Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så gör vi i Sollentuna SLBF 2011-04-07. Brandkåren Attunda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så gör vi i Sollentuna SLBF 2011-04-07. Brandkåren Attunda."— Presentationens avskrift:

1 Så gör vi i Sollentuna SLBF 2011-04-07

2 Brandkåren Attunda

3 Inriktning ”Ändamålet är att skapa en stark och kompetent part för att på bästa sätt tillvarata medlemskommunernas intressen i den pågående regionala utvecklingen inom förbundets verksamhetsområde.”

4 Stöd till medlemskommunerna Planprocessen Byggprocessen Ungdomsprojekt ”Kommunen” enligt LSO och LBE POSOM Brandsäkerhet för äldre, m fl Enskilda medlemskommunens behov mm.

5 Samhällsbyggnadsprocessen Sigtuna: Tidigt med i planprojekt i kommunen – Plan och projektgrupp Alla kommuner: Remissinstans i alla planärenden Olika relationer till olika kommuner

6 Planprojekt Följer upp riskhänsyn Kan påverka Inte alltid helt accept på BA:s syn hos planmyndigheten Följer särskilt stora projekt Ser helheten i kommunens samhällsutveckling

7 Byggprojekt Flera kommuner: Veckans ärenden - lista God kontakt Kallas till byggsamråd

8 Sollentuna kommun Kallelse till byggsamråd Brandskyddsbeskrivning Granskning – Dp (och dess ev. riskanalys), BSB, Analytisk dimensionering

9 Sollentuna kommun Kontakt med brandkonsult före byggsamråd Deltager i slutsamråd – beslut av bygglovshandläggare

10 Fördelar Stor vikt vid brandfrågor Bygglovshandläggaren söker stöd hos BA – naturlig relation Bygglovshandläggaren ser mer tydligt undermåliga underlag Brandskyddsbeskrivning som ”färdig” handling i den fortsatta byggprocessen

11 Fördelar Brandskyddsbeskrivning: Färdig till byggsamråd inför byggstart Underlag under byggtid Underlag till kontrollplan inför slutbevisning Underlag i förvaltningsskedet till SBA

12 Resultat BA som kommunalförbund har helheten på kommunens samhällsutveckling i den egna strategiska utvecklingen

13 Bygglov beviljas Utökad bygglovs- prövning Tekniskt samråd Start- besked Plats- besök Slut- samråd Slut- besked Kontroll- plan Samordnad miljö- prövning Anmälan Bygglovs- ansökan Villkors- besked

14 Tack för oss i Sollentuna


Ladda ner ppt "Så gör vi i Sollentuna SLBF 2011-04-07. Brandkåren Attunda."

Liknande presentationer


Google-annonser