Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från skolforskning … till forskning i skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från skolforskning … till forskning i skolan"— Presentationens avskrift:

1 Från skolforskning … till forskning i skolan
– vart tar all forskning om skolan vägen Professor Tomas Kroksmark Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

2 Utgångspunkter Skolan är en kunskapsorganisation
Kunskapsorganisationer växer bara om de tillförs ny kunskap Lärare är en akademiskt utbildad yrkesgrupp Traderar kunskap Förvaltar kunskap Ger ut kunskap Prövar och värderar kunskap 1977 Skol- och lärarkunskap måste vara forskningsgrundad Skolan försörjs inte med forskningsgrundad kunskap

3 Lärarna saknar Vetenskaplig kompetens Egen forskning
därför aldrig Egen forskning Möter aldrig forskande lärare i yrket Söker sällan vetenskaplig grund för yrket

4 Lärarstudenterna Miniforskarutbildning ‘Forskar’ under utbildningen
För-vetenskaplig attityd till yrket Möter aldrig forskande lärare under praktiken Räcker inte för en akademiskt utbildad yrkesgrupp Räcker inte för en kunskapsorganisation

5 Pedagogisk forskning i Sverige
Statsvetenskaplig Psykologisk – sociologisk – filosofisk Ekonomi Neuropedagogik/biopedagogik Saknar betydelse för lärarprofessionen Når aldrig skolans praktik i kommunerna

6 Pedagogisk forskning i Sverige
Ca 200 miljoner kronor om året Förser inte läraryrket med ny kunskap Förser inte lärarutbildning med ny kunskap KK STIFTELSEN Forskningen når inte lärarna Uppstår en mycket olycklig förtroendeklyfta DONALD BROADY Forskningen når inte lärarna Forskningen når inte kommunerna Forskningen når inte lärarutbildningen

7 Forskande lärare i skolans lokala praktik
Skollag 2010:800 (1 Kap 5 §) Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund kommer att kräva FoU-avdelningar i kommunerna Forskande lärare i skolans lokala praktik Hel ny och annan forskning Undervisning på vetenskaplig grund Nationellt institut för lärarforskning

8 Nationellt institut för lärarforskning
Slutsatser Skilj mellan pedagogisk forskning och forskning i skolan gjord av lärare som ökar skickligheten i yrket och elevernas kunskaper Grundforskning Tillämpad – klassrumsforskning 1 ‰ av den totala skolbudgeten för forskning av lärare i den lokala skolan Nationellt institut för lärarforskning

9 Professor Tomas Kroksmark www.tomaskroksmark.se

10 Tabellen visar Ribbskolans resultatutveckling från läsåret 2004/2005 – 2010/2011 BLÅ kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. RÖD kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som har minst G i alla (16) ämnen.

11 Tabellen visar Ribbskolans resultatutveckling från läsåret 2010 – 2011
Tabellen visar Ribbskolans resultatutveckling från läsåret 2010 – 2011 BLÅ kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. RÖD kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som har minst G i alla (16) ämnen.


Ladda ner ppt "Från skolforskning … till forskning i skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser