Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? Sak- och personförsäkring Klaga i ett försäkringsärende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? Sak- och personförsäkring Klaga i ett försäkringsärende."— Presentationens avskrift:

1 Försäkring och pension Marcus Lindenius

2 Koll på pengarna Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? Sak- och personförsäkring Klaga i ett försäkringsärende Pension (Tjänste-, privat- och premiepension) Vad kan försäkringsbyrån hjälpa till med? Upplägg

3 Koll på pengarna Stiftelse som startade år 1979 Rådgivning, stadgarna säger ”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…” Kostnadsfri telefonrådgivning 0200-22 58 00 12 000 ärenden (2013) Utbildning Media Fånga upp konsumentproblem Huvudmän: Finansinspektionen Konsumentverket Svensk Försäkring

4 Koll på pengarna Webbplatsen Fokus på att informera om och jämföra olika försäkringars innehåll.

5 Koll på pengarna Olika Försäkringar Socialförsäkring- Sjukdom - Pension - Dödsfall - Vård av barn Avtalsförsäkringar- Sjukdom (AGS) - Pension (Tjänstepension) - Dödsfall (TGL) - Arbetslöshet - Arbetsskada Privata försäkringar- Olycksfallsförsäkring - Sjukförsäkring - Barnförsäkring - Pensionsförsäkring - Kapitalförsäkring - Dödsfall - Arbetslöshetsförsäkring - Sjukvårdsförsäkring - Hemförsäkring - Villaförsäkring - Fritidshus - Motorfordonsförsäkring - Reseförsäkring - Produktförsäkring - Djurförsäkring

6 Koll på pengarna Hemförsäkringar Alla behöver omfattas av en hemförsäkring Basen oavsett boende Hyresrätt – hemförsäkring Villa – villahemförsäkring Bostadsrätt – hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

7 Koll på pengarna Vad innehåller en hemförsäkring? Skydd för saker Reseskydd Rättsskydd Ansvarsskydd Överfallsskydd Tilläggsförsäkringar - t.ex. allrisk, olycksfall

8 Koll på pengarna Vad innehåller en villaförsäkring? Skydd för byggnaden Skydd för tomtmarken Rättsskydd Ansvarsskydd Tilläggsförsäkring Badrum Kök Källare Vind

9 Koll på pengarna Bilförsäkringar 1.Trafikförsäkring – obligatorisk 2.Halvförsäkring 3.Vagnskada 1 + 2 + 3 = Helförsäkring + eventuell tilläggsförsäkring

10 Koll på pengarna Reseförsäkringar Ett ambulansflyg från Asien kan kosta 800 000 kr och en dags intensivvård i USA ca 40 000 kr. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv. UD betalar inte.

11 Koll på pengarna Reseförsäkringar ersätter Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall Hemtransport Merkostnader Anhörigs resa Outnyttjad resekostnad/ förseningar Bagageskador Ansvar/rättsskydd/ överfall

12 Koll på pengarna Barnförsäkring - ersättning vid sjukdom och olycksfall Barns försäkringsskydd: Socialförsäkringen Skolförsäkring Privatförsäkringar - individuell - grupp

13 Koll på pengarna Exempel: Olle och Lotta – svår barnreumatism Lotta – ej barnförsäkring --- Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca 111 000 kr/ år --- Olle – barnförsäkring Kostnader för sjukhusvård/mediciner Sjukhusvistelse ca 500 kr/dygn Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca 111 000 kr/år Ersättning fr. försäkringen pga. vårdbidrag ca 88 000 kr/år Engångsersättning allvarlig diagnos ca 133 500 kr

14 Koll på pengarna Exempel: Olle och Lotta som vuxna, fortsatt svåra reumatiska besvär som blivit kroniska Lotta – ej barnförsäkring 19-29 år - Aktivitetsersättning ca 8 000 kr/mån --- 30-65 år – Sjukersättning ca 9 000 kr/mån Olle – barnförsäkring 19-29 år - Aktivitetsersättning ca 8 000 kr/mån Ersättning fr. försäkringen pga. arbetsoförmåga ca 6 000 kr/mån Medicinsk invaliditet 50% ersättning ca 1 335 000 kr Ekonomisk invaliditet 100% ersättning ca 1 335 000 kr 30-65 år – Sjukersättning ca 9 000 kr/mån

