Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 1 Vad är ledarskap?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 1 Vad är ledarskap?"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 1 Vad är ledarskap?
Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson Startbild Hej och välkomna till den första videoföreläsningen i kursen Ledarskap och organisation. Den här föreläsningen kommer att behandla grundfrågan om vad ledarskap är och varför det behövs. Innehållet baseras huvudsakligen på er kursbok Ledarskap och organisation av Berglund och Sewerin.

2 Introduktion  DEFINITION?? Ledarskap
Chef? Lärare? Tränare? Någon i klassen? Vi både leder och blir ledda hela tiden! Ledarskap stor del av våra liv och samhället  DEFINITION?? Introduktion Om vi börjar med att titta på ordet – ledarskap, så tänker förmodligen vissa av er på en chef, andra tänker på en lärare eller kanske en tränare. Men ledarskap finns också närmare än så eftersom ledaren inte behöver vara en formellt utsedd person; kanske finns det någon i klassen som tar för sig mer och har större inflytande på grund av sin personlighet eller sina kunskaper? Denna person är i sin tur ledd av någon annan, i skolans värld en lärare, som i sin tur är ledd av rektorn som i sin tur är ledd av en skolförvaltning o.s.v. Vi både leder och blir ledda hela tiden. Ledarskap är därför en stor del av våra liv och det samhälle vi lever i. Därför är det både svårt och intressant att försöka definiera ledarskap.

3 Hur definieras ledarskap?
Olika teorier fokuserar på olika saker 1. Process 2. Påverkan 3. Grupp- eller organisationsfenomen 4. Uppgift och mål Hur definieras ledarskap? Det finns mängder av teorier och modeller som visar på hur ledarskap kan utövas, men det finns inte någon entydig definition av begreppet. Olika ledarskap passar för olika organisationer i olika sammanhang och skeden. Olika teorier fokuserar på olika punkter. Man kan se ledarskap som… 1) process: att ledarskap innefattar både de som leder och de som leds. Ledarskapet är ömsesidigt vilket innebär att ledaren vill leda och gruppen vill ledas. De teorier som betonar ledarskapet som en process vill beskriva hur processen går till. 2) påverkan: så länge gruppen inte ska någonstans eller måste göra något behövs inte ledarskap. Men så fort de ska röra sig i en viss riktning då behövs en kraft som verkar i den riktningen. De teorier som betonar påverkan vill beskriva hur den som leder gör för att påverka gruppen i en viss riktning. 3) grupp- eller organisationsfenomen: innebär att ledarskapet alltid inkluderar mer än en person vilket kräver kommunikation och överenskommelser. De teorier som betonar grupp- eller organisationsfenomen fokuserar på hierarkier och nätverk där ledaren har regler och positioner att följa. 4) uppgift och mål: ledning handlar om att leda en viss grupp mot ett resultat, ett mål. Ledarskapet har en riktning och man ska fullgöra något tillsammans.

4 Olika definitioner ’Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål’ (Bruzelius & Skärvad, 1995) ’Ledarskap är varje försök att påverka beteende hos en annan individ eller grupp’ (Hersey, 1984) ’Ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos personer eller grupper för att de ska nå bestämda mål i givna situationer’ (Dalin, 1984) Det som är gemensamt är att det finns två minikomponenter: grupp och uppgift. Oavsett definition; varför behövs ledarskap?

5 Varför behövs ledarskap?
Få en grupp att verka i en viss riktning Använda gruppens individer Vertikal respektive horisontell utveckling Varför behövs ledarskap? När många människor ska samarbeta kring en uppgift så kan det uppstå motsättningar i gruppen eftersom det är olika personer med olika viljor. Ledarskap behövs då för att tämja de här olika viljorna och få en grupp att verka i en viss riktning. Så fort man ska göra något tillsammans med andra där det finns ett uttalat mål så uppstår frågan om ledarskap. Vem bestämmer vart gruppen ska gå och hur ska vi bestämma det? Vem ska göra vad och hur ska vi nå målet? Så fort dessa frågor uppstår och arbetet påbörjas så påverkar vi varandra. Vissa påverkas mer, andra mindre. Vissa är bra på idéer och initiativ, andra på att göra verklighet av dem. Samordningen och utvecklingen kan ske vertikalt eller horisontellt. Vertikalt kan vara t.ex. direktiv från chefen till gruppen/de anställda. Horisontell utveckling kan ske via möten, nätverk där gruppen förs framåt tillsammans med chefen. Vi har nu tagit upp chef i ett exempel. Men vad är egentligen skillnaden mellan chef och ledare?

