Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNIKATION - SOM RINGAR PÅ VATTEN PROJEKTET ANVÄNDNING AV INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I UNDERVISNING OCH STUDIER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNIKATION - SOM RINGAR PÅ VATTEN PROJEKTET ANVÄNDNING AV INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I UNDERVISNING OCH STUDIER."— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNIKATION - SOM RINGAR PÅ VATTEN PROJEKTET ANVÄNDNING AV INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I UNDERVISNING OCH STUDIER

2 FRAMTIDENS SKOLA - vår vision Målsättning Genom skapandet av nya studiemiljöer dokumentera, utvärdera och utveckla: - metoder för samarbete och gemensam inlärning mellan olika aktörer i närmiljön - det grupprocesser som sker i skolans regi - lärmiljön ur data- och kommunikationsteknisk synvinkel - hur miljön fungerar didaktiskt samt hur inlärning och undervisning stöds optimalt Vår diamant - en förändring i undervisnings- och inlärningskulturen - utveckla samarbetsformerna (lokalt/regionalt) - spridning av Holm skolans erfarenheter kring verksamhetsidén ”kommunikation”

3 IKT I SKOLANS VARDAG - var dag samarbete - virtuella klassrum - administration, elevvård och projektsamarbete teknik - datorer/videokanoner i januari 09 - vår ”svaghet” LÄRPLATTFORM portfolio Ny lärmiljö

4 portfolio PORTFOLIOMETODIK – praktik och vision Undervisning Lärande Tänkande S.Saarukka ”Lära att lära”, 2007

5 portfolio PORTFOLIOMETODIK – praktik och vision Undervisning Lärande Tänkande S.Saarukka ”Lära att lära”, 2007

6 DIGITAL PORTFOLIO – smakprov Tema ”Att bo i Larsmo”, skol-TV inslag av elever Tema ”Att bo i Larsmo”, skol-TV inslag av elever Tema ”Att bo i Larsmo”, skol-TV inslag av elever Tema ”Att bo i Larsmo”, skol-TV inslag av elever Tema ”Fostran till internationalism”, vårfestinslag Euroviisut Tema ”Fostran till internationalism”, vårfestinslag Euroviisut Tema ”Fostran till internationalism”, vårfestinslag Euroviisut Tema ”Fostran till internationalism”, vårfestinslag Euroviisut Tema ”Att växa som människa”, elevfilm om Vänskap Tema ”Att växa som människa”, elevfilm om Vänskap Tema ”Att växa som människa”, elevfilm om Vänskap Tema ”Att växa som människa”, elevfilm om Vänskap

7 Portföljens syfte/ELEVEN Eleven ser sitt lärande Eleven ser sitt lärande Eleven lär sig självvärdering som stärker självkänslan och visar utvecklingsbehov Eleven lär sig självvärdering som stärker självkänslan och visar utvecklingsbehov Eleven kan ta ansvar för sitt eget lärande Eleven kan ta ansvar för sitt eget lärande Eleven lär sig dokumentera, välja, planera Eleven lär sig dokumentera, välja, planera Fokus på elevens individuella utveckling Fokus på elevens individuella utveckling

8 Portföljens syfte/ L + F Verktyg för lärarens arbete och insatser Verktyg för lärarens arbete och insatser Verktyg för lärarens arbete och insatser Verktyg för lärarens arbete och insatser Verktyg för föräldraengagemang; stöd och uppmuntran Verktyg för föräldraengagemang; stöd och uppmuntran Verktyg för föräldraengagemang; stöd och uppmuntran Verktyg för föräldraengagemang; stöd och uppmuntran Verktyg för ökat samarbete hem-skola Verktyg för ökat samarbete hem-skola Verktyg för ökat samarbete hem-skola Verktyg för ökat samarbete hem-skola tillbaka

9 Portföljens innehåll Material från lektionerna Material från lektionerna Material från lektionerna Material från lektionerna Elevens egna arbeten i urval Elevens egna arbeten i urval Elevens egna arbeten i urval Elevens egna arbeten i urval Elevens utvärdering av sitt eget arbete Elevens utvärdering av sitt eget arbete Elevens utvärdering av sitt eget arbete Elevens utvärdering av sitt eget arbete Elevens kommentarer om sitt lärande Elevens kommentarer om sitt lärande Elevens kommentarer om sitt lärande Elevens kommentarer om sitt lärande Lärarens kommentarer till eleven Lärarens kommentarer till eleven Lärarens kommentarer till eleven Lärarens kommentarer till eleven Föräldrarnas kommentarer till barnet Föräldrarnas kommentarer till barnet Föräldrarnas kommentarer till barnet Föräldrarnas kommentarer till barnet tillbaka

10 PROJEKTET ANVÄNDNING AV INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I UNDERVISNING OCH STUDIER KOMMUNIKATION - SOM RINGAR PÅ VATTEN Johan Nygård johan.nygard@edu.larsmo.fi 06-7857 269, 050-3091198


Ladda ner ppt "KOMMUNIKATION - SOM RINGAR PÅ VATTEN PROJEKTET ANVÄNDNING AV INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I UNDERVISNING OCH STUDIER."

Liknande presentationer


Google-annonser