15 Koll på pengarna Personförsäkring vuxen Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Sjukförsäkring Inkomstförsäkring Livförsäkring

16 Koll på pengarna Olycksfallsförsäkring vuxen Definition: kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse Medicinsk invaliditet (Ekonomisk invaliditet) Vårdkostnadsersättning Dödsfallsbelopp

17 Koll på pengarna Om försäkring på vår webbplats…

18 Koll på pengarna Pensionspyramiden, stämmer den? Pensionens ingående delar brukar illustreras med en pyramid.

19 Koll på pengarna I verkligheten ser pensionen mer ut som …

20 Koll på pengarna Fokus i samhällsdebatten på premiepensionen Cirka 800 valbara fonder AP7SÅFA Du själv får välja Många aktörer som vill ge goda råd

21 Koll på pengarna Exempel: Bosse 44 år, vaktmästare Premiepension: (2,5% x 22 500 kr) 6 700 kr Tjänstepension (4,5% x 22 500 kr) 12 100 kr Arbetar som vaktmästare på en skola Tillhör kollektivavtalsområdet KAP- KL (Kommun- och landstingsanställd) Månadslön 22 500 kr

22 Koll på pengarna Exempel: Sofia 33 år, projektledare Premiepension: (2,5% x 35 000 kr) 10 500 kr Tjänstepension: (4,5% x 35 500 kr) 19 200 kr (30% x 39 000-35 500 kr) 12 600 kr Privat pension: (nyttjar max avdragsrätt) 12 000 kr Arbetar som projektledare Tillhör kollektivavtalsområdet ITP 1 (privatanställd tjänsteman) Månadslön 39 000 kr

23 Koll på pengarna Pensionen är alltså olika

24 Koll på pengarna Tjänstepension Tillhör du ett kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension. Arbetsgivaren betalar premien och är försäkringstagare. Du är försäkrad. Varje kollektivavtalsområde har en valcentral som administrerar pensionen Förmånsbestämd till premiebestämd. Avsättningarna för premiebestämda är 1,5% - 4,5% av din lön upp till 7,5 IBB. Inkomst över 7,5 IBB är avsättningarna ofta höga. Ex SAF-LO / ITP1 30%. Kollektivavtalad tjänstepension utbetalas vanligen livsvarigt.

25 Koll på pengarna Privat pension försäkring Avdragsgillt sparande – 12 000 kr/år (Obs! kan komma att tas bort) Inkomstbeskattas då pensionen tas ut Bundet sparande - till 55 år Kan välja traditionell- och fondförsäkring. Kombinera med försäkringsskydd. Vid dödsfall utbetalas försäkringen till förmånstagare. Om detta saknas tillfaller pensionskapitalet försäkringskollektivet. -------------- IPS – Individuellt pensionssparande. Ej försäkring

26 Koll på pengarna Konsumenterna har ett stort eget ansvar Tjänstepension: Förmånsbestämd Premiebestämd Allmänna pensionen: Från AFP/ATP Inkomstpension + Premiepension

27 Koll på pengarna Samlad bild av pensionen

28 Koll på pengarna Hur försöker vi hjälpa konsumenterna? År 2006Pensionsjämförelser – kollektivavtalad och privat År 2008Räknehjälpen - avgifter År 2011Livslängdsantaganden – utbetalning av pensionen År 2013Räknehjälp – efterlevandeskydd År 2014Pensionsguide 2015-Individuell tjänstepension, utveckla efterlevandeskydd….

29 Koll på pengarna Om pension på vår webbplats…

30 Koll på pengarna Några kom ihåg… Hemförsäkringen är basen. Trafikförsäkring är obligatorisk. Skolförsäkringen inte heltäckande. Tjänstepensionen > Premiepensionen Låga avgifter är centralt men inte allt. Regelbunden översyn av ditt totala försäkringsskydd.


Ladda ner ppt "Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? Sak- och personförsäkring Klaga i ett försäkringsärende."

Liknande presentationer


Google-annonser