Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik"— Presentationens avskrift:

1 Översikt & ett försök till analys av svenskt FoU – arbete i samhällsdidaktik
Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik Karlstads universitet Sverige

2 Syfte Beskriva & definiera FoU – miljön i svensk samhällsdidaktik
Svensk samhällsdidaktik som vetenskapligt fält? Samhällskunskapsdidaktik eller Samhällsdidaktik?

3 Första vetenskapliga kartläggningen av skolämnet samhällskunskap B. Bromsjö (1961, 1965) - Ämnets innehåll & mål varierar beroende på skolform & elevgrupp

4 1980 - 1995 Försök att avgränsa & definiera begreppet ”didaktik”
Olika aktörer olika vikt vid: VAD? VARFÖR? HUR? Läroplansteoretisk forskning (T. Englund) Medborgarfostrande innehållet i So – ämnen (Samhörighet) FoU – arbeten om begreppsbildning (G. Svingby) Grundfråga: Var hämta undervisningens begrepp ifrån?

5 1980 - 1995 Konstruktivistisk kunskapssyn
Lärarforskning (F. Vernersson) Ej enighet om centrala begrepp. Didaktisk variation. Läromedelsforskning (T. Anderberg, T. Englund, E. Edholm, S. Selander, L. Niklasson m.fl) Relation till läroplanen: Objektiv undervisning som ska spegla konflikter & aktivt fostra till demokrati Resultat: Flera undersökningar visar att samhället beskrivs som färdigt & harmoniskt.

6 Splittrat mönster. Ingen dominerande FoU – inriktning dock: Intresse för demokratifrågor FoU – arbeten om begrepp & begreppsbildning (S. Lindqvist & G. Hyltegren, R. Severin, S. Arevik & O. Hartzell) Lärarforskning Verksamma & blivande lärares syn på demokrati (B. Wikman, A. Bernmark Ottosson)

7 Elevforskning Fokus: Elevers demokratiska kunskaper & kompetens (C. Eriksson, E. Almgren, T. Ekman) Trendbrott: Statsvetenskaplig skolforskning Skolans demokratiska uppdrag generellt. Saknas didaktiska perspektiv. Statsvetenskaplig & pedagogisk forskning: Betydelsen av deliberativt klassrumsklimat för demokratiskt lärande (K. Larsson) Läromedelsforskning i samhällskunskap: Avtagande A. Bronäs (2000): Bilden av demokrati & medborgaren i läroböcker

8 Slutsatser FoU – miljön i samhällsdidaktik splittrad Andra intryck…
Gemensam kunskapstillväxt? Andra intryck… Svag läromedelsforskning i samhällskunskap idag Svagt utvecklad lärarforskning & klassrumsforskning Dominans forskning kring demokrati

9 Slutsatser Samhällsdidaktik – ett vetenskapligt fält?
Ja! Aktörer positionerar sig i relation till varandra Nej! Få aktörer med ämnesteoretisk bakgrund. Saknar didaktiska perspektiv >Dynamik i samhällsdidaktik? Nej! Liten självständig & egen teori- och begreppsapparat.


Ladda ner ppt "Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik"

Liknande presentationer


Google-annonser