Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga."— Presentationens avskrift:

1

2 Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

3 Övre Norrland 13 % Mellersta Norrland 9 % Norra Mellansverige 9 % Östra Mellansverige 10 % Stockholm 5% Västsverige 22 % Småland och öarna 17% Sydsverige 14% Mellanregionala 1% Ungdomsprojekt 2007–2011

4 Målgruppen Metoder/arbetssättSystemfel

5 Unga 16-25 år 1 200 000 individer

6 En polarisering, å ena sidan… •Den mest välutbildade generationen någonsin •Intresserade av samhällsfrågor •Ser positivt på sin framtid •Har god fysisk hälsa

7 •Mer än var tionde elev byter gy-program under de första två åren. •Av dem får bara var tredje slutbetyg efter tre års studier, jämfört med 85 procent av dem som stannat kvar på samma program. • Varför hoppa av? Bristande vägledning, skäl kopplade till skolan, skäl utanför skolan Å andra sidan…

8 •Etableringsåldern är 27 år •Varannan erfarenhet av arbetslös •Ökad psykisk ohälsa/ ekonomisk utsatthet •Bor kvar hos föräldrarna/senarelagd familjebildning •Var tionde varken arbetar eller studerar Forts…

9 Ungdomsarbetslösheten inte ett temporärt problem

10

11 •Många både i låg- och högkonjunktur •Många har funktionsnedsättningar •Fler i åldern 20-25 år men en högre andel av dem i 16-19 års ålder har okänd aktivitet •En högre andel 16-19 åringar varken arbetar eller studerar 2 år i följd •Förebyggande och tidiga insatser saknas! Unga som varken arbetar eller studerar under ett helt år

12

13 Problembilden är komplex Inte avslutad utbildning Depression Bristande kunskaper i svenska språket Läs- och skrivsvårigheter Saknar arbetslivs- erfarenhet Neuropsykiatrisk nedsättning Fysisk funktionsnedsättning Intellektuell funktionsnedsättning Social fobiKriminalitetMissbruk Problem i hemmet

14 Samtalsstöd Praktik Motivationshöjande insatser Stöd för att deltagaren ska få en struktur i sin vardag Vägledning i att söka arbete Yrkesutbildning Vägledning i att söka studier Vidareslussning till stöd/andra insatser Stöd för att avsluta grundskole- eller gymnasieutbildning Vägledning stimulera entreprenörskap/eget företagande Friskvård Entreprenörskap Transnationellt erfarenhetsutbyte med andra länder Psykologstöd Tid utomlands i arbete, studier eller praktik för deltagare Vanligt i ungdomsprojekten Mindre vanligt i ungdomsprojekten Och kräver samarbete…

15 Det lönar sig Den faktiska kostnadsminskningen/individ ett år efter projektdeltagande, projektkostnad avräknad 1 år 36 000 SEK 5 år (440 000 SEK) Pensionsålder (67 år) 592 individer=över 21 miljoner

16 ”Alla mina drömmar var så långt borta förut, nu kan jag snart ta på dom!” deltagare i projekt Allt går inte att räkna i pengar

17 •Samverkan och samlokalisering •Helhetsperspektiv •Frivillighet •Bemötandet och engagemanget •En flexibel verktygslåda •Samarbete med arbetsgivare •Individuellt anpassade insatser •Långsiktighet – det får ta tid •Tydligt syfte med varje insats Framgångsfaktorer i arbetet med unga

18 Hur och varför ESF i det regionala utvecklingsarbetet? -strategiskt verktyg för ett långsiktigt arbete -strukturell påverkan -växla upp offentliga medel

19 •Prao •Praktik •Sommarjobb •Sommarentreprenörer •Ung företagsamhet •Mentorer •Generationsväxling •Programråd •Navigatorcenter •Vägledning och information •Kompetensutveckling för personalgrupper •Fadderklasser •Läxhjälp •Modersmålsundervisning •Ungdomsjobb •Fler förslag? I det regionala utvecklingsarbetet

20 • Vad ska utvecklas? (nära ordinarie verksamhet) • Hur och av vem? (ordinarie personal) • Fokus på effektmål (strukturell förändring) inte projektmål (antal deltagare) • Möjligt att implementera (inte för dyrt) • Implementering styrgruppens ansvar – inte projektledarens • Rätt personer i styrgruppen (mandat att fatta beslut) • Tänk implementering före dag ett – behoven i regionen Implementering inget att ta lätt på

21 • Svårt lära från genomförda insatser • Förbättrad utvärdring för kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik • Unga hoppar av skolan •Kommunernas informationsansvar • Kartläggningen har brister – unga anvisas fel • Problematiskt att samverka mellan myndigheter Systemfel temagruppen strävar att motverka

22 www.temaunga.se susanne.zander@ungdomsstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga."

Liknande presentationer


Google-annonser