Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö 2013 Ingrid Bardon HLK Högskolan i Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö 2013 Ingrid Bardon HLK Högskolan i Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 Malmö 2013 Ingrid Bardon HLK Högskolan i Jönköping

2  Arbetsstuga  Eftermiddagshem  Fritidshem  ?????

3  Tänkare/forskning • Piaget • Gesell • Eriksson • Dewey • Mead • Vygotsky • Foucault  Politik/Ideologi • Ekonomi • Människosyn • Kunskapssyn • Fördelningspolitik • Marknaden

4  Arbetsstuga – Slutet på 1800-talet  Eftermiddagshem – 1940- 70-talet  Fritidshem – 1970--framåt

5  Arbetsstuga Industrialismen Minska tiggeri och kriminalitet Barnen fick fritid eller fri tid  Eftermiddagshem Eliminera risker  Fritidshem Kvinnor ut på arbetsmarknaden Stöd för barns sociala utveckling

6  Arbetsstuga Social fostran – undervisning Hantverk Måltider Skilda dagar för pojkar och flickor Renlighet och ordning (medleklassens normer gäller)  Eftermiddagshem Social utveckling – inlärning Rekreation Läxläsning Måltider  Fritidshem Social kompetens – lärande Lek Skapande verksamheter Temarbete Fysiska aktiviteter Näringsriktiga måltider (6-åringarna kom med så småningom)

7 Social arenaSocialpedagogisk arenaUtbildningspolitisk arena Slutet på 1800-taletCa 1940-70-taletMitten av 1990-talet--- Arbetsstuga Folkskollärare, hantverkare, ”frivillig personal” Komplement till familjen/hemmet Eftermiddagshem/ fritidshem (Skolbarnsomsorg) Förskollärare Fritidspedagoger Övrig personal (ex.vis barnskötare) Komplement till familjen/hemmet Fritidshem Fritidspedagoger Lärare med inriktning fritidshem/fritidsveksamhet Grundlärare med inriktning fritidshem Övrig personal ( ex.vis barnskötare) Komplement till skolan Fridtjuv Berg Anna Hierta Retzius Barnstugeutredningen/ Barns fritid/ SIA Skola och fritidshem - en helhet Lokala skolstyrelser Välgörenhet Barnavårdsnämnder/Socialstyrelse n Socialstyrelsen/Skolverket Social fostran --undervisningSocial utveckling - inlärningSocial kompetens- lärande

8   Tabell 3 B: Inskrivna barn efter ålder och kön 2004–2010. Andel av alla barn i befolkningen   5 år6 år7 år8 år9 år10 år11 år12 år  2004 Totalt 0,779,480,476,663,120,47,43,1  2005 Totalt 0,780,982,078,265,421,97,83,4   2006 Totalt 0,782,583,479,967,623,18,43,8   2007 Totalt0,883,583,780,268,924,28,94,1   2008 Totalt0,783,684,681,269,625,99,84,2   2009 Totalt0,682,884,281,470,627,210,14,2  2010 Totalt0,684,485,582,973,129,711,54,2 

9  Barnstugeutredningen (BU) (Barns fritid)  Skolans inre arbete (SIA)  Skolbarnsomsorgskommittén

10  Allmänna råd om formerna  SFF program för innehåll i fritidshemsverksamhet, 1984  Sociastyrelsen Pedagogiskt program för fritidshem, 1988  Skollagen och Lpo 94, 1998, Allmänna råd  Skollagen och Lgr 11, 2010; Allmän- na råd (flera)

11  Fritidspedagogutbildning (1964) 1965. 2 år  Fritidspedagogutbildningen, Högskoleutbildning 1977. 2,5år  Barn – och ungdomspedagogiska programmet med inriktning Fritidspedagog.1993, 3 år  Lärare med arbete i fritidshem/fritidsverksamhet. 2001. 3,5 år  Grundlärare med arbete i fritidshem. 2011, 3 år

12  Från Childcare to Educare  Mitten av 1990-talet  Snabba förändringar i samhället  Globalisering  Informationstekniken  Snabb utvecklingstakt  Krav på individen att snabbt lära nytt

13  Legitimitet  Social ”fostran”  Hantverk  Komplettera barnens övriga miljöer  Måltider

14  Vad har mest betydelse för fritidshemmets utveckling fram tills idag?  Vilken betydelse har det historiska ursprunget för hur fritidshemmet ser ut idag?  Vilken betydelse har forskning? Ideologier? Politiska beslut?  Och…vilken betydelse har de för varandra?  Och vilken betydelse har ovanstående för hur yrket att vara lärare i fritidshem har utvecklats?


Ladda ner ppt "Malmö 2013 Ingrid Bardon HLK Högskolan i Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser