Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 4."— Presentationens avskrift:

1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 4

2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Dagens innehåll: 1.Begrepp 2.Koncentration i din idrott 3.Praktisk övning 4.Verktyg 5.Avrundning

3 1. Begrepp Association Refokuseringsförmåga Uppmärksamhet Bred/Smal uppmärksamhet Inre/Yttre uppmärksamhet ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Disassociation Fokusering Distraktioner

4 Inre Bred Yttre Smal Nideffer & Sagel 2001 1. Begrepp ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

5 Viss fokus är viktigare än andra, beroende på idrott och situation (Nideffer & Sagel, 2001).  yttre - föremål eller händelser (ex. vädret, publiken, andra deltagare i tävling, tränaren) eller  inre - känslor och föreställningar (ex. positiva/negativa tankar och känslor så som lågt självförtroende, el. typ av motivation, anspänning).  smal - fokusering då personen fokuserar på en eller två saker.  bred - Fokus är på flera saker samtidigt. 1. Begrepp ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

6 Inre Bred Yttre Smal 1. Begrepp Nideffer & Sagel 2001 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

7 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 2. Koncentration i din idrott

8 Alla idrotter ha olika koncentrationsfas. Ett bra sätt att bli medveten om vilka krav som ställs i din idrott är att utgå från Niderffers modell. Ställ följande frågor Vilka delar av din idrott kräver;  Smalt inre fokus?  Smalt yttre fokus?  Brett inre fokus?  Brett yttre fokus?  Är det viktigt att kunna skifta fokus snabbt? ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 2. Koncentration i din idrott

9  1. Riktar sin uppmärksamhet mot någonting  2. Anpassar uppmärksamheten på ett adekvat sätt  3. Upprätthåller uppmärksamheten över tid och med en hög intensitet ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1. Begrepp

10  Viktigt att kunna reglera sin spänningsnivå  Upprätthålla uppmärksamheten över tid  Rikta uppmärksamheten åt rätt håll  Återta koncentrationen efter störning (refokusering) ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1. Begrepp

11 Refokusering ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Förmåga att rikta uppmärksamheten mot det relevanta efter det att vi blivit distraherade Självmedvetenhet ”Varningssystem” 1. Begrepp

12 Övning ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 3. Praktisk Övning

13 Övning ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 3. Praktisk Övning

14 InreYttre  Tankar och känslor och inre upplevelser så som smärta och trötthet  Ljud i omgivningen, väder, publik mfl yttre omständigheter 1. Begrepp

15  Idrottare måste vilja koncentrera sig  Idrottare kan bara fokusera på en sak i taget  Idrottare är fokuserade när de koncentrerar sig på specifika och relevanta saker under deras kontroll  Idrottare tappar koncentrationen när de fokuserar på irrelevanta saker utanför deras kontroll  Nervositet och ängslan stör koncentrationen 4. Verktyg

16  Association Lyssna på kroppens signaler  Disassiociation Medvetet försöka tänka på annat ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 4. Verktyg

17  Mentala föreställningar  Gör en koncentrationsplan  Skaffa dig rutiner  Använd ”tankeparkering”  Forma en refokuseringsplan  Forma posetiva koncentrationsaffirmatio ner ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 4. Verktyg

18 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Debrifing - Hamburgaren 1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga. Brödet i botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som idrottare. 2. Konstruktiv kritik Köttet : Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du känner att du vill utveckla eller förbättra. 3. Positiv energi! Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar med dig ifrån dagens tillfälle! 5. Avrundning


Ladda ner ppt "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 4."

Liknande presentationer


Google-annonser