Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital portfolio Annika Hössjer, Lärum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital portfolio Annika Hössjer, Lärum."— Presentationens avskrift:

1 Digital portfolio Annika Hössjer, Lärum

2 En portfolio Ursprungligen var portfolion en metod för hantverkare och konstnärer att samla sina skisser/verk. Idag är oftast syftet med denna metod att visualisera och tydliggöra utvecklingen och insatser hos elever, en form av pedagogisk dokumentation. Hur tänker elever kring sitt eget lärande och sin egen utveckling? Detta kan synliggöras via en digital portfolio vilken är lätt att uppdatera, organisera och ändra i. Materialet kan innehålla ljud/musik, bilder/filmer, text/hypertext mm. Det digitala materialet är lätt och billigt att distribuera och kopiera. Idag finns en stor variation av portfolios.

3 Att konstruera en digital portfolio
Portfoliometodiken kräver stor eftertanke och reflektion innan man börjar med själva konstruktionen. Exempel på frågor att reflektera över innan du gör en digital portfolio! Vilket är syftet med att ta in portfoliometodiken i kursen/klassen/ämnet? Vad vill du uppnå med en digital portfolio? För vem konstruerar du din mall till digital portfolio? Vilka visioner/mål har du? Ska en digital portfölj mest fokusera på individen eller på det sociala samspelet? Var tycker du att tyngdpunkten ligger? Är det produkten eller är det en mer processorienterad portfolio du anser vara mest betydelsefull? Är samlandet eller reflektionen det väsentligaste för dig? Varför ska man samla ihop det man presterat? Olika sätt att se på portfoliometoden utifrån; form, innehåll, intentioner med portfolion samt didaktiska överväganden. Vilka teoretiska överväganden ligger till grund för hur portfolion ser ut? Vad är det du dokumenterar med olika typer av portfolios? Process kontra produkt - vilka uppgifter ska vara med? Urvalet i portfolion! Hur ska den organiseras samt vara uppbyggd? Vad ska vara privat eller offentligt? Vem ska få tillgång till att läsa i den? Vilka ska reflektera över arbetet i portfolion och när i tiden? Underlag för utvecklingssamtal? Vem äger portfolion? Etik! Vilka program ska användas och vad behöver vi? Vilken nivå ska tekniken ligga på? Vilken support ska du ha? Vem utför den? När i tiden skulle du kunna införa portfolios digitalt?

4 Exempel på olika typer av portfolios
Arbetsportfolio Utvecklingsportfolio Visningsportfolio Ämnesportfolio Klassportfolio Projektportfolio Examinationsportfolio Utvärderingsportfolio Utbildningsportfolio Anställningsportfolio

5 Olika sätt att konstruera en digital portfolio
Färdiga program: t ex Elevdata AB Kommunikationsplattformar: Fronter m fl Webbaserad: Netscape Composer, manual1, 2 Databaser: t ex Extensis Portfolios Multimediaprogram: t ex MultiMedialab Officeprogram: Word, PowerPoint m fl. IUP- Individuell utvecklingsplan t ex Unikum

6 Länktips ePortfolio Myndigheten för skolutveckling – Pim
Myndigheten för skolutveckling – Pim Multimediabyrån: Nationellt centrum för flexibelt lärande (sök på portfolio) Tidningen Datorn i utbildningen har artiklar om digital portfolio (sök på PORTFOLIO):


Ladda ner ppt "Digital portfolio Annika Hössjer, Lärum."

Liknande presentationer


Google-annonser