Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsbehandling Botande – sällan Prognosförbättring Ökad livskvalitet och minskade symtom Minskat sjukvårdsbehov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsbehandling Botande – sällan Prognosförbättring Ökad livskvalitet och minskade symtom Minskat sjukvårdsbehov."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsbehandling Botande – sällan Prognosförbättring Ökad livskvalitet och minskade symtom Minskat sjukvårdsbehov

2 Läkemedel hos äldre Äldre än 75 år står för 30% av kostnaderna De 150000 i SÄBO står för 10% Antalet läkemedel för de senare fördubblat under 90-talets sista 5 år (till 8-9) Sjukhusvård, 15% läkemedelsrelaterade Kostnader för biverkningar mm 2 miljarder Kassationskostnader 1 miljard Kostnad för felaktig läkemedelsbehandling 10 miljarder enl SKL

3 Läkemedelsrelaterade problem 1. Osäkerhet om läkemedlets syfte 2. Dubbelmedicinering 3. Interaktion 4. Kontraindikation 5. Utebliven/otillräcklig effekt 6. Biverkning 7. Underanvändning 8. Överanvändning

4 Läkemedelsrelaterade problem, forts 9. Olämplig tid för LM-intag/fel dos intervall 10. Administreringsproblem 11. Svåröppnad förpackning 12. Olämplig förvaring 13. Annat läkemedelsrelaterat problem

5 Sjukhusinläggning pga läkemedelsbiverkning 11-13 % av alla inläggningar Medelålder 72-77 år, 6-8 läkemedel Typ A-biverkan (förstärkt farmakologisk effekt) 96% (OBS! Njurfunktionen, GFR<30 ml/min) Symtom: yrsel, fall, lågt BT, vätskebalansrubbning, blödning, gastro-int symtom, förvirring, medvetandesänkning

6 Sjukhusinläggning pga läkemedelsbiverkning, forts Vanligast: kardiovaskulära medel (ACE- hämmare, beta-block, diuretika, kaliumsparare), antikoagulantia, analgetika Självmedicinering: NSAID, egen dosändring

7

8

9

10

11

12

13 Problem vid beh av äldre Njurfunktionen Leverfunktionen Nedsatt baroreceptorfunktion Ökad känslighet i det kolinerga systemet Ökad risk för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem Multisjuka

14 Njurfunktion Formel enligt Cockcroft-Gault. Män ≥ 20 år: Kreatininclearance = (1.23 * (140 - ålder) * vikt) / S-kreatinin Kvinnor ≥ 20 år: Kreatininclearance = (1.04 * (140 - ålder) * vikt) / S-kreatinin Cystatin C (speglar GFR, påverkas ej av muskelmassan)

15 Polyfarmaci, definition Polypharmacon (gr.) – läkemedel som består av flera olika komponenter Minst 3 läkemedel (5) ”Dubblering”, interaktioner, fel doser, fel indikationer, missade kontraindikationer, orimliga doseringsrutiner

16 Hur stort är problemet Läkemedelslistor stämmer ej: PV till sluten vård. Hos 20 av 22 pat upptäcktes 147 skillnader (ej överförda, skillnader i dos.intervall vanligast) Apodos i Örebro: 11 pat till USÖ, 44 överföringsfel av läkemedelsinformationen

17 Läkemedelsgenomgång De studier som gjorts vad gäller farmaceuts medverkan vid ut-/in- skrivning vid sjukhus, hembesök, telefonuppföljning, medverkan i ronder och utbildning har givit divergerande resultat. Enligt rykte om kommande SBU-rapporten om ”Läkemedelsrelaterade problem hos äldre patienter” är läkemedelsgenomgångar inte lösningen på äldres felmedicinering när det gäller patientrelaterade effektmått

18 Minska polyfarmaci Kontrollera läkemedelslistan och överensstämmelse med annan dok. Utvärdera effekten, sätt ut om ingen sådan ses eller vid tveksamhet Överväger nyttan risken för biverkningar Icke-farmakologisk behandling Ompröva indikationen Tänk på interaktioner

19

20


Ladda ner ppt "Läkemedelsbehandling Botande – sällan Prognosförbättring Ökad livskvalitet och minskade symtom Minskat sjukvårdsbehov."

Liknande presentationer


Google-annonser