Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Miljöombudsträff 18 november 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Miljöombudsträff 18 november 2010."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Miljöombudsträff 18 november 2010

2 Dagens program Kl 8.30 Inledning, Iren Karlsson-Berglund Föreläsning om kemikalier, Tomas Östberg Jegrelius Institutet för tillämpad Grön kemi Aktuellt: Nytt miljömål Borgmästaravtalet, Medborgarförslag: Ulla Nordin, Christina Breding, Miljöforum Kl 9.30-10.00 Fika Kl 10.00 Goda exempel och praktiska tips,: Mat och klimat projektet: Iren Karlsson Berglund SB Kemikaliefri städning: Janis Vretanidis SF Lövsta snickeriets miljöarbete: Jerry Tjärnhage SF Belysning: Åke Möhring, energirådgivare SB Grön Trafik: Petter Björnsson/Helena Jansson SB ca kl 11.00 Gruppdiskussioner Arbetsuppgifter för miljöombuden Erfarenhetsutbyte och diskussion Återsamling, 12.00 -12.30

3 Kommunerna utvärderades utifrån dessa huvudområden:  Klimatmål och historiska utsläppsförändringar  Smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering  Energiomställning och kommunens fastigheter  Matens klimatpåverkan  Internationellt samarbete  Gröna jobb  Goda exempel i klimatarbetet

4 Topp tio-listan 1 Östersund 69 p 2 Stockholm66 p 3 Malmö 65 p 3 Växjö 65 p 5 Örnsköldsvik 64 p 6 Ulricehamn 63 p 7 Umeå 60 p 7 Sundbyberg 60 p 7 Eskilstuna 60 p 10 Botkyrka 59 p 10 Uppsala 59 p

5  Utsläppen av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60% till år 2020 i jämförelse med år 1990. (nytt från 2011)  Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1% per år.  Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. Inriktningsmål för miljö 2011

6 Utsläpp av växthusgaser i Sverige (Naturvårdsverket)

7

8 Miljöcertifiering ISO 14001 och EMAS - registrering Systemrevision vart 3:e år - Revisorernas slutsats 2010 ”Verksamhetssystemet är tydligt och väl förankrat i hela organisationen. Förbättringsarbetet genomsyrar hela organisationen. Kompetens och medvetenheten är hög från kommunledningsgruppen till enheter och utförare”. Miljörevisorer: Bureau Veritas

9 Miljöcertifiering ISO 14001 och EMAS - registrering Vad händer framöver? ISO 14001 certifiering gäller i 3 år (2010 - 2012) Uppföljande miljörevisioner 2-4 mars 2011 och mars 2012 Miljöredovisningen granskas varje år för EMAS-registreringen Nästa omcertifieringsrevision blir 2013

10 Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut fakta uppföljning Vart 4:e år Varje årMiljöarbetet Agenda 21 politiska visioner revideras varje mandatperiod

11 Beslut i kommunfullmäktige 2010 Medborgarförslag – Utbyggnad av järnvägsspår till Gräfsåsens avfallsanläggning (dnr 2207-2009) Medborgarförslag – Vätgas/biogas (dnr 714-2010) Medborgarförslag – Gör Östersund till en Fairtrade City (dnr 190-2010) pågång… Remiss GMO- förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG ang. medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av GMO (dnr 1675/2010)

12 Beslut i kommunfullmäktige 2010 Medborgarförslag – Det är skillnad på mat och mat (dnr 1153-2010) – pågång..

13 ”Borgmästaravtalet” Kommunen undertecknade avtalet den 3 nov 2009 Kommunen förbinder sig att minska CO2 utsläpp med mer än 20% till 2020 jmf med 1990 Genom att öka energieffektiviteten med 20% Genom att 20% av energimixen ska vara förnybara energikällor Ta fram en energi-/klimatplan samt åtgärder - klart Involvera samhället och kommunicera arbetet - pågår

14 Syfte: Att förstärka det lokala energi- och klimatarbetet genom stöd till kommuner som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Att göra: - Nulägesanalys för transporter och fastigheter - Mål för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser - Handlingsplan med åtgärder Tidplan 2010-2014 Statligt stöd för energieffektivisering i kommuner

15 Klimatsmart Mat projekt Agenda 21 och vård- och omsorg

16 Gruppdiskussion Utbyte av goda exempel mellan enheterna/ arbetsplatserna Ge exempel på arbetsuppgifter för miljöombuden

17 Miljöombudens roll Miljöombuden finns på alla förvaltningar. De fungerar som kompetensstöd och kan biträda enhetens ledning med att utarbeta och revidera mål och handlingsplaner. Miljöombuden är resurspersoner i verksamheten. De informerar om nyheter inom miljöområdet. De kan hjälpa till med utformning av rutiner och instruktioner. Exempel: - Säkerställa att det finns en biljournal i enhetens bilar, informera om hur den ska fyllas i samt skicka in journalblad årligen -Anordna ”kurs” i att tanka biogasbil -Låna en elcykel från Grön trafik och testcykla på arbetsplatsen -Se till att kärl för källsortering finns på arbetsplatsen enligt rutinen för källsortering -Undersöka om det behövs information, instruktioner, anslag för att förbättra källsorteringen på arbetsplatsen. - Inventera och förteckna märkningspliktiga kemikalier. Se till att det finns säkerhetsdatablad och en aktuell kemikalieförteckning tillgängliga enligt rutinen för kemikaliehantering i miljöhandboken.

18 Miljöorganisation Lokala processansvariga på resp förvaltning Kommunfullmäktige/ kommunstyrelse - Ledningen på politisk nivå Kommunfullmäktige/ kommunstyrelse - Ledningen på politisk nivå Kommunlednings- gruppen KLG - Ledningen på förvaltningsnivå Kommunlednings- gruppen KLG - Ledningen på förvaltningsnivå Förvaltningschefer Klf ledning/styrning Verksamhetscontroller - central processansvarig för miljöledningssystemet Klf ledning/styrning Verksamhetscontroller - central processansvarig för miljöledningssystemet Nämnder Enhetschefer Miljöombud Agenda- 21 samordnare Bitr kommundirektör - Ledningens representant Bitr kommundirektör - Ledningens representant Tjänstemän

19 Vad händer just nu? UtbildningInformationOrganisation KemikalierKällsortering Upphandling, Resor MiljöpolicyMiljömålHandlingsplanerMiljöhandbok (miljöledningssystem) Förebyggande miljöarbete Avvikelser Uppföljningmiljöarbetet Lagar & krav Vad kan jag göra för att förbättra miljön? Vill du veta mer?

20 Kemikalier Ex. - drivmedel/olja - färg/lösningsmedel - rengöringskemikalier - labbkemikalier – köldmedier - läkemedel - specialkemikalier


Ladda ner ppt "Välkommen till Miljöombudsträff 18 november 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser