Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– vart tar all forskning om skolan vägen Professor Tomas Kroksmark Från skolforskning … till forskning i skolan Högskolan för lärande och kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– vart tar all forskning om skolan vägen Professor Tomas Kroksmark Från skolforskning … till forskning i skolan Högskolan för lärande och kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 – vart tar all forskning om skolan vägen Professor Tomas Kroksmark Från skolforskning … till forskning i skolan Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

2 Utgångspunkter Kunskapsorganisationer växer bara om de tillförs ny kunskap Skolan försörjs inte med forskningsgrundad kunskap Skolan är en kunskapsorganisation Lärare är en akademiskt utbildad yrkesgrupp Skol- och lärarkunskap måste vara forskningsgrundad

3 Lärarna saknar Egen forskning Möter aldrig forskande lärare i yrket Vetenskaplig kompetens därför aldrig Söker sällan vetenskaplig grund för yrket

4 Lärarstudenterna ‘Forskar’ under utbildningen För-vetenskaplig attityd till yrket Miniforskarutbildning Räcker inte för en akademiskt utbildad yrkesgrupp Räcker inte för en kunskapsorganisation Möter aldrig forskande lärare under praktiken

5 Pedagogisk forskning i Sverige Psykologisk – sociologisk – filosofisk Statsvetenskaplig Ekonomi Neuropedagogik/biopedagogik Saknar betydelse för lärarprofessionen Når aldrig skolans praktik i kommunerna

6 Pedagogisk forskning i Sverige Ca 200 miljoner kronor om året Förser inte lärarutbildning med ny kunskap Förser inte läraryrket med ny kunskap Forskningen når inte lärarna Forskningen når inte kommunerna Forskningen når inte lärarutbildningen

7 Skollag 2010:800 (1 Kap 5 §) Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund FoU-avdelningar i kommunerna Forskande lärare i skolans lokala praktik Nationellt institut för lärarforskning kommer att kräva Undervisning på vetenskaplig grund

8 Slutsatser Skilj mellan pedagogisk forskning forskning i skolan gjord av lärare Nationellt institut för lärarforskning och 1 ‰ av den totala skolbudgeten för forskning av lärare i den lokala skolan som ökar skickligheten i yrket och elevernas kunskaper

9 Professor Tomas Kroksmark www.tomaskroksmark.se

10 Tabellen visar Ribbskolans resultatutveckling från läsåret 2004/2005 – 2010/2011 BLÅ kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. RÖD kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som har minst G i alla (16) ämnen. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BLÅ kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. RÖD kurva visar andelen (%) elever i skolår 9 som har minst G i alla (16) ämnen. Tabellen visar Ribbskolans resultatutveckling från läsåret 2010 – 2011


Ladda ner ppt "– vart tar all forskning om skolan vägen Professor Tomas Kroksmark Från skolforskning … till forskning i skolan Högskolan för lärande och kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser