Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vi vill vara med” ESF- förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vi vill vara med” ESF- förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare"— Presentationens avskrift:

1 ”Vi vill vara med” ESF- förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare
Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: / E-post: Samordningsförbunden Östra Skaraborg

2 (Skolverkets rapport 411, www.temaunga.se )
Vi vet att: (Skolverkets rapport 411, ) Nationellt Statistik från år 2011 (temaunga.se) Riket personer varav (31,5%) saknar känd aktivitet (16-25år) Riket personer varav (59,0%) saknar känd aktivitet (16-19år) Statistik från år 2012 (temaunga.se) Riket personer varav (31,4%) saknar känd aktivitet (16-25år) Riket personer varav (56,9%) saknar känd aktivitet (16-19år) Samordningsförbunden Östra Skaraborg

3 (Skolverkets rapport 411)
Vi vet även att: (Skolverkets rapport 411) Nationellt Av de som hoppade av i åk1 eller åk2 återfinns 21 – 28% bland de som varken arbetar eller studerar Av de som gått ut åk3 utan slutbetyg + de med slutbetyg fast som saknar behörighet till högskolan återfinns 10 – 13% bland de som varken arbetar eller studerar Av de som gått ut åk3 med yrkesutbildning eller med slutbetyg och som har behörighet till högskolan återfinns 3 – 4% bland de som varken arbetar eller studerar Årskull 06/07 vid uppföljning 2012 (varken arbetar eller studerar, 7965pers)

4 Vi vet att: Östra Skaraborg Statistik från år 2011 (temaunga.se)
( , statistik från Gymnasium Skaraborg & Uppgifter från Arbetsförmedlingen) Östra Skaraborg Statistik från år 2011 (temaunga.se) Östra Skaraborg 1968 personer varav 490 (24,9%) saknar känd aktivitet (16-25år) Östra Skaraborg 339 personer varav 196 (58,1%) saknar känd aktivitet (16-19år) Statistik från år 2012 (temaunga.se) Östra Skaraborg 2110 personer varav 514 (24,4%) saknar känd aktivitet (16-25år) Saknar data… (16-19år) Vi vet även att: …19,6% % av alla elever som påbörjat gymnasiet inte slutför sin utbildning inom 4år …det är stor variation mellan kommunerna Samordningsförbunden Östra Skaraborg

5 Workshops Dag 1 – Nuläge Dag 2 – Hur kan vi arbeta effektivare
Alla kommuner i Östra Skaraborg Bra uppslutning Bra empiriskt material Nuläget & Förslagen kommer från deltagarna = Bred förankring Samordningsförbunden Östra Skaraborg

6 Nuläge Område MTG Samordningsförbunden Östra Skaraborg

7 Nuläge (7 ungdomar) Område MTG Samordningsförbunden Östra Skaraborg

8 Slutsatser Utifrån Statistik:
Av de ungdomar som varken arbetar eller studerar återfinns 31,4%(nationellt) / 24,4%(Östra Skaraborg) i kategorin saknar känd aktivitet Det ger mest effekt att satsa på de som avbryter sina studier, men vi kommer då endast nå en tredjedel av de ungdomar som varken arbetar eller studerar Vi måste satsa på insatser riktade mot ALLA ungdomar Fenomenet Unga som varken arbetar eller studerar är inget som självläker och vi lyckas inte med de insatser vi har idag… Vi måste göra något nytt/annat för att få bukt med det Utifrån Workshops: Vi har gott om insatser Vi måste arbeta effektivare Det är mellan insatser risken för tapp är störst Utifrån Workshops med ungdomar: (7 respondenter) Svårt att veta vilket stöd som finns Enkla och fullt genomförbara förslag som hänger väl ihop med slutsatser och förslag från övriga workshops Samordningsförbunden Östra Skaraborg