6 Vad är skillnaden mellan chef och ledare?
Chefen Innehar en särskild position Formellt utsedd Ledaren Personinriktad Social och emotionell kompetens Vägleder Kan utses av omgivningen Position Vad är skillnaden mellan chef och ledare? - BIKUPOR I KLASSEN Det vanligaste sättet att lösa ledarskap är att formellt utse en chef som har i uppgift att hålla igång verksamheten och se till att gruppen når uppsatta mål. Att vara chef är att inneha en särskild position i en organisation, oavsett vilka kvaliteter personen har. Det är en formell position där personen har blivit utsedd till just chef och styr sina medarbetare/sin grupp. Ledarskap handlar mer om relationer och går till stor del ut på att få sina nya medarbetare motiverade. Ledaren är mer personinriktad och innehar social och emotionell kompetens. Ledaren vägleder och kan utses omedvetet av omgivningen. Kort sagt: Chefskap är en position, ledarskap är en relation. Formellt ledarskap: resultat- och personalansvar. Informellt ledarskap: inget formellt ansvar och inget ansvar utanför gruppen, men däremot ett slags ansvar eller ett psykologiskt kontrakt med gruppens medlemmar om att tillfredsställa behov, oftast sociala. En chef behöver alltså inte vara en ledare om denne inte agerar ledare. Det är själva uppgiften som definierar ledarskapet. (Chefer brukar i sin tur samla en ledningsgrupp kring sig som bidrar till ledningen till av verksamheten. Man skapar istället en ledningsmiljö där flera olika grupper samarbetar för att arbeta med ledningen av arbetsuppgifterna och därmed bidra till hela organisationen. Formella chefer i organisationer kan ibland få beteckningar som tydliggör just deras chefsroll; befäl på olika nivåer i militären, CEO och CFO i näringslivet, president och ministrar i politiken. Med beteckningen tillkommer en förväntan på att de ska utöva ledarskap i någon form och det skiljer sig mellan olika organisationer. ) Relation

7 Gör saker rätt Gör rätt saker
Chefskap vs. ledarskap Chefen Problemlösaren Fixaren Operatören Ledaren Visionär Förkämpe Katalysator (påverkar utan att medverka) Gör saker rätt Gör rätt saker

8 Uppgiften definierar ledarskapet
När omständigheterna skiftar krävs en ledare Problem Elakartade  omöjliga att lösa på enkelt sätt Snälla  har en lösning/ett recept Kriser  snabb handling krävs Ledningsfrämmande miljöer Uppgiften definierar ledarskapet En grupp med ett mål behöver inte alltid någon som leder, motiverar och beslutar. Under arbetets gång kan var och en sköta sina egna uppgifter i organisationen, men när omständigheterna skiftar krävs ett behov av ledning, någon som kan ta tag i situationen och leda gruppen vidare. Man kan dela in de problem som uppstår i två typer: Elakartade problem: problem som är omöjliga att lösa på ett enkelt sätt. Det finns inget givet svar eller lösning. Hur gör vi för att alla elever på ROS ska ta gymnasieexamen? Hur löser vi cancerns gåta? Snälla problem: problem som har en lösning, det finns ett recept, en bruksanvisning. T.ex. hur bygger man en bro över älven? Hur syr vi 500 skjortor till nästa lördag? Chefskap används vid snälla problem  chefen gör en plan och planerar resurser för att organisationen ska utföra arbetet. Vid elakartade problem krävs mer ledarskap för att få igång organisationen och steg för steg lösa problemet. Kriser: krav på ytterligare ett typ av ledarskap. T.ex. stor brand eller översvämning. Det finns ingen mall att använda för hur man ska leda (chefsskap) och inte heller tid eller möjlighet att använda gruppen för att bestämma vem som passar bäst till respektive uppgift. Istället krävs snabb handling; någon som är beslutsam, ser vad som ska göras och på ett tydligt sätt bestämmer. Någon måste ta befälet. Vissa miljöer är tvärtom ledningsfrämmande, d.v.s. att självständiga och ansvarsfulla medarbetare sköter ledningsuppgiften på egen hand. Det är ofta i organisationer med högt utbildade personer, specialister och konstnärligt framstående personer. Organisationen fungerar när den är framgångsrik, men blir problematisk när personerna tvingas hantera elakartade problem. För att dessa organisationer med många självständiga individer ändå ska fungera krävs att de är lojala med ledningsbeslut och dessutom får vara med och påverka organisationens arbete med mål och vision.

9 Sammanfattning Ledarskap är en stor del av våra liv. Vi leder och blir ledda hela tiden! Olika teorier fokuserar på olika delar av ledarskap: processen, möjlighet att påverka, grupp eller –organisationsfenomen, uppgift och mål. Ledarskap behövs för att tämja olika viljor och få en grupp att verka i en viss riktning. Chefskap är en position - ledarskap är en relation. Chefer utses, ledare kan men behöver inte utses. Uppgiften definierar ledarskapet. Olika typer av problem (elakartade problem, snälla problem, kriser) kräver olika ledarskap. Miljöer med många självständiga personer, s.k. ledningsfrämmande miljöer, är svåra att leda.


Ladda ner ppt "Föreläsning 1 Vad är ledarskap?"

Liknande presentationer


Google-annonser