Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt & ett försök till analys av svenskt FoU – arbete i samhällsdidaktik Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik Karlstads universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt & ett försök till analys av svenskt FoU – arbete i samhällsdidaktik Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik Karlstads universitet."— Presentationens avskrift:

1 Översikt & ett försök till analys av svenskt FoU – arbete i samhällsdidaktik Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik Karlstads universitet Sverige

2 Syfte •Beskriva & definiera FoU – miljön i svensk samhällsdidaktik •Svensk samhällsdidaktik som vetenskapligt fält? •Samhällskunskapsdidaktik eller Samhällsdidaktik?

3 1960 - 1980 Första vetenskapliga kartläggningen av skolämnet samhällskunskap B. Bromsjö (1961, 1965) - Ämnets innehåll & mål varierar beroende på skolform & elevgrupp

4 1980 - 1995 •Försök att avgränsa & definiera begreppet ”didaktik” –Olika aktörer olika vikt vid: VAD? VARFÖR? HUR? •Läroplansteoretisk forskning (T. Englund) –Medborgarfostrande innehållet i So – ämnen (Samhörighet) • FoU – arbeten om begreppsbildning (G. Svingby) –Grundfråga: Var hämta undervisningens begrepp ifrån?

5 1980 - 1995 •Konstruktivistisk kunskapssyn •Lärarforskning (F. Vernersson) –Ej enighet om centrala begrepp. Didaktisk variation. •Läromedelsforskning (T. Anderberg, T. Englund, E. Edholm, S. Selander, L. Niklasson m.fl) –Relation till läroplanen: Objektiv undervisning som ska spegla konflikter & aktivt fostra till demokrati –Resultat: Flera undersökningar visar att samhället beskrivs som färdigt & harmoniskt.

6 1995 - 2009 Splittrat mönster. Ingen dominerande FoU – inriktning dock: Intresse för demokratifrågor •FoU – arbeten om begrepp & begreppsbildning (S. Lindqvist & G. Hyltegren, R. Severin, S. Arevik & O. Hartzell) •Lärarforskning –Verksamma & blivande lärares syn på demokrati (B. Wikman, A. Bernmark Ottosson)

7 1995 - 2009 •Elevforskning –Fokus: Elevers demokratiska kunskaper & kompetens (C. Eriksson, E. Almgren, T. Ekman) –Trendbrott: Statsvetenskaplig skolforskning –Skolans demokratiska uppdrag generellt. Saknas didaktiska perspektiv. –Statsvetenskaplig & pedagogisk forskning: Betydelsen av deliberativt klassrumsklimat för demokratiskt lärande (K. Larsson) •Läromedelsforskning i samhällskunskap: Avtagande –A. Bronäs (2000): Bilden av demokrati & medborgaren i läroböcker

8 Slutsatser •FoU – miljön i samhällsdidaktik splittrad –Gemensam kunskapstillväxt? •Andra intryck… –Svag läromedelsforskning i samhällskunskap idag –Svagt utvecklad lärarforskning & klassrumsforskning –Dominans forskning kring demokrati

9 Slutsatser •Samhällsdidaktik – ett vetenskapligt fält? –Ja! Aktörer positionerar sig i relation till varandra –Nej! Få aktörer med ämnesteoretisk bakgrund. Saknar didaktiska perspektiv >Dynamik i samhällsdidaktik? –Nej! Liten självständig & egen teori- och begreppsapparat.


Ladda ner ppt "Översikt & ett försök till analys av svenskt FoU – arbete i samhällsdidaktik Roger Olsson Doktorand pedagogiskt arbete inriktning didaktik Karlstads universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser