFI, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser Tel , , e-post: Cecilia Torstensson Verksamhetschef Gymnasiets omvårdnadsprogram för ungdomar – OP, omvårdnadsutbildning för vuxna Tel , ,


Ladda ner ppt "Centrum för flexibelt lärande Söderhamns arena för vuxnas lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser