Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVINNLIGT/MANLIGT LEDARSKAP Finns kvinnliga och manliga ledarstilar? Kvinnliga branscher? Varför är så få höga chefer kvinnor?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVINNLIGT/MANLIGT LEDARSKAP Finns kvinnliga och manliga ledarstilar? Kvinnliga branscher? Varför är så få höga chefer kvinnor?"— Presentationens avskrift:

1 KVINNLIGT/MANLIGT LEDARSKAP Finns kvinnliga och manliga ledarstilar? Kvinnliga branscher? Varför är så få höga chefer kvinnor?

2 Kvinnliga ledaregenskaper(?) •En god lyssnare •Mjuk •Samarbetsinriktad •Relationsorienterad •Förstående •Försiktig •Omvårdande •Tillgänglig •Lättare att uttrycka behov och känslor •Engagerar sig och bryr sig mer •Vill fatta gemensamma beslut •Bättre på svåra samtal •Lojal

3 Manliga ledaregenskaper(?) •Bestämd •Tävlingsinriktad •Beslutsam – snabba beslut •Dominerande •Oberoende •Resultatinriktad •Kraftfull och aggressiv •Självständig •Analytisk •Hård •Objektiv •Prestigefyllda •Mer rakt på sak •”Pekar med hela handen”

4 Finns kvinnliga och manliga ledarstilar? JA – variant 1: •Kvinnor är: omvårdande, tillgängliga, mjuka, lojala •Män är: bestämda, analytiska, hårda, självständiga JA – variant 2: •Kvinnor och män gör olika saker Kvinnor jobbar med processer, delaktighet. Män jobbar mer resultatinriktat, kan fatta tuffa beslut

5 Finns kvinnliga och manliga ledarstilar? NEJ – variant 1: •Det finns inga skillnader. •Män och kvinnor kan utöva ”maskulint” ledarskap. NEJ – variant 2: •Män – kvinnor Maskulint – feminint •Socialt konstruerade kategorier – kan alltså ändras.

6 •Högskola och universitet: lika många tjejer som killar •Chefsposter: 25% kvinnor

7 Kvinnliga chefer i olika branscher •Byggnadsindustri7% •Verkstadsindustri 9% •Bank, försäkring 22% •Handel, hotell och restaurang 27% •Offentlig förvaltning 30% •Utbildning 47% •Vård, social omsorg 71%

8 Varför få kvinnor på höga poster? Förklaring 1 •Kvinnor föds med olika egenskaper som orienterar dem mot familj och barn. •Strategi: Motivera och peppa kvinnor att ta för sig. Individens ansvar

9 Varför få kvinnor på höga poster? Förklaring 2 •Kvinnor och män är olika pga av fostran och miljö. •Strategi: Annorlunda fostransstrategier

10 Varför få kvinnor på höga poster? Förklaring 3 •Samhällsstrukturer •Det manliga ledarskapet är norm •Patriarkat •Homosocialitet – män väljer män •Svårt för kvinnor att ta sig in •Strategi: Förändra strukturerna Kvotera in kvinnor

11 •”Det finns inte tillräckligt med kvinnor att välja mellan” •”Kvinnor halkar efter när de är hemma med barn” •”Det är lättare att välja män” •”Det är svårt för kvinnor att anpassa sig till ett mansdominerat gäng” •”Män ser inte kvinnor”

12 Källor: •http://www8.pedag.umu.se/utbildning/personalvet/kurser/0809/p_prog/Kurs12/Forel_2 _genus.pdfhttp://www8.pedag.umu.se/utbildning/personalvet/kurser/0809/p_prog/Kurs12/Forel_2 _genus.pdf •Myhrhén-Bäck, A, Nordström S, Ritzén S, Kvinnligt ledarskap. Är det en myt? Malmö högskola, 2002 •Ohlsson, Liselotte; Pedagogiskt ledarskap, Stockholm: Liber, 2007


Ladda ner ppt "KVINNLIGT/MANLIGT LEDARSKAP Finns kvinnliga och manliga ledarstilar? Kvinnliga branscher? Varför är så få höga chefer kvinnor?"

Liknande presentationer


Google-annonser