Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden? (befintlig uteplats med skärmtak som glasas in) •Vid enbostadshus med långt avstånd till grannar och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden? (befintlig uteplats med skärmtak som glasas in) •Vid enbostadshus med långt avstånd till grannar och."— Presentationens avskrift:

1 När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden? (befintlig uteplats med skärmtak som glasas in) •Vid enbostadshus med långt avstånd till grannar och tomtgräns •Inget brandkrav •Här kan startbesked ges direkt i lovet, ingen KA Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se

2 Men redan här blir det knepigare…! Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se

3 Vilka handlingar krävs för handläggningen? •Ansökningsblankett •Situationsplan •Plan- och fasadritningar •Förslag till kontrollplan Förnamn Efternamn • 2011 XX XX • Tel 0303 33 00 00 • fornamn.efternamn@ale.se

4 Förslag på kontrollpunkter i kontrollplan för enkelt ärende kontrollplanen kan fastställas i lovet •Åtgärden följer beviljat bygglov •Glasytorna ska vara utformade så att risken för skärskador begränsas, BBR 8:353 Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se

5 Vad krävs för att få slutbesked i det enkla ärendet? •Signerad kontrollplan •Måttsatt situationsplan Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se

6 Enkelt ärende för vem? •Bekräftelse att ansökan kommit in, vem är handläggare, diarienummer (Ale kommun) •Besked om fullständig handling •Lov med startbesked och fastställande av kontrollplan •Kungörelse i POIT •Ev meddelande till sakägare (PBL 9:41b) •Underrättelse om laga kraft •Slutbesked Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se

7 När är det inte ett enkelt ärende? •Exempelvis inglasning av flera balkonger i fler- bostadshus •Kontrollansvarig och kontrollplan krävs •Start/slutbesked och tekniskt samråd Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se

8 Vad bör man tänka på vid inglasning på flerbostadshus? •Inglasning av balkong kan utlösa brandkrav, BBR5:634 •I flervåningsbyggnader kan det även ställas krav på bärförmåga vid brand, BBR 5:821 •Riskerna för spridning av brand får inte öka vid inglasning, BBR 5:634. Vid inglasning ska avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger utföras i brandteknisk klass E30 •Balkonger kan ibland användas som utrymningsväg, BBR 5:311 Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se

9 forts. Vad man bör tänka på? •Balkongplattor ska vara dimensionerade så att det klarar kombination av snölast, vindlast och nyttig last •Vid en inglasning får en nedböjning av betongplattan inte äventyra inglasningens funktion. •Balkonger som är belägna på mindre höjd än 2,2 m över en gångbana ska utformas så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt synförmåga •Säkerhet vid användning, BBR kap 8:231, 8:35, 8:352, 8:353 Ulrika Nolåker • 2011-09-30 • Tel 0303 33 00 00 • ulrika.nolaker@ale.se


Ladda ner ppt "När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden? (befintlig uteplats med skärmtak som glasas in) •Vid enbostadshus med långt avstånd till grannar och."

Liknande presentationer


Google-annonser