9 Förslag utifrån Workshops
Förslag utifrån tre gemensamma nämnare i Östra Skaraborg (workshops) Vi vill ha en gemensam, neutral mötesplats där aktörer samlas kring individ Vi vill jobba med ett holistiskt synsätt (individen i fokus) Vi ser ett behov av någon slags samordnande roll (Lots, Myndighetscoach) med hög grad av tillgänglighet som arbetar uppsökande med fokus på bemötande Förslag från ungdomar (7st) Vill ha tydlig och enkel samlad information om vilket stöd och vilka insatser som finns att tillgå (ex. lokal webportal för MTG) Vill ha EN ingång Vill ha kontinuitet i kontaktperson (man vill inte slussas mellan handläggare) Vill ha meningsfulla insatser med tydligt fokus och tydliga mål Vill att Arbetsförmedlingen skall finnas på skolan sista terminen inför student (ex. 1 dag/vecka drop-in) Vill ha kvar ”Mariaprojektet” (motivationsinsats i Mariestad för personer som inte kommer till skolan) Samordningsförbunden Östra Skaraborg

10 Förenklad väg med ett samlat stöd via lots
och via gemensam mötesplats? Samverkansparter/vid behov Nära samverkansparter Arbete Studier Gemensam Mötesplats Lokalt nätverk Lots x x Samordningsförbunden Östra Skaraborg

11 SWOT-analys Styrkor Svagheter Möjligheter Hot
Utifrån tanken om en gemensam mötesplats med ett holistiskt synsätt och med någon form av samordnande roll som arbetar uppsökande (lots, myndighetscoach, spindel i nätet) Styrkor Svagheter Bred förankring i kommunerna Billigt (Det mesta av resurserna finns redan) Det finns bra strukturer redan (bygg vidare) Kompetensen finns (specialiserad) Erfarenhet från tidigare projekt Timing (med övriga pågående förstudier/projekt) Förutsättningarna är olika i kommunerna bl.a kollektivtrafik, myndigheters närvaro etc. Stuprör ekonomi Stuprör regelverk Sekretess kan försvåra i vissa fall Möjligheter Hot Ett samlat stöd ger goda förutsättningar att inte tappa ungdomen Politisk vilja Stort engagemang för målgruppen Erfarenhet av samverkan finns (bygg vidare) Erfarenheter från andra projekt Socioekonomi Effektivt med samlat stöd (tid & resurser) Ökad kunskap om varandras uppdrag Spridning av metoder & idéer Vi stannar inom respektive stuprör Politik (prioriteringar, motstånd) Kommunernas förutsättningar är olika Ekonomi/Medfinansiering Lätt att fastna i sin comfort zone Lots/MC blir ensam i sin roll Svårt att hitta de som står utanför Samordningsförbunden Östra Skaraborg

12 What´s in it for me? Insats/medfinansiering: Personalresurs som:
Är tillgänglig i nätverket och på mötesplats enligt överenskommelse Fungerar som ingång till respektive myndighet/organisation Vinst: Tillgång till ett samlat nätverk med effektiva kontaktvägar Tillgång till en lokal & neutral mötesplats för flerpartsmöten eller individuella möten Tillgång till en samordnande insats som jobbar uppsökande & flexibelt med tillgänglighet och bemötande som ledord Tillgång till ett nätverk av personal i Östra Skaraborg som jobbar med målgruppen Samordningsförbunden Östra Skaraborg

13 Tibro´s modell Fortfarande arbetsmaterial….

14

15 Nollvisionens implementeringsnivåer
Nycklar till arbete Främjande Förebyggande Akut stöd Tidiga generella insatser till alla på högstadium och gymnasium utifrån frisk- & framgångsfaktorer. Tex arbetsmarknadsdag, ämnesintegrering, samarbetsprojekt skola-arbetsliv (annan grupp med In Tibro startad). Riktade specifika grupp- eller individ-insatser utifrån riskfaktorer och specifika signaler. Tex uppsökande verksamhet (ung vision), kill- och tjejgrupper, studiebesök, samtal, relationsstärkande aktiviteter. Direkta stödinsatser utifrån nycklarna i grupp eller enskilt. Löpande aktiviter utifrån nycklarna och kända generella behov eller unikt utifrån önskemål eller nyckelanalys. Tex. En öppen mötesplats som genomför aktiviteter.

16 Mötesplats Tibro tis & tors 10.00-12.00
Förslag till riktade insatser 2015 Studiebesök Studiebesök Uppsökande på Fritidsgård Föreläsning fysisk aktivitet & kost Mötesplats Tibro tis & tors Utbildningsmässa Uppföljning gymnasieval Studiebesök Temadag antimobbning Efter-gymnasiet-dag Främjande Förebyggande Akut


Ladda ner ppt "”Vi vill vara med” ESF- förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare"

Liknande presentationer


Google-annonser