Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser Regleras genom: SOL LVU LVM Förvaltningslagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Nationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser Regleras genom: SOL LVU LVM Förvaltningslagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Nationella."— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser Regleras genom: SOL LVU LVM Förvaltningslagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

2 Utredningsförfarande Samtycke Individuell bedömning Vårdplanering Beslut om insats/ej insats Ej samtycke Individuell bedömning Vårdplanering (LVU, LVM) Beslut om insats/ej insats Ansökan Anmälan

3 Individuell bedömning Utredning med ett socialt perspektiv Brukarens delaktighet Systematiska bedömningsinstrument (tex ADDIS, ASI) Bedömning av vårdbehov Samverkan Beaktande av barnperspektivet

4 I utredningar Egen rubrik Hemmavarande/umgänges barn Påverkan av varje barns behov och livssítuation Helhetsbedömning Fortlöpande dokumentation Under insatsers genomförande Hur påverkas barnet av insatsernas utformande, genomförande? Helhetsbedömning Fortlöpande dokumentation & uppföljning

5 Vårdplanering Frivillighet öppenvård extern vård Tvång vård enligt LVU eller LVM Samtycke Ej samtycke

6 Öppenvård Genomförandeplan: Mål Samverkande aktörer Ansvarsfördelning Tidplan Uppföljning/utvärdering Beslut om insats Externvård Behandlingsplan: Mål Behandlingsperiod Eftervård Tidplan Uppföljning/utvärdering

7 Några exempel på samordnade insatser i öppenvård…. Frivård Vuxenpsykiatri Missbruksenhet FK Motivationsgrupp Anhörigstöd Primärvård

8 Externvård HVB Öppenvård iBehandling fullföljs hemkommunen på institution Eftervård

9 Uppföljning/utvärdering Har vårdplanens målsättning uppnåtts? Är brukaren nöjd med insatserna? Är socialtjänsten nöjd med resultatet? Är brukarens behov tillgodosett?

10 IMM Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken

11 Syfte Samordna insatserna och optimera vårdkedjan Gemensam vårdplanering Gemensamt utveckla kompetens och metoder Öka tillgängligheten för målgruppen. Minska behovet av externa vårdplaceringar

12 Målsättningar Bättre tillgänglighet Bättre resursanvändning Bättre planering (vårdplaner på alla) –Tydlig struktur i arbetet –Ordentliga utredningar Resursteam runt patienten Barnperspektiv Minska externa placeringar

13 Mål för brukaren Högre funktionsnivå –Socialt och yrkesmässigt Missbruket upphör God psykisk hälsa Eget boende Fungerande relationer Leva så självständigt som möjligt

14 Målgrupp 18 år eller äldre Tungt missbruk Psykisk sjukdom Sociala svårigheter

15 IMM Två dagar i veckan –Måndag Smedjebacken –Torsdag Ludvika Personal från kommunen och psykiatrin –IMM i Smedjebacken 1 från psykiatrin 2-3 från IFO Smedjebacken. –IMM i Ludvika 2 från psykiatrin 2-3 från IFO Ludvika. Gemensam verksamhetsplan Startade sept -07

16 Psykiatrisk mottagning Psykiatrisk bedömning IMM Utredning bedömning vårdplanering Psykiatrisk behandling Behandling Samordning Uppföljning Alk. Rådgivning Beroende enheten Beroende Enheten utredning Kommunal Öppenvård / stöd Utredning Bedömning vårdplanering Behandling Stöd Uppföljning Utvärdering Inflöde Psykiatri Kommun IMM

17 Sammanfattning Ser redan vinster –Lättare att samarbeta –Hitta rätt personer Använder metoder som har evidens Hitta samarbetsformer med primärvården Bättre fokus på missbruk –Tidigare upptäckt Svårigheter –Olika dokumentation –Samordna rutiner –Implementering inom den egna organisationen


Ladda ner ppt "Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser Regleras genom: SOL LVU LVM Förvaltningslagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Nationella."

Liknande presentationer


Google-annonser