Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar inom utbildningsområdet i Stockholms län Stockholmsregionen ur ett OECD – perspektiv Ett antal problembilder och utmaningar KSL:s roll och uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar inom utbildningsområdet i Stockholms län Stockholmsregionen ur ett OECD – perspektiv Ett antal problembilder och utmaningar KSL:s roll och uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar inom utbildningsområdet i Stockholms län Stockholmsregionen ur ett OECD – perspektiv Ett antal problembilder och utmaningar KSL:s roll och uppdrag Framtida utmaningar

2 OECD - perspektiv Hög konkurrenskraft Kunskapsbaserad ekonomi Hög innovationsförmåga

3 OECD - perspektiv Åldrande befolkning – fler i arbete Bättre integration av invandrade Bättre transporter, bostäder och annan infrastruktur Ökat behov av välutbildade

4 Problembild och utmaningar Andel elever, ej behöriga till gymnasieskolan 11% Andel IV-elever 7% Andel omsökare7% Andel ej slutbetyg inom 3 år28% Andel ej behöriga till högskolestudier21%

5 Andel elever i fristående skolor Länet Riket Grundskola, fristående 19% 10% Gymnasieskola, fristående 36% 19%

6 Problembild – Elevers röster om skolan Pedagogiken inte tillräckligt individanpassad Elevens kreativitet stoppas för ofta Olika kvalitet på pedagoger för stor

7 Problembild – Elevers röster om skolan Undervisningen fokuserar på vad/när/var stället för HUR och VARFÖR vi lär

8 Utmaning att hantera ett stort antal skolreformer Ny skollag, för kunskap, valfrihet och trygghet Offentliga bidrag på lika villkor Barnomsorgspeng, allmän förskola från 3 år Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan

9 Utmaning att hantera ett stort antal skolreformer Reformering av gymnasieskolan Nya tillträdesregler till högskolan/universitet Förändrat betygssystem Ny lärarutbildning Ny rektorsutbildning

10 Utmaning, demografi

11 Utbildningsberedningen Gemensam gymnasieregion Gemensam vuxenutbildningsregion Lärarutbildningen Kvalitetsfrågor

12 Förvaltningschefer i länet Förbättrade elevresultat Pedagogisk ledning Läraruppdraget Vägledning

13 Framtida utmaningar Att skapa utbildning för alla barn/elever Förbättra resultat i grundskola och gymnasiet


Ladda ner ppt "Utmaningar inom utbildningsområdet i Stockholms län Stockholmsregionen ur ett OECD – perspektiv Ett antal problembilder och utmaningar KSL:s roll och uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser